Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rzeki Wisła Wisła jest najdłuższą rzeką Polski, jej całkowita długość wynosi 1070 km. Swój początek ma w źródłach potoków Czarnej i Białej Wisełki na stokach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rzeki Wisła Wisła jest najdłuższą rzeką Polski, jej całkowita długość wynosi 1070 km. Swój początek ma w źródłach potoków Czarnej i Białej Wisełki na stokach."— Zapis prezentacji:

1 Rzeki Wisła Wisła jest najdłuższą rzeką Polski, jej całkowita długość wynosi 1070 km. Swój początek ma w źródłach potoków Czarnej i Białej Wisełki na stokach Baraniej Góry w Beskidzie Śląskim. Do ujścia Przemszy rzeka płynie wąskim korytem i nazywa się Wisełką bądź Małą Wisłą.

2 Rzeki Odra Odra zaznaczona na czarno
Odra swoje źródło ma na południowo-wschodnim zboczu wzgórza Fidlův kopec w Górach Odrzańskich na wysokości 634 m n.p.m. Płynie przez Bramę Morawską, poniżej przez Śląsk. W górnym biegu pomiędzy Boguminem a ujściem Olzy na krótkim odcinku jest rzeką graniczną między Polską a Czechami, a w dolnym – od ujścia Nysy Łużyckiej (w km 542,4) stanowi granicę między Polską i Niemcami przez 161,7 km długości swojego biegu

3 Rzeki Warta Źródła Warty znajdują się na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej w Kromołowie, dawnym mieście, obecnie przyłączonym do Zawiercia. Płynie tektonicznym Obniżeniem Górnej Warty wzdłuż krawędzi Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. W Częstochowie rzeka zmienia kierunek biegu na wschodni, by za miastem spotkać się z Wyżyną Wieluńską (miejsce styku z Wyż. Częstochowską), przełamując się przez nią głęboką na 70 m doliną – jest to Mirowski Przełom Warty.

4 Rzeki Bug Bug ma swoje źródło w Werchobużu[2][3] koło Złoczowa na Wyżynie Podolskiej na Ukrainie, wpływa do Zalewu Zegrzyńskiego, stanowiąc jednocześnie lewy dopływ Narwi, która do 1962 była uważana za prawy dopływ Bugu (zobacz też: Bugonarew). Na odcinku 363 km (Gołębie – Niemirów) stanowi granicę z Ukrainą i Białorusią; koryto Bugu w Zosinie jest najdalej na wschód wysuniętym miejscem w Polsce. Poprzez Kanał Królewski łączy się z Prypecią.

5 Rzeki Narew Narew – rzeka przepływająca przez północno-wschodnią Polskę. Po wpłynięciu na teren Polski rozlewa się w Jezioro Siemianowskie, po czym od tamy w Bondarach płynie cały czas jako rzeka aż do Zalewu Zegrzyńskiego, gdzie łączy się z Bugiem. 22 km za Zalewem Zegrzyńskim w miejscowości Nowy Dwór Mazowiecki Narew wpada do Wisły.

6 Rzeki San Źródło Sanu znajduje się na terenie Ukrainy, na wysokości około 925 m n.p.m., na południowo-wschodnich stokach Piniaszkowego w Bieszczadach Zachodnich, w pobliżu miejscowości Sianki. Na granicy Polski i Ukrainy, znajduje się źródło jego pierwszego lewego dopływu sanu .

7 Rzeki Noteć Źródło Noteci znajduje się na obszarze pomiędzy wsią Szczecin a Bogołoia w gminie Chodecz, na Pojezierzu Kujawskim, na zachód od Jeziora Kroszewskieg. Stąd płynie w kierunku południowo-zachodnim do jeziora Przedecz. W 1928 roku Walenty Wind przedstawił iż Noteć powstaje z dwóch nurtów – Noteci wschodniej oraz Noteci zachodniej, która obecnie zwana jest Małą Notecią Dalej rzeka odpływa z Jeziora Brdowskie i Długiego. Płynąc na zachód, a potem, na północ, przepływa wzdłuż jez.

8 Rzeki Dunajec Dunajec – rzeka w południowej Polsce, prawy dopływ Wisły (rzeka II rzędu). Powstaje z połączenia wód Czarnego Dunajca i Białego Dunajca w m. Nowy Targ; za początkowy odcinek uważa się Czarny Dunajec.


Pobierz ppt "Rzeki Wisła Wisła jest najdłuższą rzeką Polski, jej całkowita długość wynosi 1070 km. Swój początek ma w źródłach potoków Czarnej i Białej Wisełki na stokach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google