Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rodzaje trójkątów Opracowała: Mariola Grzybowska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rodzaje trójkątów Opracowała: Mariola Grzybowska."— Zapis prezentacji:

1

2 Rodzaje trójkątów Opracowała: Mariola Grzybowska

3 Cele lekcji: Zapoznanie z różnymi rodzajami trójkątów Zapoznanie z różnymi rodzajami trójkątów Poznanie klasyfikacji trójkątów ze względu na boki. Poznanie klasyfikacji trójkątów ze względu na boki. Poznanie klasyfikacji trójkątów ze względu na kąty. Poznanie klasyfikacji trójkątów ze względu na kąty. Poznanie nazw boków w trójkątach: Poznanie nazw boków w trójkątach: równoramiennym i równoramiennym i prostokątnym prostokątnym Poznanie sumy kątów wewnętrznych trójkąta. Poznanie sumy kątów wewnętrznych trójkąta.

4 Podział trójkątów ze względu na długości boków równoboczne równoboczne równoramienne równoramienne różnoboczne różnoboczne

5 RÓWNOBOCZNY a a a

6 RÓWNOBOCZNE Wszystkie boki mają taką samą długość. Wszystkie boki mają taką samą długość. Każdy kąt wewnętrzny ma 60º. Każdy kąt wewnętrzny ma 60º.

7 RÓWNORAMIENNY aa b

8 RÓWNORAMIENNE Wśród boków wyróżniamy: Wśród boków wyróżniamy: podstawę i podstawę i dwa ramiona tej samej długości. dwa ramiona tej samej długości. Kąty przy podstawie mają taką samą miarę. Kąty przy podstawie mają taką samą miarę.

9 RÓŻNOBOCZNY a b c

10 RÓŻNOBOCZNE Każdy bok ma inną długość. Każdy bok ma inną długość. Każdy kąt ma różną miarę. Każdy kąt ma różną miarę.

11 Podział trójkątów ze względu na miarę kątów OSTROKĄTNE OSTROKĄTNE PROSTOKĄTNE PROSTOKĄTNE ROZWARTOKĄTNE ROZWARTOKĄTNE

12 OSTROKĄTNY α β δ α<90° β<90° δ<90°

13 PROSTOKĄTNY α β δ α<90° β=90° δ<90°

14 TRÓJKĄT PROSTOKĄTNY To trójkąt, w którym jeden z kątów jest kątem prostym. To trójkąt, w którym jeden z kątów jest kątem prostym. Każdy z boków trójkąta prostokątnego, który leży przy tym kącie nazywamy przyprostokątną, a bok leżący naprzeciw kąta prostego nazywamy przeciwprostokątną. Każdy z boków trójkąta prostokątnego, który leży przy tym kącie nazywamy przyprostokątną, a bok leżący naprzeciw kąta prostego nazywamy przeciwprostokątną.

15 Boki trójkąta prostokątnego przeciwprostokątna przyprostokątna.

16 ROZWARTOKĄTNY α β δ 90°<α<180° β<90° δ<90°

17 PODSUMUJMY LEKCJĘ

18 Podział trójkątów

19 EWALUACJA ZAJĘĆ - I 1. Czego nauczyłeś/aś się na zajęciach? 2. Co Ci się podobało w czasie zajęć? 3. Co Ci się nie podobało ?

20 EWALUACJA ZAJĘĆ -II Wykonaj: Wykonaj: Ćwiczenie 1 ze str. 121 Ćwiczenie 1 ze str. 121 Ćwiczenie 3 ze str. 123 Ćwiczenie 3 ze str. 123

21 Praca domowa Ćw. 2/121 i ćw. 1, 2/123 Ćw. 2/121 i ćw. 1, 2/123 Praca dodatkowa/termin- do 19.01.2014 Praca dodatkowa/termin- do 19.01.2014 1) W edytorze tekstu wykonaj tabelkę przedstawiającą klasyfikację (podział) trójkątów ze względu na boki i kąty. 2) Korzystając z Autokształtów w Wordzie lub z edytora grafiki Paint, umieść w tabeli kolorowe rysunki trójkątów.

22 Praca domowa 3) Gotową tabelę zapisz w edytorze grafiki Paint jako mapę bitową lub zdjęcie jpg i prześlij na adres: mariola2309@wp.pl mariola2309@wp.pl

23 Suma miar kątów wewnętrznych w trójkącie. Suma miar kątów wewnętrznych dowolnego trójkąta wynosi 180°. Suma miar kątów wewnętrznych dowolnego trójkąta wynosi 180°.

24

25 Materiały źródłowe: Podręcznik do matematyki w klasie 5 Podręcznik do matematyki w klasie 5 Strony internetowe: Strony internetowe: o www.womkat.edu.pl www.womkat.edu.pl o o www.interklasa.pl www.interklasa.pl o o www.math.edu.pl www.math.edu.pl

26 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Rodzaje trójkątów Opracowała: Mariola Grzybowska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google