Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z elementami terapii pedagogicznej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z elementami terapii pedagogicznej"— Zapis prezentacji:

1 Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z elementami terapii pedagogicznej

2 Zadania terapeuty pedagogicznego Zadania specjalistów opisane w rozporządzeniu MEN z dnia 13 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Prowadzenie badan i działań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się; Prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym; Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegającym niepowodzeniom edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami ucznia; Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup przedszkolnych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

3 Cele terapii pedagogicznej
stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych; wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów; eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich emocjonalnych i społecznych konsekwencji.

4 Mini galeria

5 Niewłaściwy chwyt pisarski

6 Polecam www.papunet.pl www.egodziecka.pl www.yummy.pl www.otozabawy.pl


Pobierz ppt "Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z elementami terapii pedagogicznej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google