Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Research and Innovation - an Opportunity for Convergence Regions Warsaw, February 13th, 2006 Silesian Innovative Cluster of Clean Coal Technologies (SICCCT)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Research and Innovation - an Opportunity for Convergence Regions Warsaw, February 13th, 2006 Silesian Innovative Cluster of Clean Coal Technologies (SICCCT)"— Zapis prezentacji:

1 Research and Innovation - an Opportunity for Convergence Regions Warsaw, February 13th, 2006 Silesian Innovative Cluster of Clean Coal Technologies (SICCCT) Krystyna Czaplicka

2 Research and Innovation - an opportunity for Convergence Regions Warsaw, February 13th, 2006 Clusters and Innovationsystem Katowice Gliwice Jastrzębie Zdrój Jaworzno Rybnik Tychy MUNICIPALITIES SICCCT- X.05 14 partners in the begining R&D INDUSTRY Coal Companies Southern Energy Concern (PKE) Central Mining Institute Institute for Chemical Processing of Coal Silesian Technical University Institute of Chemical Engineering Polish Academy of Science Klaster badawczo- technologiczny, zbudowany w oparciu o sieć i konsorcjum naukowe

3 Research and Innovation - an opportunity for Convergence Regions Warsaw, February 13th, 2006 – The most urbanized region of Poland – 14 % of gross national product – 17 % of sold production of Polish industry – 12,1 % of Polish R&D potential – 112 universities, R&D and research units Silesian Region Cluster basic data

4 Research and Innovation - an opportunity for Convergence Regions Warsaw, February 13th, 2006 and – 91 % of coal production in Poland – 43 % of coke production in Poland – 19,7 % of energy production in Poland – 140 thousand person employed directly in coal and power industries – more then 520 subjects dealing with coal and power industries Silesian Region - Cluster basic data

5 Research and Innovation - an Opportunity for Convergence Regions Warsaw, February 13th, 2006 Cluster (SICCCT) Why Coal? Poland: 91 % of electricity origins from coal (56 % from hard coal) Considerable coal reserves World: Coal is only one recognized primary energy carrier able to fulfil the energy demand for next 200 years coal consumption is expected to have doubled by 2030 The share of coal used for electricity production is to increase from 39 % to 45 % by 2030 Reasonable activities in the scope of Clean Coal Technologies

6 Research and Innovation - an Opportunity for Convergence Regions Warsaw, February 13th, 2006 Cluster (SICCCT) Why Coal? strukturze zużycia paliw pierwotnychzmiana w światowej strukturze zużycia paliw pierwotnych : zasoby ropy naftowej będą na wyczerpaniu, dostęp do gazu ziemnego znacznie ograniczony przyszłośćodejście od ropy i gazu węgla, biopaliw, energii odnawialnej i energii jądrowej.przyszłość energetyki, transportu, chemii - odejście od ropy i gazu na rzecz: węgla, biopaliw, energii odnawialnej i energii jądrowej. epoka taniej, brudnej energii - energia droga i czysta w Polsce w najbliższym czasie wymagana jest wymiana ok.30% mocy zainstalowanej w krajowych elektrowniach węglowych z uwagi na osiągniecie stanu zużycia technologicznego, ale wyzwanie … ale wyzwanie: radykalne zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne procesów wytwarzania energii elektrycznej i ciepła

7 Research and Innovation - an Opportunity for Convergence Regions Warsaw, February 13th, 2006 Cluster (SICCCT) circumstances High class specialists Huge amount of S&MSE Region problems (concentration of heavy industry) solving The need of the generation consequence assurance in the scope of clean energy from coal

8 Research and Innovation - an Opportunity for Convergence Regions Warsaw, February 13th, 2006 Cluster (SICCCT) mission Common creation of programmes dealing with coal utilisation (conversion to energy, chemistry of coke but also chemistry) Initiation of research projects, technology of coal utilisation and processing implementation and pilot plants Initiation of activities dealing with participation in European research area (7 Framework Programme) Regional and overregional promotion of coal as a clean, safe and cheap energy carrier Clean energy from coal

9 Research and Innovation - an Opportunity for Convergence Regions Warsaw, February 13th, 2006 Cluster (SICCCT) mission Enhancing the co - operation of industry and R&D Unemployment decreasing Rational utilisation of existing infrastructure Not only clean energy from coal

10 Research and Innovation - an Opportunity for Convergence Regions Warsaw, February 13th, 2006 Cluster (SICCCT) mission Czysta energia z węgla 1. Programy badawcze i pilotowe instalacje dotyczące wytwarzania energii elektrycznej z sekwestracja CO2, wytwarzania energii elektrycznej z węgla z wytwarzaniem metanolu; wytwarzanie paliw płynnych z węgla (benzyna, oleje napędowe) 2. Aktywny udział w europejskim obszarze badawczym (7 PR) czystego, bezpiecznego i taniego nośnika energii 3. Regionalne i ponadregionalna promocja węgla jako czystego, bezpiecznego i taniego nośnika energii Nie tylko czysta energia z węgla Współpraca nauki i przemysłu Aktywizacja regionu Racjonalne wykorzystanie istniejącej infrastruktury

11 Research and Innovation - an Opportunity for Convergence Regions Warsaw, February 13th, 2006 Cluster (SICCCT) logical system SICCCT Municipalities B+R Industry S&MSE Technical effectiveness Ecological effectiveness Economic effectiveness Technologies: - Coal exploitation and preparation - Power industry - Fuels and chemicals from coal - Technologies of by- products European policy European funds Framework Programmes Governmental policy Governmental funds Governmental programmes R&D activities Investments Pilot installations

