Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BURNS 1 OPARZENIAOPARZENIA. 2 ZAGADNIENIAZAGADNIENIA Budowa i funkcje skóry Budowa i funkcje skóry Rodzaje oparzeń Rodzaje oparzeń Postępowanie w oparzeniach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BURNS 1 OPARZENIAOPARZENIA. 2 ZAGADNIENIAZAGADNIENIA Budowa i funkcje skóry Budowa i funkcje skóry Rodzaje oparzeń Rodzaje oparzeń Postępowanie w oparzeniach."— Zapis prezentacji:

1 BURNS 1 OPARZENIAOPARZENIA

2 2 ZAGADNIENIAZAGADNIENIA Budowa i funkcje skóry Budowa i funkcje skóry Rodzaje oparzeń Rodzaje oparzeń Postępowanie w oparzeniach Postępowanie w oparzeniach Oparzenia inhalacyjne Oparzenia inhalacyjne Narażenia na gazy toksyczne Narażenia na gazy toksyczne Centra oparzeniowe Centra oparzeniowe

3 BURNS 3 ANATOMIA I FIZJOLOGIA Największy organ Największy organ Funkcje: Funkcje: – Ochronna Utrzymuje płyny wewnątrz organizmu Jest barierą dla bakterii z zewnątrz – Czuciowa – Termoregulacyjna

4 BURNS 4 RODZAJE OPARZEŃ Ogniem (termiczne) Ogniem (termiczne) Elektryczne Elektryczne – prądem zmiennym lub stałym – piorunem Chemiczne Chemiczne Parą Parą Radiacyjne Radiacyjne Wrzątkiem Wrzątkiem COURTESY DAVID EFFRON, M.D. OPARZENIE TRZECIEGO STOPNIA

5 BURNS 5 CIEŻKOŚĆ OPARZENIA Oparzenie jest wynikiem : Oparzenie jest wynikiem : – bezpośredniego uszkodzenia tkanek – odpowiedzi zapalnej organizmu Ciężkość oparzenia zależy od: Ciężkość oparzenia zależy od: – powierzchni – głębokości Ocena powierzchni oparzenia: Ocena powierzchni oparzenia: – reguła dziewiątek – powierzchnia dłoni - ok.1% pow. ciała

6 BURNS 6 GŁĘBOKOŚĆ OPARZENIA Pierwszy stopień Drugi stopień Trzeci stopień

7 BURNS 7 PIERWSZY I DRUGI STOPIEŃ OPARZENIA PIERWSZY STOPIEŃ OPARZENIA DRUGI STOPIEŃ OPARZENIA

8 BURNS 8 TRZECI STOPIEŃ OPARZENIA COURTESY DAVID EFFRON,M.D. COURTESY BONNIE MENEELY, R.N.

9 BURNS 9 OPARZENIA ELEKTRYCZNE COURTESY DAVID EFFRON, M.D.COURTESY BONNIE MENEELY, R.N.

10 BURNS 10 OPARZENIA CHEMICZNE COURTESY ROY ALSON, M.D.

11 BURNS 11 OPARZENIA WRZĄTKIEM COURTESY DAVID EFFRON, M.D.

12 BURNS 12 WSTĘPNE POSTĘPOWANIE NA MIEJSCU ZDARZENIA Bezpieczeństwo własne jest najważniejsze Bezpieczeństwo własne jest najważniejsze Zabezpiecz siebie i pacjenta Zabezpiecz siebie i pacjenta Przerwanie narażenia jest podstawą postępowania! Przerwanie narażenia jest podstawą postępowania!

13 BURNS 13 WSTĘPNE POSTĘPOWANIE NA MIEJSCU ZDARZENIA Bądź świadomy zagrożeń Bądź świadomy zagrożeń – linie elektryczne – niebezpieczne materiały lub związki chemiczne Nie odłączaj linii energetycznych, nie usuwaj środków chemicznych, jeśli nie jesteś do tego przeszkolony i odpowiednio wyposażony Nie odłączaj linii energetycznych, nie usuwaj środków chemicznych, jeśli nie jesteś do tego przeszkolony i odpowiednio wyposażony EFEKT KONTAKTU Z LINIĄ WYSOKIEGO NAPIĘCIA ! COURTESY DAVID EFFRON, M.D.

