Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pięciolatek w szkole i w przedszkolu. Zespół Wczesnej Edukacji Nr 1 w Gdyni Spotkanie z rodzicami. Mgr Lucyna Lewandowska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pięciolatek w szkole i w przedszkolu. Zespół Wczesnej Edukacji Nr 1 w Gdyni Spotkanie z rodzicami. Mgr Lucyna Lewandowska."— Zapis prezentacji:

1 Pięciolatek w szkole i w przedszkolu. Zespół Wczesnej Edukacji Nr 1 w Gdyni Spotkanie z rodzicami. Mgr Lucyna Lewandowska

2 Dlaczego obniża się wiek rozpoczęcia nauki? Układ nerwowy Najnowsze techniki (m.in. tomografia emisyjna) pozwalają zobrazować stan i pracę mózgu. Okazało się, że układ nerwowy rozwija się najszybciej, jest najbardziej plastyczny i najbardziej podatny na wpływy do ok. 6. roku życia, potem jego podatność powoli się zmniejsza. Jest to bezsporny argument na rzecz obniżenia wieku szkolnego – działanie na rzecz dobra dzieci.

3 Od urodzenia do 6 lat: powstaje znacznie więcej połączeń nerwowych niż później połączenia nerwowe, które są wykorzystywane i pobudzane do działania rozwijają się i tworzą sieć szlaków nerwowych łączących cały obszar mózgu (dzięki odpowiedniej stymulacji) połączenia nerwowe, które nie są wykorzystywane, giną, często bezpowrotnie!

4 Żyjemy w świecie zmian…. Rozwój nauki i techniki Szybki rozwój nauki i techniki sprawia, że dzieci stosunkowo wcześnie zaznajamiają się z różnymi osiągnięciami wiedzy. Warto więc, by wszystko to, co poznają i przyjmują – uporządkować, poprzez odpowiednie oddziaływania edukacyjne (dom, przedszkole, szkoła).

5 Diagnoza przedszkolna Aby wykorzystać predyspozycje dzieci i wspomóc rozwój tych, które wymagają wsparcia, wprowadzono w podstawie programowej dla przedszkoli obowiązek dokonywania przez nauczycieli diagnozy przedszkolnej dzieci pięcioletnich

6 Celem diagnozy jest zgromadzenie informacji, które mogą pomóc [....] przy opracowywaniu i realizowaniu indywidualnego programu wspomagania rozwoju dziecka, przewidzianym do realizacji w roku poprzedzającym możliwe rozpoczęcie nauki w szkole, w okresie od stycznia do maja

7 Normy rozwojowe Przyjrzyjmy się normom rozwojowym dziecka nieco powyżej 5 lat. Rozwój fizyczny Wzrost – około 110–115 cm, waga – około 18–19 kg, proporcje takie, by dziecko radziło sobie z czynnościami samoobsługowymi i higienicznymi, by meble nie były zbyt duże, by codzienny wysiłek fizyczny i psychiczny nie były zbyt obciążające. Wady powinny być zdiagnozowane i korygowane. Dzieci z wadami wymowy powinny mieć intensywną opiekę logopedyczną. Dzieci z przewlekłymi chorobami trzeba otoczyć opieką lekarzy specjalistów (do nich należy głos decydujący w sprawie czasu rozpoczęcia edukacji szkolnej).

8 Duża motoryka Rozwój ruchowy jest podstawą wszechstronnego rozwoju usprawnia działanie narządów wewnętrznych wzmacnia układ kostny i mięśniowy – przeciwdziała wadom postawy doskonali równowagę i ułatwia orientację w otoczeniu, ucząc zależności i stosunków przestrzennych (dzieci dyslektyczne i dzieci z trudnościami w orientacji na kartce papieru mają z reguły kłopoty ze sprawnością ruchową). W zabawach ruchowych dzieci poznają swoje możliwości, uczą się współżyć z innymi, zaczynają stosować się do reguł, zasad itp.

9 Duża motoryka cd. Warto wiedzieć, że ruch stymuluje mózg na tyle, że ten tworzy pewne substancje przeciwbólowe, przeciwdepresyjne, które dodatkowo ułatwiają przesyłanie impulsów nerwowych. Dzieci w wieku powyżej 5. czy 6. roku życia zaczynają odczuwać głód ruchu (szczególnie chłopcy), związany ze zmianami hormonalnymi, prowadzącymi do przyspieszenia rozwoju (tzw. skok rozwojowy). Ograniczanie ruchu (zabaw i zajęć ruchowych) może prowadzić do niepokoju ruchowego, zachowań agresywnych, pogorszenia nastroju, pogorszenia uwagi, zmniejszenia odporności

10 Motoryka duża cd. Przykładowe normy rozwoju sprawności ruchowych 5-latka: Jeździ na dwukołowym rowerze potrafi rozhuśtać się samodzielnie na huśtawce przeskakuje przez drobne przeszkody skacze zwinnie na obu nogach stoi przez chwilę i skacze na jednej nodze lekko i zwinnie, przechodzi, lekko chwiejąc się po narysowanej linii (ok. 2 m) potrafi zrobić 3 przysiady i wstać kopie sprawnie piłkę z rozbiegu lubi biegać, skakać, ścigać się z kolegami.