12 Research and Innovation - an opportunity for Convergence Regions Warsaw, February 13th, 2006 Krystyna Czaplicka Silesian Innovative Cluster of Clean Coal Technologies ( SICCCT ) 1.Active engagement in High Efficient Power Plant Technology development looking for optimal configuration of flexible feedstock, multiple product and flexible in output ratio Refinery of the Future for Central Europe ZE FF PP ETP, Biofuels ETP 2.Participation in Hydrogen & Fuel Cell JTI contributing to development and implementation of the Large Scale Test Facility for the Production of Hydrogen and Electricity - the coal based option HFC ETP, Hypogen 3.Elaboration and preparation of the technology fundamentals for the novel concept of XXI Century Coal Mine, the sustainable, in situ and ex-situ producer of energy, fuels and chemicals ( synthesis gas, synthetic natural gas SNG, hydrogen ) SMR ETP 4.Awareness building of the regional societies in support of sustainable, advanced energy technologies Hycom, Intelligent Energy for Europe, Biorefinery Strategic targets

13 Research and Innovation - an opportunity for Convergence Regions Warsaw, February 13th, 2006 Krystyna Czaplicka Silesian Innovative Cluster of Clean Coal Technologies ( SICCCT ) wdrożeniemukładów energetycznych o wysokiej sprawności wykorzystania różnych surowców energetyczny wytwarzanie różnych produktów Koncepcja Rafinerii Przyszłości 1.Uczestnictwo w inicjatywach europejskich, związanych z opracowaniem i wdrożeniem układów energetycznych o wysokiej sprawności zwłaszcza pod kątem optymalizacji wykorzystania różnych surowców energetyczny (węgiel, biomasa) – ukierunkowanych na wytwarzanie różnych produktów (energia elektryczna, surowce chemiczne, paliwa płynne). Koncepcja Rafinerii Przyszłości. Wspólnotowej Inicjatywie Technologicznej wykorzystaniem wodoru i ogniw paliwowych układów demonstracyjnych dużej skali 2. Udział we Wspólnotowej Inicjatywie Technologicznej (JTI), związanej z wykorzystaniem wodoru i ogniw paliwowych, zwłaszcza przez udział w opracowaniu i wdrożeniu układów demonstracyjnych dużej skali - szczególnie wykorzystujących węgiel. 3. Opracowanie podstaw naukowych technologii nowej koncepcji kopalni XXI wieku jako zrównoważonego producenta energii elektrycznej, paliw i surowców chemicznych, poprzez zgazowanie w złożu. wsparcia społecznegonowymi technologiami energetycznymi. 4. Działania na rzecz wsparcia społecznego dla inicjatyw związanych z nowymi technologiami energetycznymi. Strategic targets

14 Research and Innovation - an opportunity for Convergence Regions Warsaw, February 13th, 2006 Krystyna Czaplicka Silesian Innovative Cluster of Clean Coal Technologies ( SICCCT ) Establishment of Polish – Czech – Slovak – German regional trans - border research infrastructure and large scale testing and demonstration facility as incubator – generator of implementation ready advanced energy technology solutions – the part of European energy and clean coal technology programs (ESFRI, JTIs) Focusing of education, business and management infrastructures of the Region in support of the advanced energy technology development ( public-private –partnership, venture capital, Structural Funds ) Selected pathways to the Targets (1)

15 Research and Innovation - an opportunity for Convergence Regions Warsaw, February 13th, 2006 Krystyna Czaplicka Silesian Innovative Cluster of Clean Coal Technologies ( SICCCT ) Materials science and nanotechnology for energy – transfer of tools and achievements of materials science, nanoscience and nano technology in benefit of advanced energy conversion and storage processes Excellence of separation processes for oxygen production, hydrogen separation purification and storage, valorisation and deep cleaning of coal and biomass gasification and hydro gasification products (especially at elevated temperatures) Development of scientific and technology knowledge from geology, geophysics, hydrogeology, mining, chemical engineering and processing to achieve the critical mass of know-how for design and implementation of the XXI Century Coal Mine – sustainable in situ producer of energy, fuels and chemicals ( Sustainable Mineral Resources European Technology Platform) Selected pathways to the Targets (2)

16 Research and Innovation - an opportunity for Convergence Regions Warsaw, February 13th, 2006 Transregional future of cluster Austria, Czech Republik Slovak Germany

17 Research and Innovation - an opportunity for Convergence Regions Warsaw, February 13th, 2006 Krystyna Czaplicka Silesian Innovative Cluster of Clean Coal Technologies ( SICCCT ) Długofalowy cel Długofalowy cel – to stworzenie kopalni XXI wieku i instalacji energetycznych, które produkowałyby energię elektryczną, paliwa i surowce chemiczne, poprzez zgazowanie w złożu i poza nim. Specjalizacja Polski – węgiel stanie się surowcem np. do produkcji substytutu gazu ziemnego lub paliw silnikowych a czyste chemiczne produkty jego konwersji będą mogły być transportowane do lokalnych źródeł energii istniejąca siecią dystrybucyjną.

18 Research and Innovation - an opportunity for Convergence Regions Warsaw, February 13th, 2006 Krystyna Czaplicka Silesian Innovative Cluster of Clean Coal Technologies ( SICCCT ) Thank you XXI Century Coal and Power Industries as Sustainable ex situ and in situ Producers of Energy, Fuels and Chemicals


Pobierz ppt "Research and Innovation - an Opportunity for Convergence Regions Warsaw, February 13th, 2006 Silesian Innovative Cluster of Clean Coal Technologies (SICCCT)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google