Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki."— Zapis prezentacji:

1 Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie

2 DANE INFORMACYJNE Nazwy szkół: LO w Kamieniu Pom. i LO w Środzie Wielkopolskiej ID grupy: 97_29_mf_g2 i 97_50_mf_g1 Opiekunowie: Jarosław Boboryko i Ewa Sadyś Kompetencja: matematyczno - fizyczna Temat projektowy: Statystyczna rzeczywistość naszego miasta. Semestr/rok szkolny: II/ 2010-2011

3 STATYSTYCZNA RZECZYWISTOŚĆ NASZEGO MIASTA. Po wymianie poglądów wewnątrz grup i między nimi, wspólnie postanowiliśmy, że w ramach współpracy w MGP ten temat będzie przez nas realizowany w II semestrze. Wydał się on nam ciekawy ponieważ jego realizacja, nie tylko umożliwiała poznanie się dwóch grup uczniowskich z samego faktu współpracy, ale pozwalała bliżej poznać i porównać dwie miejscowości, z których nasze grupy pochodzą.

4 STATYSTYCZNA RZECZYWISTOŚĆ KAMIENIA POMORSKIEGO I ŚRODY WIELKOPOLSKIEJ. Temat ten, z chwilą jego podjęcia przez nasze grupy zmienił się praktycznie w

5 JAK WYGLĄDAŁA REALIZACJA TEMATU PROJEKTU? Po szczegółowym zapoznaniu się z opracowaniem tematu projektu - zwłaszcza w części dotyczącej zadań cząstkowych – każda z grup zaczęła zbierać informacje na temat własnej miejscowości. Dosyć szybko okazało się, że źródła pozyskiwania danych statystycznych są różne w obu grupach i dane są słabo porównywalne między sobą. Kategorie ich niby byłe te same np. struktura bezrobocia, jednak ich opracowanie szło innymi ścieżkami.

6 TYTUŁ SLAJDU Ideą naszego wspólnego przedsięwzięcia było porównanie obu miast. Wobec różnych typów danych, także ich różnej dokładności, postanowiliśmy potrzebne nam informacje zaczerpnąć z jednego, tego samego źródła: Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego.

7 OTO, CO UDAŁO SIĘ ZE WSPÓLNYCH POSZUKIWAŃ UZYSKAĆ:

8 Przyglądając się tym herbom można odnieść wrażenie, że miasta są ściśle związane ze sobą. Św. Jan na herbie Kamienia Pomorskiego spogląda z murów obronnych będących przedłużeniem tych pochodzących z herbu Środy Wielkopolskiej. Kamień PomorskiŚroda Wielkopolska a

9 Odległość drogowa między miastami to 343km. Dystans, na który potrzeba, by go pokonać około 4godz. 52min ( według informacji z Google Earth ). Miejscowości są położone w dwóch różnych województwach – woj. zachodniopomorskie i wielkopolskie. Miasta mają inny charakter. Kamień jest miejscowością uzdrowiskową, Środa to ośrodek usługowo-przemysłowy. Inna jest historia obu miast. Środa jest miastem mocno zakorzenionym w dziejach Polski. Kamień dużą część swojego istnienia ma związaną ze Szwecją, Brandenburgią czy Prusami. Z DOKŁADNIEJSZYCH BADAŃ WYNIKA, ŻE MIEJSCOWOŚCI JEDNAK WIĘCEJ DZIELI NIŻ ŁĄCZY.

10 Na przykład: Obie miejscowości mają nadane prawa miejskie mniej więcej w tym samym czasie: Środa Wlkp. w roku 1261, a Kamień Pom. w 1274. Oba miasta mają status miast powiatowych w obecnym podziale administracyjnym Polski. Obie nazwy miast są dwuczłonowe ;). SĄ TEŻ PODOBIEŃSTWA

11 TERAZ TROCHĘ STATYSTYKI

12 LICZBA LUDNOŚCI W OBU MIASTACH Z wykresu widać wyraźnie jak mocno różnią się od siebie te dwa miasta. Środa Wielkopolska jest miastem ponad dwa razy liczebniejszym. Nie trudno też zauważyć, że w Środzie mieszkańców przybyło w ciągu 7 lat, zaś w Kamieniu wręcz przeciwnie. Czyżby przyjechali do Środy z Kamienia

13 PORÓWNANIE LICZBY LUDNOŚCI NA TLE MIASTA POWIATU I WOJEWÓDZTWA (DANE UZYSKANE NA PODSTAWIE SPISU POWSZECHNEGO W 2002R.) Nie tylko same miasta, ale także odpowiadające im wyższe jednostki terytorialne: powiat i województwo różnią się między sobą jeżeli chodzi o liczbę ludności.

14 LUDNOŚCI W POWIATACH KAMIEŃSKIM ORAZ ŚREDZKIM W LATACH 2002-2009 Porównując oba powiaty widzimy znacznie mniejszą różnicę liczby ludności jaka dzieli oba miasta i województwa. Poza tym można zauważyć, że w powiecie średzkim są tendencje wzrostowe. W powiecie kamieńskim liczba ludności ma charakter skaczący.

15 STRUKTURA ZAMIESZKANIA LUDNOŚCI W POWIATACH KAMIEŃSKIM ORAZ ŚREDZKIM W LATACH 2002-2009 Z tych danych wynika, że powiat kamieński ma bardziej charakter miejski. W powiecie średzkim większość ludzi żyje na wsi. W roku 2004r. wyraźnie można zauważyć napływ ludności wiejskiej do miast w powiecie kamieńskim.

16 STRUKTURA LUDNOŚCI POD WZGLĘDEM PŁCI W POWIATACH KAMIEŃSKIM ORAZ ŚREDZKIM W LATACH 2002-2009 Stosunek liczby kobiet do mężczyzn w obu powiatach i poszczególnych latach utrzymuje się na tym samym poziomie.