11 Motoryka mała Sprawność rąk (mała motoryka; manipulacja) ma ogromne znaczenie w opanowaniu podstawowych czynności szkolnych, przede wszystkim pisania! Obserwujemy i oceniamy wykonywanie czynności samoobsługowych.

12 Czynności samoobsługowe: Dziecko powyżej 5 lat: prawidłowo trzyma sztućce potrafi szybko rozebrać się ubiera się jeszcze wolno coraz rzadziej myli przód i tył ubrań poprawnie wkłada buty sznuruje je bez wiązania kokardki myje ręce, buzię, zęby. Wykonuje także inne czynności: zaczyna ciąć nożyczkami lubi lepić z plasteliny budować z klocków i piasku itp.

13 Motoryka mała cd. Obserwacji należy poddać także czynność rysowania: dziecko prawidłowo trzyma ołówek prawidłowo opiera przedramiona na stoliku przyjmuje właściwą postawę (należy pomóc dzieciom leworęcznym w prawidłowym ustawieniu dłoni tak, by dziecko nie zasłaniało sobie w przyszłości pisanych wyrazów.

14 Motoryka mała cd. Dziecko powinno rysować szlaczki typu: IIIIII (od góry w dół – to ważne!); ////////; \\\\\\\\ ; ;. Szlaczki literopodobne mogą być jeszcze za trudne, wymagają płynności ruchów w nadgarstku, a to jest typowe dopiero u dzieci powyżej 6 lat. Dzieci potrafią rysować figury typu: Ο; +; ; ; X. kreślić koło ( w stronę odwrotną do ruchu wskazówek zegara- to bardzo ważne!)

15 Spostrzeganie wzrokowe spostrzeganie wzrokowe jest podstawą nauki pisania i czytania. Dzięki analizie i syntezie wzrokowej dziecko różnicuje i zapamiętuje kształty liter i cyfr. Spostrzeganie wzrokowe 5-latków jest jeszcze chaotyczne – stąd rola nauczyciela polegająca na uczeniu ukierunkowywania w zakresie spostrzegania wzrokowego 5-latek powinien: lubić oglądanie książek z obrazkami układać puzzle układać lub budować wg wzoru rysować figury złożone typu: ; ;. Powinien także rozpoznawać niektóre litery drukowane znajdować drogę w labiryncie dostrzec kilka różnic między podobnymi obrazkami itp.

16 Spostrzeganie słuchowe cd. Spostrzeganie słuchowe dźwięków mowy ludzkiej – to najważniejsza, oprócz myślenia, właściwość, od której zależy możliwość nauczenia się pisania i czytania; umiejętność ta warunkuje korzystanie z podręczników w trakcie całej nauki szkolnej i nie tylko Dziecko 5-letnie chętnie słucha czytania książek i rozumie ich treść (dokonuje takiej analizy i syntezy słuchowej, dzięki której z potoku dźwięków potrafi wyróżnić słuchowo słowa; dopiero wtedy może je zrozumieć). Ponadto potrafi po ćwiczeniach: podzielić zdanie na 3–4 wyrazy podzielić wyraz na 2–3 sylaby złożyć 2–3 sylaby w wyraz wysłuchać samogłoskę w nagłosie w krótkich wyrazach rozpoznać jedną z dwóch występujących obok siebie spółgłosek rozpoczynających wyraz odszukać na rysunku lub w pomieszczeniu przedmioty, których nazwy zaczynają się daną głoską uczy się wierszy, utrzymując i odtwarzając prawidłowo rymy i rytmy wiersza próbuje sam dobierać rymy i odtwarzać proste rytmy podane przez nauczyciela.

17 Myślenie Myślenie Myślenie pięciolatka jest jeszcze przedoperacyjne (operowanie informacjami jest subiektywne, powierzchowne i nie zawsze prawdziwe). Myślenie to czynność tworzenia nowych informacji dzięki przetwarzaniu informacji już posiadanych. Poprawność myślenia zależy więc zarówno od ilości i jakości posiadanych informacji, jak i od zdolności ich przetwarzania. W przedszkolu następuje bardzo duży przyrost informacji oraz doskonalenie operowania nimi. Dziecko myśli w sposób konkretno-wyobrażeniowy, więc zachęcanie go do manipulowania przedmiotami, przetwarzania ich układów, konfiguracji, zachęcanie do rozwiązywania problemów jest najlepszym wspieraniem rozwoju myślenia.

