Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spotkanie mieszkańcówSpotkanie mieszkańców z Burmistrzem Byczyny z Burmistrzem Byczyny Spotkanie dotyczyć usprawnienia przepływu informacji i poprawy przekazu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spotkanie mieszkańcówSpotkanie mieszkańców z Burmistrzem Byczyny z Burmistrzem Byczyny Spotkanie dotyczyć usprawnienia przepływu informacji i poprawy przekazu."— Zapis prezentacji:

1 Spotkanie mieszkańcówSpotkanie mieszkańców z Burmistrzem Byczyny z Burmistrzem Byczyny Spotkanie dotyczyć usprawnienia przepływu informacji i poprawy przekazu komunikacyjnego na linii władza lokalna – mieszkańcy gminy. Spotkanie organizowane jest w ramach działań związanych z akcją Konkurs Super Samorząd, która jest realizowana w ramach akcji Masz głos. Masz wybór. Samorząd.

2 1. Przedstawienie planu i zasad obowiązujących podczas spotkania. 2. Przedstawienie zaproszonych gości i lokalnych partnerów akcji. 3. Zaprezentowanie celu spotkania i zapoznanie z zadaniami w konkursie Super Samorząd 2011 w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór 4. Wybór sekretarzy spotkania. 5. Efektywny model komunikacji w gminie – prezentacja multimedialna. 6. Wystąpienie Burmistrza Byczyny, prezentujące narzędzia komunikacji pomiędzy władzą lokalna i mieszkańcami. 7. Dyskusja moderowana 8. Wskazanie najważniejszych rekomendacji mieszkańców i samorządowców. 9. Poinformowanie o dotychczasowych podjętych zadaniach oraz zapowiedź kolejnych działań w ramach konkursu. 10. Zakończenie spotkania.

3 Konkurs Super Samorząd 2011 Honorowy patronat sprawuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski.

4 Konkurs Super Samorząd 2011 Organizator : Byczyńskie Stowarzyszenie Oświatowe TARCZA Lokalni partnerzy akcji : - Burmistrz Byczyny Ryszard Grüner - Urząd Miejski w Byczynie - Samorząd Mieszkańców w Byczynie - Zespół Szkół Gimnazjalnych, Licealnych i Zawodowych w Byczynie

5 Konkurs Super Samorząd 2011 prowadzony jest w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór którą prowadzą: Fundacja im. Stefana Batorego oraz Stowarzyszenie Szkoła Liderów. Wspólnym celem jest zwracanie uwagi mieszkańców polskich gmin na działanie ich samorządu i uświadamianie, że każdy ma na nie wpływ.

6 Zasady działania W konkursie mogą uczestniczyć – grupy mieszkańców, organizacje pozarządowe, biblioteki, szkoły, domy kultury i media – w partnerstwie z władzami samorządowymi. Uczestnicy działają na rzecz dobra wspólnoty samorządowej. Konkurs służy budowie dialogu pomiędzy mieszkańcami a władzami samorządowymi, a w szczególności poprawie zaangażowania mieszkańców w sprawy gminy oraz skuteczniejszemu przepływowi informacji na poziomie lokalnym. Zadania konkursu, w tym spotkania i debaty muszą być realizowane z udziałem różnych środowisk i grup mieszkańców danej gminy. O prowadzonych działaniach należy na bieżąco informować mieszkańców, także na stronach internetowych wszystkich podmiotów zaangażowanych do konkursu oraz w mediach. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do zamieszczania informacji na temat swoich działań na stronie www.maszglos.pl.

7 Konkurs Super Samorząd 2011 KONFERENCJA OTWIERAJĄCA 20 maja 2011 odbyła się konferencja inaugurująca działania. Do udziału zaproszeni zostali uczestnicy zarejestrowani do konkursu Super Samorząd 2011. Konferencja była organizowana pod honorowym patronatem Kancelarii Senatu

8 Konkurs Super Samorząd 2011 Zadanie I - Jak rozmawiać i współpracować – Spotkanie uczestnika konkursu Super Samorząd i przedstawicieli samorządu/Urzędu Gminy z mieszkańcami oraz opublikowanie i rozpowszechnianie standardu Zasad komunikacji i współpracy Zadanie II - Przestrzeń publiczna – wspólna sprawa - Opracowanie założeń prowadzenia konsultacji społecznych ze szczególnym uwzględnieniem działań dotyczących przestrzeni publicznej. Zadanie III - Otwarta gmina – posiedzenie komisji branżowej/rady gminy z udziałem mieszkańców. Zadanie IV - Co się będzie działo w naszej gminie?