17 TAK WYGLĄDA STRUKTURA LUDNOŚCI WEDŁUG PŁCI W SAMYCH MIASTACH WEDŁUG DANYCH ZA ROK 2009 Widzimy tutaj bardzo podobny stosunek obu liczb kobiet do mężczyzn.

18 BARDZO PODOBNIE PORÓWNANIE PŁCI WYPADA W CAŁEJ POLSCE Dane na podstawie spisu powszechnego z 2002r.

19 PORÓWNANIE POWIERZCHNI MIAST Podobnie jak w przypadku liczby ludności – zarysowuje się znaczna różnica między powierzchniami jakie zajmują oba miasta. Na wykresie dobrze widoczna jest ta dysproporcja.

20 PORÓWNANIE POWIERZCHNI POWIATÓW W przypadku powierzchni powiatów mamy do czynienia z zupełnie odwróconą w stosunku do poprzedniej - proporcją.

21 PORÓWNANIE POWIERZCHNI MIAST W STOSUNKU DO POWIATÓW Na wykresach widać jaką część swoich powiatów zajmują oba miasta.

22 STRUKTURA ZATRUDNIENIA POD WZGLĘDEM PŁCI W OBU POWIATACH W LATACH 2003 - 2009 W powiecie średzkim widoczny jest wzrost zatrudnienia w kolejnych latach, ale trzeba podkreślić, że jest on spowodowany wyraźnie wzrostem zatrudnienia mężczyzn. W powiecie kamieńskim zatrudnienie utrzymuje się mniej więcej na tym samym poziomie. Dotyczy to zarówno kobiet jak i mężczyzn.

23 UDZIAŁ BEZROBOTNYCH ZAREJESTROWANYCH W LICZBIE LUDNOŚCI W WIEKU PRODUKCYJNYM W OBU MIASTACH W LATACH 2003 - 2009 Stopa bezrobocia w Kamieniu Pomorskim w roku 2003 była bardzo duża, bo wynosiła ponad 20%. W kolejnych latach dosyć szybko spadała, chociaż w 2009r. znowu obserwujemy wzrost. Tendencje obu miast są bardzo podobne, chociaż nie sposób zauważyć, że spadek bezrobocia w poszczególnych latach był silniejszy w Kamieniu Pomorskiego. Z dużej różnicy w między miastami w 2003r. doszło prawie do zrównania w roku 2009r.

24 LICZBA BEZROBOTNYCH W OBU POWIATACH W LATACH 2003 - 2009 Wykres pokazuje zupełni te same tendencje w powiatach jakie mieliśmy w miastach.

25 PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ ZAREJESTROWANE W REJESTRZE REGON WG SEKTORÓW WŁASNOŚCIOWYCH W OBU MIASTACH W LATACH 1995 - 2009 W jednym i drugim mieście liczba firm różnych branży na przestrzeni lat 1995-2008 stale rosła. Stałe oddalenie krzywych od siebie pokazuje, że te tendencje nie są indywidualne, ale dotyczą prawdopodobnie całego kraju. Jedynie w roku 2009 zarysowują się zupełnie inne tendencje. Spadek liczby zarejestrowanych firm w Środzie Wielkopolskiej musiał być spowodowany jakimś ważnym czynnikiem gospodarczym.

26 PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ ZAREJESTROWANE W REJESTRZE REGON WG SEKTORÓW WŁASNOŚCIOWYCH W LATACH 2008 - 2009 Przyglądając się dokładniej spadkowi liczby zarejestrowanych firm w Środzie Wielkopolskiej odnotowanego w roku 2009 na tle powiatu i porównując te same dane z Kamieniem Pomorskim można stwierdzić, że załamanie ma szerszy zasięg. Dotyczy także (nawet jeszcze bardziej) całego powiatu średzkiego.

27 PODSUMOWANIE... Takich danych jak te, zaprezentowane tutaj można dołączyć jeszcze bardzo wiele. Pokazują one duże różnice między naszymi miastami, które są konsekwencją przede wszystkim wielkością miast. W drugiej kolejności ich położeniem geograficznym. Zdarzają się także i podobieństwa, choć te dotyczą bardziej tendencji niż samych wielkości.

28 … PODSUMOWANIE … Trzeba przyznać, że zebranie bardzo konkretnych i wiarygodnych informacji o naszych miastach i regionach nie było na początku rzeczą łatwą. Zbieranie danych w celu ich wyeksponowania wytarło przed nami ścieżki dochodzenia do – być może w przyszłości - potrzebnych nam danych statystycznych. Nie tylko tych dotyczących naszych miejsc zamieszkania.

29 … PODSUMOWANIE … Tworzenie na podstawie zdobytych danych wykresów w arkuszu kalkulacyjnym stawało się z każdym następnym coraz łatwiejsze. Podczas pracy nad projektem powstawało ich bardzo dużo. Nie wszystkie były ciekawe, aby warto było je tutaj eksponować. Nie wszystkie - trzeba uczciwie powiedzieć - nam też wyszły.

30 … PODSUMOWANIE Czy opracowywane dane pomogły nam poznać miejscowość, z której pochodzi druga współpracująca z nami grupa? Trochę na to liczyliśmy. Teraz już wiemy, że liczby potrafią mówić, ale nie koniecznie opowiadać!

31 KONIEC PREZENTACJI Grupy: 97_29_mf_g2 LO w Kamieniu Pom. oraz 97_50_mf_g1 LO w Środzie Wlkp. DZIĘKUJĄ ZA UWAGĘ.

32 Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie


Pobierz ppt "Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google