Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowoczesne technologie w logistyce

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowoczesne technologie w logistyce"— Zapis prezentacji:

1 Nowoczesne technologie w logistyce
Przygotowali uczniowie kl. II TL: Paulina Krzymińska Mateusz Łagowski

2 Wstęp W dzisiejszych czasach gospodarka to czas wzrostu i innowacji. Jest jednym z najważniejszych czynników rozwoju przedsiębiorstwa. Rewolucja ta zaowocowała wieloma pozytywnymi zmianami oraz wprowadziła udogodnienia dla pracy w przedsiębiorstwie.

3 Pojęcie innowacji Pochodzi od łacińskiego słowa innovare czyli ,,tworzenie czegoś nowego.’’ Jest to wprowadzanie nowego lub ulepszonego produktu, usługi, procesu lub wyrobu. Innowacja jest procesem polegającym na przekształceniu istniejących możliwości w nowe idee i wprowadzenie ich do praktycznego zastosowania.

4 Programy ułatwiające pracę
System EDI System RFID GPS Automatyczne wózki widłowe Kardex Sterowanie ruchem

5 System EDI Jest to przesyłanie komunikatów elektronicznych (będących odpowiednikami dokumentów w postaci papierowej). Zamiast tradycyjnych dokumentów papierowych przesyłanych pocztą, przekazywane są ich odpowiedniki w postaci zapisu elektronicznego. Ogólnie przyjęty standard określany skrótem UN/EDIFACT (United Nations rules for EDI for Administration Commerce and Transport). Standard taki wskazuje ścisłe reguły gramatyczne oraz zbiór wykorzystywanych wyrażeń uwzględniając potrzeby wszystkich grup użytkowników we wszystkich krajach. 

6

7 System RFID To technologia, która umożliwia kontrolę przepływu towarów w oparciu o fale radiowe. W zależności od konstrukcji umożliwia odczyt etykiet z odległości do kilkudziesięciu centymetrów lub kilku metrów od anteny czytnika. RFID przytwierdzony do przedmiotu może być jedną z form zabezpieczenia przedmiotów przed ich fałszowaniem.

8 Etykieta EPC RFID używana w Wal-Mart

9 GPS System  nawigacji satelitarnej, obejmujący swoim zasięgiem całą kulę ziemską. Zadaniem systemu jest dostarczenie użytkownikowi informacji o jego położeniu oraz ułatwienie nawigacji po terenie.

10

11 Automatyczne wózki widłowe
Wózki te samodzielnie oblicza najkorzystniejszą trasę przejazdu, elastycznie reaguje na zmiany w otoczeniu i składuje towar w odpowiednim miejscu. Wszystkie te czynności wykonuje bez udziału człowieka. 

12

13

14 Kardex Przedmioty Kardex pozwalają przedsiębiorstwom usprawniać procesy, zwiększać produktywność i minimalizować koszty pracy. Automatyczne systemy do magazynowania i kompletacji są zaprojektowane by dopasować się do codziennych, zmieniających się procesów związanych z zamówieniami , zwiększając tym samym efektywność pracy.

15

16 Sterowanie ruchem Zespół działań podejmowanych w celu najlepszego wykorzystania infrastruktury transportowej, w postaci np. ulic, parkingów i urządzeń dla zapewnienia bezpiecznego i efektywnego ruchu osób i towarów. Norma ISO   :2007 dotyczy  Inteligentnych Systemów Transportowych. Zarządzanie ruchem definiuje się poprzez usługi świadczone przez system y zarządzania ruchem:

17 adaptacyjne sterowanie ruchem poprzez sygnalizację świetlną

18 monitorowanie ruchu

19 zarządzanie zdarzeniami
Celami procesu zarządzania zdarzeniami są: zapewnienie podstaw dla pewności usług, ich raportowania oraz dla rozwoju usług zapewnienie porównania między obecną wydajnością operacyjną, a ustalonymi standardami wykrycie wszystkich zmian stanu