14 BURNS 14 WSTĘPNE POSTĘPOWANIE NA MIEJSCU ZDARZENIA Priorytety są takie same jak dla pozostałych pacjentów urazowych Priorytety są takie same jak dla pozostałych pacjentów urazowych Wstępne badanie urazowe Wstępne badanie urazowe Schładzaj oparzone miejsca wodą Schładzaj oparzone miejsca wodą – Nie doprowadź do hipotermii Zabezpiecz oparzenie czystym suchym opatrunkiem Zabezpiecz oparzenie czystym suchym opatrunkiem Utrzymuj temperaturę ciała - zabezpiecz ofiarę przed utratą ciepła Utrzymuj temperaturę ciała - zabezpiecz ofiarę przed utratą ciepła

15 BURNS 15 WSTĘPNE POSTĘPOWANIE NA MIEJSCU ZDARZENIA Zdejmij ubranie i usuń biżuterię Zdejmij ubranie i usuń biżuterię – Przylgnięte ubranie wytnij dookoła Nie stosuj na oparzenie nic poza wodą Nie stosuj na oparzenie nic poza wodą – Co weszło, musi wyjść Nie opóźniaj transportu z powodu zakładania dostępu i.v. Nie opóźniaj transportu z powodu zakładania dostępu i.v. – Wstrząs oparzeniowy rozwija się wolniej

16 BURNS 16 OCENA POWIERZCHNI OPARZENIA

17 BURNS 17 KRYTERIA TRANSPORTU DO CENTRUM OPARZENIOWEGO Zarówno oparzenia 2 i 3 stopnia Zarówno oparzenia 2 i 3 stopnia – >20% pow. ciała dla każdego wieku – >10% pow. ciała 50 r. ż. 3 stopnia 3 stopnia – >5% pow. ciała Oparzenia twarzy, dłoni, stóp, genitaliów lub stawów Oparzenia twarzy, dłoni, stóp, genitaliów lub stawów

18 BURNS 18 KRYTERIA TRANSPORTU DO CENTRUM OPARZENIOWEGO Szczególne rodzaje oparzeń Szczególne rodzaje oparzeń – elektryczne i porażenie piorunem – chemiczne – urazy wziewne – oparzenia okrężne klatki piersiowej i kończyn Poważne choroby towarzyszące Poważne choroby towarzyszące Inne poważne urazy towarzyszące Inne poważne urazy towarzyszące

19 BURNS 19 URAZY WZIEWNE Zatrucie tlenkiem węgla Zatrucie tlenkiem węgla Wdychanie trujących Wdychanie trujących gazów gazów Wdychanie dymu Wdychanie dymu Wdychanie gorącego Wdychanie gorącego powietrza powietrza Wdychanie pary wodnej Wdychanie pary wodnej Uduszenie Uduszenie

20 BURNS 20 OBJAWY ZATRUCIA DYMEM Przebywanie w zadymionym pomieszczeniu Przebywanie w zadymionym pomieszczeniu Utrata przytomności w chwilę po ekspozycji na dym Utrata przytomności w chwilę po ekspozycji na dym Po ekspozycji na dym Po ekspozycji na dym – Występowanie kaszlu – Występowanie trudności oddechowych – Występowanie bólu w klatce piersiowej

21 BURNS 21 OBJAWY OPARZENIA GÓRNYCH DRÓG ODDECHOWYCH Oparzenia twarzy Oparzenia twarzy Oparzenie brwi lub Oparzenie brwi lub włosów w nosie włosów w nosie Oparzenia ust Oparzenia ust Sadza w ślinie Sadza w ślinie Przebywanie w płonącym zamkniętym pomieszczeniu Przebywanie w płonącym zamkniętym pomieszczeniu COURTESY ROY ALSON, M.D. OPARZENIE WARG I SADZA W USTACH

22 BURNS 22 POSTĘPOWANIE W INHALACJI I / LUB OPARZENIACH GÓRNYCH DRÓG ODDECHOWYCH Ubierz sprzęt ochronny Ubierz sprzęt ochronny Podaj 100% tlen przez maskę Podaj 100% tlen przez maskę – zabezpiecz drogi oddechowe przez intubację, jeśli jest potrzebna Wspomagaj oddech, jeśli potrzeba Wspomagaj oddech, jeśli potrzeba Szybki transport pacjenta Szybki transport pacjenta

23 BURNS 23 OPARZENIA CHEMICZNE Powodują uszkodzenia skóry Powodują uszkodzenia skóry Wchłonięcie substancji do organizmu może spowodować zniszczenie narządów wewnętrznych Wchłonięcie substancji do organizmu może spowodować zniszczenie narządów wewnętrznych Wdychanie oparów może spowodować uszkodzenie tkanki płucnej Wdychanie oparów może spowodować uszkodzenie tkanki płucnej Przy niewielkim uszkodzeniu skóry mogą współistnieć poważne zaburzenia systemowe Przy niewielkim uszkodzeniu skóry mogą współistnieć poważne zaburzenia systemowe

24 BURNS 24 CZYNNIKI POWODUJĄCE USZKODZENIA TKANEK W PRZYPADKU OPARZEŃ CHEMICZNYCH Rodzaj czynnika chemicznego Rodzaj czynnika chemicznego Stężenie substancji Stężenie substancji Ilość środka Ilość środka Czas ekspozycji Czas ekspozycji Sposób kontaktu Sposób kontaktu Mechanizm działania Mechanizm działania OPARZENIE KWASEM