18 Myślenie cd. Dziecko 5-letnie potrafi: określić główne różnice między przedmiotami, zwierzętami, pojazdami wskazać kilka ważnych podobieństw między nimi pogrupować przedmioty wg 2–3 kryteriów rozumieć i posługiwać się znanymi pojęciami typu: zwierzęta, owoce, pojazdy, naczynia ułożyć logiczną historyjkę z kilku obrazków uzasadnić pewne zjawiska (początek myślenia logicznego). Informacje, które powinien posiadać pięciolatek dotyczą ogólnej orientacji w najbliższym otoczeniu – to wiedza o sobie samym rodzinie przedszkolu najbliższej okolicy rozumienie pojęć dotyczących upływu czasu i zmian w przyrodzie rozumienie konieczności pewnych zachowań (np. higienicznych, dotyczących bezpieczeństwa itp.) znajomość najważniejszych norm społecznych i moralnych.

19 Myślenie cd Obserwuje się też początki myślenia matematycznego: dziecko potrafi przeliczyć kilka przedmiotów (wymaga się 5, niektóre dzieci przeliczają więcej), potrafi dodać i odjąć kilka konkretów. Rozumie pojęcia: mniej, więcej, szereguje wg wielkości, interesuje się liczeniem. Nie ma jeszcze ukształtowanej odwracalności myślenia (jej początki pojawiają się dopiero powyżej 6. roku życia) i tym samym nie rozumie pojęcia liczby (wg dzieci liczebność zbioru zmienia się przy innym ułożeniu elementów), ale manipulowanie i przekształcanie zbiorów różnych elementów stopniowo prowadzi do zmiany jakości myślenia u dzieci.

20 Myślenie cd. Dzieci pięcioletnie nie odróżniają jeszcze w pełni rzeczywistości od fikcji. Dziecko twierdzi na przykład, że pod łóżkiem ukrył się potwór, a nie widać go, bo przecież zrobił się niewidzialny, ale on tam jest! Do dzieci w tym wieku z trudem przemawiają argumenty logiczne, ponieważ kierują się one przede wszystkim emocjami!

21 Uwaga i pamięć Uwaga i pamięć są jeszcze mimowolne – dziecko zwraca uwagę i zapamiętuje to, co dla niego jest ważne emocjonalnie. Pięciolatki skupiają uwagę na krótko, ale w momentach, gdy zajmą się czynnością dla nich interesującą, głuchną – silnie skupiona uwaga nie dopuszcza do świadomości innych bodźców; uwaga nie jest podzielna Pamięć jest mechaniczna i niezbyt trwała – często trzeba powtarzać istotne wiadomości (pory roku, dni tygodnia itp.).

22 Emocje Emocje Emocje 5-latków są silne, gwałtowne, zmienne; dziecko nie potrafi zapanować nad ich ekspresją – złości się, płacze, śmieje się głośno – jest niezwykle spontaniczne. Dzieci lepiej reagują na pochwały, zachęty, zmiany głosu, na bajkowe mówienie niż na ostre polecenia i kary. Są uparte, obrażają się – ale powoli uczą się dopasowywać swoje emocje do sytuacji. Przy takich emocjach świetnym nauczycielem są bajki opowiadane czy czytane przez nauczyciela i różne sytuacje zabawowe (Sprawdźmy, czy ja wcześniej policzę do 10, czy ty zaczniesz rysować; Zobaczmy, kto pierwszy poukłada zabawki…).

23 Emocje cd. Każde dziecko chce być: zauważone, pochwalone, chce być naj- (-lepsze, -pierwsze, -bliżej Pani) i wcale mu nie przeszkadza, że inne dzieci są też naj-. Pomaga to budować w dzieciach dobrą samoocenę i tak ważne dla każdego człowieka poczucie własnej wartości

24 Kontakty społeczne Kontakty społeczne są w tym wieku niezwykle ważne. Dzieci muszą bawić się z kolegami, budować, rysować, ścigać się, grać w różne gry. Skoro tak chcą, to... zaczynają stosować się do norm społecznych, uczą się zasad współżycia, mniej kłócą się i obrażają. Przy współudziale nauczycieli, a także pod wpływem bajek i opowiadań, rozwija się empatia, współczucie, potrzeba pomocy innym

25 Dziękuję za uwagę. Diagnoza Dzieci pokazują się nam, nauczycielom i wychowawcom, rodzicom z tak różnych stron, że na pewno uda się uchwycić ich niepowtarzalność i cechy charakterystyczne. Kierując się głównie emocjami, robią to, co lubią i unikają wykonywania tych czynności, które sprawiają im trudność. Dlatego diagnozę należy zacząć od tych dzieci, które nie chcą czegoś robić, unikają niektórych czynności. Jest to sygnał, że właśnie im w pierwszej kolejności trzeba pomóc, by radziły sobie w szkole i polubiły naukę. Opracowano na podstawie: Janiszewska Bożena.Pięciolatek w przedszkolu, o dojrzewaniu do szkoły. Biuletyn Klubu nauczyciela. Wychowanie Przedszkolne.


Pobierz ppt "Pięciolatek w szkole i w przedszkolu. Zespół Wczesnej Edukacji Nr 1 w Gdyni Spotkanie z rodzicami. Mgr Lucyna Lewandowska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google