20 zarządzanie parkowaniem

21 Rozpowszechnianie informacji o ruchu

22 Zastosowanie Nowoczesnych technologii
EDI - zastosowania przez kooperantów odpowiedniego oprogramowania komputerowego, które umożliwiają funkcje tj; współpraca ze stosowanymi w przedsiębiorstwie aplikacjami np. arkusze kalkulacyjne, czy systemy obsługi procesu produkcyjnego, zaopatrzenia itp., konwersja danych wysyłanych i odbieranych polegająca z jednej strony na tłumaczeniu posiadanych wiadomości na standardowy format EDI, a z drugiej strony na dostosowywaniu otrzymywanych komunikatów do potrzeb wykorzystywanego oprogramowania użytkowego, obsługa łączy komunikacyjnych w zakresie realizacji połączenia i określania parametrów transmisji zarządzanie obrotem dokumentacją, którego zakres zależny jest od typu oprogramowania i może obejmować np.: archiwizację dokumentów, kompresję danych, łączenie i rozdzielanie komunikatów itp.

23 RFID- Zastosowanie; Zastosowanie tagów RFID zamiast etykiet logistycznych i kodów kreskowych. Śledzenie i zapisywanie historii obiegu oraz aktulalną lokalizację ważnych dokumentów. Wykorzystanie tagów do oznaczania i identyfikacji podzespołów i półproduktów oraz zapisu stanu poszczególnych podprocesów produkcyjnych

24 GPS- Zastosowanie; Kartografia (sporządzanie oraz aktualizacja map) Policja( kierowanie akcjami policyjnymi, lokalizowanie miejsc przestępstw) Rekreacja (wytyczanie tras wycieczek turystycznych)

25 Sprawdź swoją wiedzę Krzyżówka czysta Krzyżówka Rozwiązana

26 Materiały wykorzystane ze stron:
reality%2F&h=0&w=0&sz=1&tbnid=gJxyhGrZLm23rM&tbnh=243&tbnw=208&zoom=1&docid=kBNjhzwn2KYWFM&ei=JGGOUsjnJsW0 0QX_n4Fg&ved=0CAIQsCU :// internetowe/&docid=JLNK5eGwrhUg8M&imgurl= 764GABg&zoom=1&ved=1t:3588,r:0,s:0,i:81&iact=rc&page=1&tbnh=148&tbnw=312&start=0&ndsp=14&tx=234&ty=45 w.canary.co.nz/solutions/electronic-data- interchange/&docid=3LzmoxV6hYOr5M&imgurl= ex4wTk-IGQDg&zoom=1&ved=1t:3588,r:9,s:0,i:115&iact=rc&page=1&tbnh=160&tbnw=172&start=0&ndsp=10&tx=105&ty=64 trona%3D1&h=0&w=0&sz=1&tbnid=mWMW- ht9mHENlM&tbnh=225&tbnw=225&zoom=1&docid=OAvK3jp9xdwMdM&ei=BMCPUqDXLcyr0AXmsoDgCw&ved=0CAMQsCU // acja.besttechnology.pl/obrazy/Automatyczne_wozki_widlowe.jpg&w=966&h=250&ei=KsGPUuy5IoqR4ATIoYDICg&zoom=1&ved=1 t:3588,r:0,s:0,i:81&iact=rc&page=1&tbnh=91&tbnw=316&start=0&ndsp=15&tx=173&ty=29

