Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Promocja polskiej nauki W Brukseli dr Jan Krzysztof Frąckowiak Biuro Promocji Nauki Polish Science Contact Agency PolSCA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Promocja polskiej nauki W Brukseli dr Jan Krzysztof Frąckowiak Biuro Promocji Nauki Polish Science Contact Agency PolSCA."— Zapis prezentacji:

1 Promocja polskiej nauki W Brukseli dr Jan Krzysztof Frąckowiak Biuro Promocji Nauki Polish Science Contact Agency PolSCA

2 Promocja nauki w Unii Europejskiej A guide to successful communication Broszury Czasopisma http://europa.eu.int/comm/research/science-society Przewodnik opisujący podstawowe zasady przekazu skomplikowanych informacji naukowych do wiadomości publicznej: uproszczony język, rodzaj przekazu, dobór mediów itp. Za promocję nauki w Komisji Europejskiej odpowiedzialny jest głównie DG RTD, a w nim Dyrektoriat Nauka i Społeczeństwo Ulotki http://europa.eu.int/comm/research

3 PolSCA Promocja nauki w Unii Europejskiej Istnieje 158 nagród za promocję nauki dostępnych dla europejskich naukowców, w tym 88 dostępnych dla Polaków. Nagroda Descartesa za promocję nauki (Descartes Prize for Science Communication) została utworzona przez Komisję Europejską w 2004 r. Nagrody za promocję nauki Konferencje http://europa.eu.int/comm/research/descarteshttp://europa.eu.int/comm/research/conferences/2005/cer2005 Konferencja Communicating European Research jest organizowana przez Komisję Europejską od 2004 r. Istnieją 373 nagrody naukowe dla europejskich naukowców, w tym 203 dostępne dla Polaków

4 PolSCA Biuro jest utworzone i finansowane przez Polską Akademię Nauk oraz dofinansowywane przez Ministra właściwego do spraw nauki Biuro pracuje na rzecz wszystkich polskich środowisk i instytucji nauki Wzmocnić pozycję Polski w Europejskiej Przestrzeni Badawczej, a w szczególności Powiększyć udział Polski w Programach Ramowych UE. Misja Biura Misja i finansowanie Biura PolSCA

5 PolSCA PolSCA jest członkiem sieci IGLO ( http://www.iglortd.org ) IGLO Informal Group of RTD Liaison Offices in Brussels for EU R&D Celem sieci IGLO jest ułatwienie wymiany informacji oraz pogłębienie partnerstwa i współpracy między jej członkami, narodowymi systemami finansowania nauki oraz instytucjami europejskimi, ze szczególnym uwzględnieniem programów ramowych UE.

6 Indywidualni uczeni i zespoły naukowe Jednostki naukowe, badawczo rozwojowe i edukacyjne, zarówno prywatne jak i państwowe, uczestniczące lub pragnące uczestniczyć w unijnych programach naukowo-badawczych Przedsiębiorstwa zainteresowane innowacjami i transferem rezultatów prac badawczych do gospodarki Polska Akademia Nauk Ministerstwo Edukacji i Nauki Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Fundacja na rzecz Nauki Polskiej PolSCA Główni partnerzy współpracy

7 PolSCA Doradztwo i pomoc w procesie przygotowania i prezentacji ważniejszych projektów naukowych z polskim udziałem Dostarczanie niezbędnych informacji polskim uczestnikom Programów Ramowych UE Monitoring i analiza polityki naukowo-technicznej UE Dostarczanie potrzebnych informacji i pomoc klientom Biura, polskim członkom organów i ciał doradczych UE oraz zainteresowanym politykom Organizowanie spotkań, seminariów i konferencji promocyjnych Działalność promocyjna Biura PolSCA

8 PolSCA Konferencje Istnieje możliwość orga- nizowania większych kon- ferencji dla 30-50 uczest- ników w sali konferencyj- nej niemieckiego Biura KoWi (ten sam budynek, VIII p.) Sala konferencyjna KoWi

9 PolSCA Spotkania – PolSCA Meetings Uczestnicy spotkań: - właściwi dla danej tematyki eksperci, głównie pracownicy Komisji Europejskiej - wybitni uczeni i praktycy z kraju, zainteresowani udziałem w 7. PR - ważni, zagraniczni partnerzy naszych zespołów Salka konferencyjna Biura PolSCA Biuro PolSCA organizuje w 2006 r. cykl spotkań tematycznych związanych przede wszystkim z przygotowaniami do 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej. Spotkania powinny się przyczynić do osiągnięcia satysfakcjonującego uczestnictwa Polski w 7. PR.

