Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Promocja polskiej nauki

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Promocja polskiej nauki"— Zapis prezentacji:

1 Promocja polskiej nauki
W Brukseli dr Jan Krzysztof Frąckowiak Biuro Promocji Nauki Polish Science Contact Agency „PolSCA”

2 Promocja nauki w Unii Europejskiej
PolSCA Promocja nauki w Unii Europejskiej Za promocję nauki w Komisji Europejskiej odpowiedzialny jest głównie DG RTD, a w nim Dyrektoriat „Nauka i Społeczeństwo” Czasopisma “A guide to successful communication” Broszury Ulotki Przewodnik opisujący podstawowe zasady przekazu skomplikowanych informacji naukowych do wiadomości publicznej: uproszczony język, rodzaj przekazu, dobór mediów itp.

3 Nagrody za promocję nauki
PolSCA Promocja nauki w Unii Europejskiej Nagrody za promocję nauki Konferencje Istnieje 158 nagród za promocję nauki dostępnych dla europejskich naukowców, w tym 88 dostępnych dla Polaków. Istnieją 373 nagrody naukowe dla europejskich naukowców, w tym 203 dostępne dla Polaków Nagroda Descartesa za promocję nauki (Descartes Prize for Science Communication) została utworzona przez Komisję Europejską w r. Konferencja “Communicating European Research” jest organizowana przez Komisję Europejską od 2004 r.

4 Misja Biura Misja i finansowanie Biura PolSCA PolSCA
Wzmocnić pozycję Polski w Europejskiej Przestrzeni Badawczej, a w szczególności Powiększyć udział Polski w Programach Ramowych UE. Misja Biura Biuro jest utworzone i finansowane przez Polską Akademię Nauk oraz dofinansowywane przez Ministra właściwego do spraw nauki Biuro pracuje na rzecz wszystkich polskich środowisk i instytucji nauki

5 Informal Group of RTD Liaison Offices
PolSCA PolSCA jest członkiem sieci IGLO Celem sieci IGLO jest ułatwienie wymiany informacji oraz pogłębienie partnerstwa i współpracy między jej członkami, narodowymi systemami finansowania nauki oraz instytucjami europejskimi, ze szczególnym uwzględnieniem programów ramowych UE. IGLO Informal Group of RTD Liaison Offices in Brussels for EU R&D ( )

6 Główni partnerzy współpracy
PolSCA Główni partnerzy współpracy Indywidualni uczeni i zespoły naukowe Jednostki naukowe, badawczo rozwojowe i edukacyjne, zarówno prywatne jak i państwowe, uczestniczące lub pragnące uczestniczyć w unijnych programach naukowo-badawczych Przedsiębiorstwa zainteresowane innowacjami i transferem rezultatów prac badawczych do gospodarki Polska Akademia Nauk Ministerstwo Edukacji i Nauki Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

7 Działalność promocyjna Biura PolSCA
Doradztwo i pomoc w procesie przygotowania i prezentacji ważniejszych projektów naukowych z polskim udziałem Dostarczanie niezbędnych informacji polskim uczestnikom Programów Ramowych UE Monitoring i analiza polityki naukowo-technicznej UE Dostarczanie potrzebnych informacji i pomoc klientom Biura, polskim członkom organów i ciał doradczych UE oraz zainteresowanym politykom Organizowanie spotkań, seminariów i konferencji promocyjnych

8 PolSCA Konferencje Istnieje możliwość orga- nizowania większych kon-ferencji dla uczest-ników w sali konferencyj-nej niemieckiego Biura „KoWi” (ten sam budynek, VIII p.) Sala konferencyjna KoWi

9 Spotkania – „PolSCA Meetings”
Biuro PolSCA organizuje w 2006 r. cykl spotkań tematycznych związanych przede wszystkim z przygotowaniami do 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej. Spotkania powinny się przyczynić do osiągnięcia satysfakcjonującego uczestnictwa Polski w 7. PR. Uczestnicy spotkań: - właściwi dla danej tematyki eksperci, głównie pracownicy Komisji Europejskiej - wybitni uczeni i praktycy z kraju, zainteresowani udziałem w 7. PR - ważni, zagraniczni partnerzy naszych zespołów Salka konferencyjna Biura PolSCA

10 Przebieg spotkań PolSCA Przy prezentacjach i dyskusji
nacisk jest położony na wymianę informacji: - ze strony polskiej – głównie o stanie krajowych badań w dziedzinie, której poświęcone jest spotkanie, oraz o ważnych tematach badawczych, które naszym zdaniem powinny być uwzględnione w 7. PR, - ze strony Komisji – głównie o aktualnym stanie przygotowania szczegółowych propozycji tematycznych, kryteriach oceny projektów i zasadach uczestnictwa w 7. PR.

