Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zastosowanie normatywnego systemu do zarządzania informacją i dokumentacją górniczą ArchiDeMeS DMG Krzysztof Anders, Jerzy Nowicki, Marian Poniewiera.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zastosowanie normatywnego systemu do zarządzania informacją i dokumentacją górniczą ArchiDeMeS DMG Krzysztof Anders, Jerzy Nowicki, Marian Poniewiera."— Zapis prezentacji:

1 Zastosowanie normatywnego systemu do zarządzania informacją i dokumentacją górniczą ArchiDeMeS DMG
Krzysztof Anders, Jerzy Nowicki, Marian Poniewiera

2 Dokumentacja górnicza, a w szczególności mapy dokumentacji mierniczo geologicznej stanowią podstawę prawidłowej i bezpiecznej pracy zakładów górniczych

3 Dokumenty pomiarowe, obliczeniowe i kartograficzne [
Dokumenty pomiarowe, obliczeniowe i kartograficzne [...] mogą być sporządzane i przechowywane w formie numerycznej na nośnikach elektronicznych pod warunkiem odpowiedniego zabezpieczenia zbiorów informacji przed zniszczeniem, dostępem osób nieupoważnionych, a także przed uszkodzeniem bądź fałszowaniem danych, w sposób pozwalający na sporządzenie dokumentacji tekstowej i graficznej w formie klasycznej. (§ i § Rozp. M.G. w sprawie dokumentacji mierniczo – geologicznej)

4 Dotychczasowa praktyka
Dualizm technologiczno - zarządczy. nowoczesne, dopasowane do potrzeb służb mierniczo geologicznych narzędzia edycji, przygotowania i obróbki informacji zapisywanej do plików cyfrowych system obiegu i archiwizacji autoryzowanych treści informacji prowadzony w oparciu o dokument papierowy. Brak możliwości prowadzenia map dokumentacji górniczej w formie numerycznej, a tym samym efektywnego wykorzystania informacji pozyskiwanych z wdrożonych technologii do budowy jednolitej Numerycznej Mapy Zakładu Górniczego.

5

6 Wymagane cechy systemu
Umożliwić zgodne z wymaganiami Prawa Górniczego prowadzenie dokumentacji górniczej, a w szczególności dokumentacji mapowej w formie numerycznej. Transponować treści zawarte w dokumentacji do wydzielonej bazy informacji o Zakładzie Górniczym - prezentować je w postaci jednolitej Numerycznej Mapy Zakładu Górniczego. Konsolidować informacje z poszczególnych Zakładów Górniczych Przedsiębiorstwa Górniczego w jednolitą przestrzenną informację umożliwiającą uruchomienie procesów wspomagających zarządzanie

7 Model rozwiązania można zaczerpnąć z działających już rozwiązań informatycznych modeli zarządczych stosowanych w przedsiębiorstwach produkcyjnych dla dokumentacji technicznej i mapowej. Pierwsza grupa to systemy klasy DPM. Mają one wbudowane mechanizmy gwarantujące, iż opracowywane pod ich nadzorem pliki otrzymują wszystkie cechy adekwatne dla dokumentu papierowego i mogą być bezpiecznie dystrybuowane w sieciach informatycznych, oraz przekazywane dalej do zewnętrznych jednostek organizacyjnych. Druga grupa to systemy klasy GIS. Są to modele informatyczne służące do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania danych geograficznych i informacji z nimi powiązanej (np. dane geologiczne, infrastrukturalne) oraz ich wizualizacji do postaci mapowej.

8

9 Praktyczna realizacja – KWK Zofiówka
Dzięki wdrożeniu systemu: Cała prowadzona przez dział TMG dokumentacja mierniczo geologiczna w KWK Zofiówka spełnia warunki wymagane w prawie górniczym. Dokumentacja ta staje się automatycznym „źródłem” do budowy zawsze aktualnej jednorodnej Mapy Zakładu Górniczego prezentowanej przez ogólnodostępną przeglądarkę. Prostota i stabilność rozwiązania są podstawą dalszej jego propagacji na pozostałe Zakłady Górnicze spółki.

10 Wizualizacja wybranych informacji z mapy

11 Wizualizacja wybranych informacji planu ruchu – część mapowa

12 Wizualizacja wybranych informacji planu ruchu – część opisowa

13 Podsumowanie Poddanie informacji numerycznej powstającej w Zakładach Górniczych pod zarząd informatycznego rozwiązania zarządczego, łączącego cechy DMS i GIS pozwala: Nadać tej informacji cech dokumentacji górniczej zgodnej z wymaganiami prawa górniczego. Prezentować treści tych informacji w postaci jednolitej autoryzowanej Numerycznej Mapy Zakładu Górniczego. Prezentować treści dodatkowe zawarte w dokumentacji górniczej Zbudować jednolitą przestrzenną informację o Przedsiębiorstwie Górniczym umożliwiającą uruchomienie procesów wspomagających zarządzanie.


Pobierz ppt "Zastosowanie normatywnego systemu do zarządzania informacją i dokumentacją górniczą ArchiDeMeS DMG Krzysztof Anders, Jerzy Nowicki, Marian Poniewiera."

Podobne prezentacje


Reklamy Google