Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rozbiory Polski 1772r.- I rozbiór Polski 1793r.- II rozbiór Polski 1795r. III rozbiór Polski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rozbiory Polski 1772r.- I rozbiór Polski 1793r.- II rozbiór Polski 1795r. III rozbiór Polski."— Zapis prezentacji:

1

2 Rozbiory Polski 1772r.- I rozbiór Polski 1793r.- II rozbiór Polski 1795r. III rozbiór Polski

3 Powstania narodowe Powstanie listopadowe – 1830r.- 1831r. Powstanie krakowskie- 1846r. Powstanie poznańskie- 1848r. Powstanie styczniowe- 1863r.- 1865r.

4 Wybuch i wojny ś wiatowej 28 VII 1914r. Lud Paryża oczekuje na proklamację I wojny światowej

5 Bloki polityczne przed wybuchem I wojny ś wiatowej

6 Orientacje polityczne w ś ród Polaków w czasie I wojny ś wiatowej ProrosyjskaProaustriacka

7 Utworzenie Legionów Polskich I Brygada (od 19 grudnia 1914) – dowódca I Brygada Józef Pi ł sudski (do 27 wrze ś nia 1916), nast ę pnie Kazimierz Sosnkowski (do pa ź dziernika 1916), a pó ź niej Marian Ż egota- Januszajtis (do 30 lipca 1917),Józef Pi ł sudskiKazimierz SosnkowskiMarian Ż egota- Januszajtis II Brygada (od 8 maja 1915) – dowódca Ferdynand Küttner (do 14 lipca 1916), pó ź niej Józef Haller (do 19 lutego 1918),II BrygadaFerdynand KüttnerJózef Haller III Brygada (od 8 maja 1915) – dowódca III Brygada Wiktor Grzesicki (do 14 lipca 1916), pó ź niej Stanis ł aw Szeptycki (do 14 listopada 1916), Zygmunt Zieli ń ski (do 25 kwietnia 1917), Boles ł aw Roja (do 30 lipca 1917).Wiktor GrzesickiStanis ł aw SzeptyckiZygmunt Zieli ń skiBoles ł aw Roja

8 Kryzys przysi ę gowy 1917r. (I i III Brygada odmówi ł a z ł o ż enia przysi ę gi obcym cesarzom)

9 Aresztowanie Józefa Pi ł sudskiego

10 Powrót Józefa Pi ł sudskiego z wi ę zienia z Magdeburga- 10 listopada 1918r.

11 11 listopada 1918r.- przekazanie Józefowi Pi ł sudskiemu kontroli nad wojskiem polskim Warszawa żyła w tych dniach na ulicach. (...) Gdy 11 listopada, w historycznym dniu zawieszenia broni, wyszedłem rano na miasto, ulica miała wygląd jakiś zupełnie inny niż zwykle: ludzie poruszali się szybko, każdy patrzył z ciekawością naokoło, każdy czegoś wyczekiwał, zawiązywały się rozmowy między ludźmi nieznajomymi. Niemców spotykało się niewielu i nie mieli już tak butnych min jak poprzednio, większość z nich miała już na mundurach czerwone rewolucyjne kokardki, dyscyplina rozluźniła się, widziało się i czuło się już zupełną dezorganizację tej karnej armii. Ludność samorzutnie zaczęła rozbrajać żołnierzy, którzy podawali się temu przeważnie bez protestu." (M. Jankowski, "11 listopada 1918 r." [w:] Warszawa w pamiętnikach pierwszej wojny światowej, Warszawa 1971).

12 Józef Pi ł sudski w dzieci ń stwie ur. w Zu Ł owie 5 grudnia 1867r.

13 Marsza ł ek Józef Pi ł sudski na Kasztance

14 Maria Juszkiewiczowa

15 Józef Pi ł sudski zm. 12 maja 1935r.

16 Po ż egnanie Marsza ł ka Józefa Pi ł sudskiego

17 Pomnik Józefa Pi ł sudskiego z córkami w Sulejówku

18 Roman Dmowski (1864 – 1939) z Marią Niklewiczową w Drozdowie pod Łomżą. W domu państwa Niklewiczów i pod ich opieką spędził ostatnie miesiące życia.

19 Ignacy Jan Paderewski (1860-1941 ) Pieniądze te uważam za własność Narodu - dlatego proszę, by je przekazano Uniwersytetowi Jagiellońskiemu w Krakowie".

20 Józef Haller (1873- 1960)

21 KONIEC


Pobierz ppt "Rozbiory Polski 1772r.- I rozbiór Polski 1793r.- II rozbiór Polski 1795r. III rozbiór Polski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google