27 ,6/od-czerwca-koniec-darmowego-parkowania-w-centrum,47181&docid=PhkyD9n_gtxWNM&imgurl= parkingi/photo_3d0fc595b0d900cc7304.jpg&w=600&h=450&ei=AsuPUvjXBobwhQecqYGAAw&zoom=1&ved=1t:3588,r:0,s:0,i:81&iact=rc&page=1&tbnh=191&tbnw=245&s tart=0&ndsp=15&tx=145&ty=139 973,MPK_Lublin_bedzie_zarzadzac_strefa_platnego_parkowania.html&docid=- sHHVpMd2MZ3TM&imgurl= &iact=rc&page=1&tbnh=182&tbnw=261&start=0&ndsp=15&tx=135&ty=139 a=X&ei=48iPUsHlM6vc4wSsr4DoBQ&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1280&bih=655#es_sm=93&espv=210&q=sygnalizacj%C4%99+%C5%9Bwietln%C4%85&tbm=isch&facrc=_&i mgdii=_&imgrc=Cvb-zpiqWak0OM%3A%3B2n7JT0iTI-V5RM%3Bhttp%253A%252F%252Fstatic.freepik.com%252Fdarmowe-zdjecie%252Fsygnalizacja- %2525C5%25259Bwietlna-ikon%2525C4% psd_ jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fpl.freepik.com%252Fdarmowe-psd%252Fsygnalizacja- %2525C5%25259Bwietlna-ikon%2525C4% psd_ htm%3B626%3B470 1280&bih=655#facrc=_&imgrc=rxm689uXhe5KkM%3A%3Ba_tz2zDAMPsZGM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.axis.com%252Fcache%252Fimagegen%252Faef1df58a48e28b e193a09.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.axis.com%252Fpl%252Fsolutions%252Fvideo%252Ftransportation%252Ftraffic.htm%3B570%3B250 .pl/artykuly/automatyzacja-w-logistyce &docid=_vhxFXfFM1bKfM&imgurl= jpg.jpeg&w=800&h=600&ei=KsGPUuy5IoqR4ATIoYDICg&zoom=1&ved=1t:3588,r:2,s:0,i:87&iact=rc&page=1&tbnh=158&tbnw=225&start=0&ndsp=15&tx =28&ty=68 arM:&imgrefurl= _regal_%252520Kardex_Shuttle_XP.JPG&w=351&h=263&ei=jcOPUpyFLaSK4wTY0oGQDw&zoom=1&ved=1t:3588,r:3,s:0,i:90&iact=rc&page=1&tbnh=194 &tbnw=259&start=0&ndsp=21&tx=111&ty=167 h_398.html&docid=h0ZbGoYf_YCmwM&imgurl= rfid.jpg&w=600&h=265&ei=8HCTUo_TL6T3yAPyrYCYBQ&zoom=1&ved=1t:3588,r:1,s:0,i:84&iact=rc&page=1&tbnh=149&tbnw=338&start=0&ndsp=12&tx=184&ty=69

28 https://www. google. pl/search
m4CgDA&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1280&bih=655#facrc=_&imgdii=_&imgrc=SWhGiTGdB5Y46M%3A%3BGwDMIld gOpK70M%3Bhttp%253A%252F%252Fthumbs.dreamstime.com%252Fz%252Fmodern-gps jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.dreamstime.com%252Froyalty-free-stock-image-modern-gps- image %3B800%3B748 d=zzSreqzbWNSRQM&tbnh=174&tbnw=289&zoom=1&docid=eGCmY0WoU8TJbM&ei=ynuTUrPuHsis0QXJgoBw&ved =0CAMQsCU univ&sa=X&ei=6nCTUtzrBYuV7Qb_goDgCA&sqi=2&ved=0CFQQsAQ#facrc=_&imgdii=_&imgrc=QihHwQJZWctfeM% 3A%3B9KjG- 3rjdrE_AM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.systemyidentyfikacji.pl%252Fimages%252Fzd2.jpg%3Bhttp%253A%252F%25 2Fwww.systemyidentyfikacji.pl%252F%253Fm%253Dtechnologie%2526a%253Drfid%2526b%253D1%3B412%3B249 WQywPxh4HYDQ&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1280&bih=655#es_sm=93&espv=210&q=EDI&tbm=isch&facrc=_&img dii=_&imgrc=mZTM0Gc2QF5zLM%3A%3BkTulkEHV-EaMOM%3Bhttp%253A%252F%252Fsnippetbucket.com%252Fwp- content%252Fuploads%252F2013%252F07%252Fedi.png%3Bhttp%253A%252F%252Fsnippetbucket.com%252F2013%2 52F07%252Fopenerp-edi-810-integration%252F%3B300%3B215

29


Pobierz ppt "Nowoczesne technologie w logistyce"

Podobne prezentacje


Reklamy Google