25 BURNS 25 POSTĘPOWANIE PO NARAŻENIU NA ŚRODKI CHEMICZNE Środki ochrony własnej Środki ochrony własnej Usuń i zapakuj skażone ubranie Usuń i zapakuj skażone ubranie Usuń szczotką suche środki chemiczne Usuń szczotką suche środki chemiczne Spłukuj obfitym strumieniem wody lub innym płynem nadającym się do picia Spłukuj obfitym strumieniem wody lub innym płynem nadającym się do picia Zetrzyj lub zeskrob pozostałe substancje chemiczne, a następnie jeszcze raz spłucz wodą Zetrzyj lub zeskrob pozostałe substancje chemiczne, a następnie jeszcze raz spłucz wodą ROZWIĄZANIEM SKAŻENIA JEST ROZCIEŃCZENIE SUBSTANCJI CHEMICZNEJ

26 BURNS 26 OPARZENIA ELEKTRYCZNE Rozległość uszkodzenia zależy od Rozległość uszkodzenia zależy od – Rodzaju prądu – Natężenia prądu – Drogi przebiegu – Czasu ekspozycji

27 BURNS 27 NIE PRÓBUJ OBSŁUGIWAĆ NIEBEZPIECZNYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH, JEŻELI NIE JESTEŚ ODPOWIEDNIO PRZESZKOLONY I WYPOSAŻONY

28 BURNS 28 PORAŻENIE PRĄDEM ZABURZENIA PRACY SERCA SĄ O WIELE POWAŻNIEJSZYMI NASTĘPSTWAMI NIŻ INNE WYNIKAJĄCE Z PORAŻENIA PRĄDEM ZABURZENIA PRACY SERCA SĄ O WIELE POWAŻNIEJSZYMI NASTĘPSTWAMI NIŻ INNE WYNIKAJĄCE Z PORAŻENIA PRĄDEM – migotanie komór V- Fib – częstoskurcz komorowy V-Tach – przedwczesne pobudzenia komorowe PVCs

29 BURNS 29 PORAŻENIE PRĄDEM Monitoruj pracę serca wszystkich osób po porażeniu prądem Monitoruj pracę serca wszystkich osób po porażeniu prądem Załóż dojście i.v. w celu leczenia zaburzeń rytmu Załóż dojście i.v. w celu leczenia zaburzeń rytmu Lecząc korzystaj z protokołów ACLS-u Lecząc korzystaj z protokołów ACLS-u

30 BURNS 30 PORAŻENIE PRĄDEM Większość pacjentów ma zdrowe serce Większość pacjentów ma zdrowe serce Resuscytacja często jest możliwa nawet po dłuższym czasie zabiegów ożywiających Resuscytacja często jest możliwa nawet po dłuższym czasie zabiegów ożywiających Wszystkie ofiary porażenia prądem powinny być zbadane przez lekarza Wszystkie ofiary porażenia prądem powinny być zbadane przez lekarza

31 BURNS 31 DODATKOWE URAZY Oparzenia skóry Oparzenia skóry Rany w miejscu wejścia i wyjścia Rany w miejscu wejścia i wyjścia Złamania Złamania Nie oceniaj rozległości uszkodzenia tylko na podstawie powierzchni oparzenia Nie oceniaj rozległości uszkodzenia tylko na podstawie powierzchni oparzenia 1 DZIEŃ 3 DZIEŃ

32 BURNS 32 PORAŻENIE PIORUNEM Najczęściej powierzchowne urazy Najczęściej powierzchowne urazy Ofiary umierają na skutek zatrzymania krążenia Ofiary umierają na skutek zatrzymania krążenia Resuscytacja zmarłych Resuscytacja zmarłych – Pacjenci, którzy oddychają, mają duże szanse przeżycia

33 BURNS 33 PODSUMOWANIEPODSUMOWANIE Ochraniaj siebie i pacjenta Ochraniaj siebie i pacjenta Stabilizuj kręgosłup szyjny Stabilizuj kręgosłup szyjny Lecz oparzonych jak pacjentów urazowych Lecz oparzonych jak pacjentów urazowych Poprawnie ochładzaj oparzenie Poprawnie ochładzaj oparzenie Uważaj na urazy wziewne Uważaj na urazy wziewne Właściwie spłukuj oparzenia chemiczne Właściwie spłukuj oparzenia chemiczne Monitoruj pracę serca u pacjentów porażonych prądem Monitoruj pracę serca u pacjentów porażonych prądem

34 BURNS 34 PYTANIA?PYTANIA?


Pobierz ppt "BURNS 1 OPARZENIAOPARZENIA. 2 ZAGADNIENIAZAGADNIENIA Budowa i funkcje skóry Budowa i funkcje skóry Rodzaje oparzeń Rodzaje oparzeń Postępowanie w oparzeniach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google