10 PolSCA Przebieg spotkań - ze strony polskiej – głównie o stanie krajowych badań w dziedzinie, której poświęcone jest spotkanie, oraz o ważnych tematach badawczych, które naszym zdaniem powinny być uwzględnione w 7. PR, - ze strony Komisji – głównie o aktualnym stanie przygotowania szczegółowych propozycji tematycznych, kryteriach oceny projektów i zasadach uczestnictwa w 7. PR. Przy prezentacjach i dyskusji nacisk jest położony na wymianę informacji:

11 PolSCA Oczekiwane wyniki spotkań - uwzględnienie naszych opinii, zwłaszcza dotyczących priorytetów badawczych, przy formułowaniu szczegółowych dokumentów 7.PR - powiększenie naszych szans w konkursach - przygotowanie lepszych projektów, zorganizowanie lub przystąpienie do lepszych konsorcjów, uniknięcie prostych błędów we wnioskach. -pozytywna ocena polskich kompetencji i potencjału badawczego w prezentowanych dziedzinach - powiększenie naszej praktycznej wiedzy o tym, jak odnieść sukces w 7. PR - pozytywna ocena naszych umiejętności przekazu informacji i przekonywania Wyniki bezpośrednie: Wyniki długofalowe:

12 PolSCA Temat 1:Polimery (Dr. Astrid-Christina Koch, DG Research - Industrial Technologies, Unit G3 Materials) odbyło się 17 stycznia Temat 2:Nanotechnologie (Mr. Renzo Tomellini, Head of Unit, Prof. Ewa Jedryka, Mr. Christophe Lesniak, DG Research - Industrial Technologies, Unit G4 Nanosciences and nanotechnologies), odbyło się 15 marca Temat 3:Nowe i odnawialne źródła energii (Mr. Wiktor Raldow, Head of Unit, DG Research - Energy, Unit J3 New and Renewable Energy Sources) odbyło się 21 marca Temat 4:Strategia i polityka badań nad zrównoważonym rozwojem transportu ( Mr. Arnoldas Milukas, Head of Unit, DG Research - Transport, Unit H1 Strategy and Policy, Mr. Andrzej Podsadowski, Unit H3 Aeronautics) odbyło się 7 kwietnia Spotkania, które się odbyły

13 PolSCA Temat 5:Choroby nowotworowe termin: maj - czerwiec Temat 7:Choroby mózgu i układu nerwowego (Mr Philippe Cupers,DG Research - Unit F2: Serious Diseases) termin: 7 czerwca, g. 10.30 Temat 6:Choroby serca i układu krążenia (Mr Elmar Nimmesgern, DG Research - Unit F2: Serious Diseases, Ms Virginija Dambrauskaite, DG Research - Unit F2: Serious Diseases) termin: 8 czerwca, g. 12.30 Temat 8:Jakość żywności - zdrowa żywność (Mr. Antonio di Giulio, Head of Unit, DG Research - Biotechnology, Agriculture and Food, Unit E2 Food Quality, Ms Isabelle de Froidmont-Goertz, Mr Jeremy Bray, Mr Wilfried Diekmann, DG Research - Biotechnology, Agriculture and Food, Unit E2: Food Quality) termin: 31 maja, g.12.30 Temat 9:Ochrona zdrowia zwierząt (Mr. Antonio di Giulio, Head of Unit, DG Research- Biotechnology, Agriculture and Food, Unit E2 Food Quality) termin: maj – czerwiec Temat 10: Biotechnologia roślin - rośliny dla przyszłości Mr Manuel Hallen (Head of Unit, DG Research - Biotechnology, Agriculture and Food, Unit E1 - Strategy and Policy) and Mr Waldemar Kuett (DG Research - Biotechnology, Agriculture and Food, Unit E1 - Strategy and Policy, Policy Officer - IPR, Technology Platforms, Risk capital) termin: 5 maja, g. 10.30 Temat 11:System globalnej nawigacji satelitarnej GALILEO (Mr. Vincent Gabaglio (R&D aspects in the Galileo Joint Undertaking Technical Division) termin: 23 maja, g. 12.30 Nadchodzące spotkania

14 PolSCA Biuro PolSCA w listopadzie 2005 r.

15 PolSCA Lokalizacja Biura w Brukseli

16 PolSCA Adres i kontakty PolSCA Polish Science Contact Agency Rue du Trône 98 B-1050 Brussels Asystentka/Sekretarka: dr Lena Żołobowska tel:(+32)(0) 2-213-41-60 fax:(+32)(0) 2-213-41-69 e-mail:polsca@skynet.be lena.zolobowska@skynet.be Kierownik Biura: dr Jan Krzysztof Frąckowiak tel:(+32)(0) 2-213-41-61 (+32)(0) 485-587-899 e-mail:jk.frackowiak@wp.pl jk.frackowiak@skynet.be


Pobierz ppt "Promocja polskiej nauki W Brukseli dr Jan Krzysztof Frąckowiak Biuro Promocji Nauki Polish Science Contact Agency PolSCA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google