Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zajęcia z zakresu logopedii szkolnej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zajęcia z zakresu logopedii szkolnej"— Zapis prezentacji:

1 Zajęcia z zakresu logopedii szkolnej

2 Zadania logopedy Zadania specjalistów opisane w rozporządzeniu MEN z dnia 13 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy uczniów; prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla uczniów i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń; podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów; wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

3 Szanowni Rodzice! Jeżeli wymowa Waszego dziecka budzi wątpliwości, nie bagatelizujcie tego problemu. Udajcie się niezwłocznie do logopedy, gdy: dziecko podczas mówienia wsuwa język między zęby; mowa jest świszcząca, nieprzyjemna dla ucha; w czasie mówienia wykrzywia wargi w którąś stronę; wymawia głoski ustne przez nos lub ma trudności z wypowiadaniem głosek nosowych; głoski dźwięczne (w, z, d, b, g, ż, dż) zastępuje ich bezdźwięcznymi odpowiednikami; nieprawidłowo realizuje głoskę r lub zastępuje ją głoskami j, l w szóstym roku życia; zamiast głosek k, g mówi t, d, a l-j; pięciolatek głoski: sz, ż, cz, dż zastępuje głoskami s, z, c, dz lub ś, ź, ć, dź; opuszcza głoski, części wyrazów lub mówi niezrozumiale i niewyraźnie.

4 Badania przesiewowe Badania przesiewowe są przeprowadzane we wrześniu i w październiku na terenie placówki. Po badaniu, logopeda szkolny może ocenić stan rozwoju mowy dziecka i ewentualnie skierować do specjalistów: ortodonty (wady zgryzu, anomalie w uzębieniu), stomatologa (konieczność podcięcia wędzidełka), laryngologa (badanie słuchu), neurologa, psychologa, surdologopedy (niedosłuch), neurologopedy. W przypadku stwierdzenia zaburzenia mowy, po uzyskaniu zgody rodziców, podejmuje terapię.

5 Wczesne zdiagnozowanie i podjęcie terapii logopedycznej jest warunkiem osiągania sukcesów w szkole, w szczególności w nauce pisania i czytania. Pozwala uniknąć zaburzeń zachowania i przeciwdziała pogłębianiu się wad wymowy Wszystkie dzieci uczestniczące w zajęciach prowadzą zeszyty dokumentujące przebieg terapii.

6 Cele zajęć Kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie strony fonetycznej, leksykalnej i gramatycznej wypowiedzi. Stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy. Doskonalenie wymowy już ukształtowanej. Wdrażanie do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy przyswojonej w  toku ćwiczeń. Usprawnianie techniki czytania i pisania. Wdrażanie dzieci do twórczej aktywności słownej.

7 Ćwiczenia logopedyczne
Ćwiczenia oddechowe Ćwiczenia oddechowo-fonacyjne Ćwiczenia usprawniające narządy mowy Ćwiczenia słuchowe

8 Polecam:


Pobierz ppt "Zajęcia z zakresu logopedii szkolnej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google