9 Konkurs Super Samorząd 2011 PROMOCJA I ANGAŻOWANIE - warsztaty Warsztaty dotyczące efektywnego promowania i informowania o działaniach konkursu w społeczności gminy. Odbyły się 17-18 czerwca 2011 roku.

10 Konkurs Super Samorząd 2011 KLUB SAMORZĄDOWCA Ogólnopolskie spotkanie Klubu Samorządowca, które odbędzie się 2 lipca 2011 r., przeznaczone jest dla przedstawicieli samorządów (wójtów, burmistrzów lub przewodniczących rady gminy), którzy przystąpili do partnerstwa w konkursie i aktywnie uczestniczyli w jej dotychczasowych zadaniach. Na spotkaniu: Będziecie mogli zapoznać się z rozwiązaniami stosowanymi w innych gminach uczestniczących w akcji Zaprezentujemy Wam dobre praktyki w zakresie komunikacji oraz przeciwdziałania konfliktom porozmawiamy także o rozwiązaniach partycypacyjnych stosowanych w innych krajach Spotkacie się także z uznanymi ekspertami samorządności, którzy przedstawią Wam m.in. najnowsze zmiany w prawie czy aktualne rozwiązania systemowe

11 Konkurs Super Samorząd 2011 SZKOŁA MODERATORÓW W dniach 8-11 września 2011 r. przedstawicieli najaktywniejszych organizacji zapraszamy do udziału w Szkole Moderatorów – nowatorskim szkoleniu, które przygotuje do pełnienia roli profesjonalnych moderatorów spotkań, dyskusji i debat. Warunkiem niezbędnym uczestnictwa jest przeprowadzenie pierwszych dwóch zadań akcji.

12 Zadanie I - Jak rozmawiać i współpracować" Proponujemy realizację zadania w 2 etapach: Etap 1. – Spotkanie przedstawiciela samorządu/Urzędu Gminy z mieszkańcami. Celem spotkania jest poinformowanie członków wspólnoty lokalnej o możliwościach i sposobach komunikowania się ze swoim samorządem. Dzięki niemu wypracujecie zestaw rekomendacji "Zasady komunikacji i współpracy" adekwatny do realiów Waszej gminy. Etap 2. – Opublikowanie i rozpowszechnianie zestawu rekomendacji Zasady komunikacji i współpracy. Cel tego działania to popularyzacja przyjętych narzędzi komunikacji między mieszkańcami a władzami samorządowymi oraz zachęcenie członków społeczności do korzystania z nich.

13 Zadanie II – Przestrzeń publiczna – wspólna sprawa. Opracowanie założeń prowadzenia konsultacji społecznych ze szczególnym uwzględnieniem działań dotyczących przestrzeni publicznej.

14 Zadanie III – Otwarta gmina– posiedzenie komisji/rady z udziałem mieszkańców Proponujemy przygotowanie co najmniej jednego spotkania z udziałem rady bądź wybranej komisji branżowej, na którym radni zbiorą opinię mieszkańców na temat np. projektu uchwały dotyczącej rozwiązania konkretnego problemu Waszej wspólnoty. Dzięki temu, rada naszej gminie przed podjęciem ważnych rozstrzygnięć, chętniej będzie zasięgała opinii zainteresowanych środowisk.

15 Zadanie IV – Co się będzie działo w nasze gminie? Prezentacja planu działania władz i budżetu gminy na rok 2012. Spotkanie mieszkańców z udziałem burmistrza.

16 Konkurs Super Samorząd 2011 GALA PODSUMOWUJĄCA W lutym 2012 roku w Warszawie odbędzie się uroczysta gala wręczenia tytułów Super Samorząd 2011.

17 Konkurs Super Samorząd 2011 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ ZARZĄD BSO TARCZA


Pobierz ppt "Spotkanie mieszkańcówSpotkanie mieszkańców z Burmistrzem Byczyny z Burmistrzem Byczyny Spotkanie dotyczyć usprawnienia przepływu informacji i poprawy przekazu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google