11 Oczekiwane wyniki spotkań
PolSCA Oczekiwane wyniki spotkań pozytywna ocena polskich kompetencji i potencjału badawczego w prezentowanych dziedzinach - powiększenie naszej praktycznej wiedzy o tym, jak odnieść sukces w 7. PR - pozytywna ocena naszych umiejętności przekazu informacji i przekonywania Wyniki bezpośrednie: - uwzględnienie naszych opinii, zwłaszcza dotyczących priorytetów badawczych, przy formułowaniu szczegółowych dokumentów 7.PR - powiększenie naszych szans w konkursach - przygotowanie lepszych projektów, zorganizowanie lub przystąpienie do lepszych konsorcjów, uniknięcie prostych błędów we wnioskach. Wyniki długofalowe:

12 Spotkania, które się odbyły
PolSCA Spotkania, które się odbyły Temat 1: „Polimery” (Dr. Astrid-Christina Koch, DG Research - Industrial Technologies, Unit G3 Materials) odbyło się 17 stycznia Temat 2: “Nanotechnologie” (Mr. Renzo Tomellini, Head of Unit, Prof. Ewa Jedryka, Mr. Christophe Lesniak, DG Research - Industrial Technologies, Unit G4 Nanosciences and nanotechnologies), odbyło się 15 marca Temat 3: „Nowe i odnawialne źródła energii” (Mr. Wiktor Raldow, Head of Unit, DG Research - Energy, Unit J3 New and Renewable Energy Sources) odbyło się 21 marca Temat 4: “Strategia i polityka badań nad zrównoważonym rozwojem transportu” ( Mr. Arnoldas Milukas, Head of Unit, DG Research - Transport, Unit H1 Strategy and Policy, Mr. Andrzej Podsadowski, Unit H3 Aeronautics) odbyło się 7 kwietnia

13 Nadchodzące spotkania
PolSCA Nadchodzące spotkania Temat 5: „Choroby nowotworowe” termin: maj - czerwiec Temat 7: „Choroby mózgu i układu nerwowego” (Mr Philippe Cupers,DG Research - Unit F2: Serious Diseases) termin: 7 czerwca, g Temat 6: „Choroby serca i układu krążenia” (Mr Elmar Nimmesgern, DG Research - Unit F2: Serious Diseases, Ms Virginija Dambrauskaite, DG Research - Unit F2: Serious Diseases) termin: 8 czerwca, g Temat 8: “Jakość żywności - zdrowa żywność” (Mr. Antonio di Giulio, Head of Unit, DG Research - Biotechnology, Agriculture and Food, Unit E2 Food Quality, Ms Isabelle de Froidmont-Goertz, Mr Jeremy Bray, Mr Wilfried Diekmann, DG Research - Biotechnology, Agriculture and Food, Unit E2: Food Quality) termin: 31 maja, g.12.30 Temat 9: „Ochrona zdrowia zwierząt” (Mr. Antonio di Giulio, Head of Unit, DG Research- Biotechnology, Agriculture and Food, Unit E2 Food Quality) termin: maj – czerwiec Temat 10: „Biotechnologia roślin - rośliny dla przyszłości” Mr Manuel Hallen (Head of Unit, DG Research - Biotechnology, Agriculture and Food, Unit E1 - Strategy and Policy) and Mr Waldemar Kuett (DG Research - Biotechnology, Agriculture and Food, Unit E1 - Strategy and Policy, Policy Officer - IPR, Technology Platforms, Risk capital) termin: 5 maja, g Temat 11: “System globalnej nawigacji satelitarnej GALILEO” (Mr. Vincent Gabaglio (R&D aspects in the Galileo Joint Undertaking Technical Division) termin: 23 maja, g

14 PolSCA Biuro PolSCA w listopadzie 2005 r.

15 PolSCA Lokalizacja Biura w Brukseli

16 Adres i kontakty PolSCA PolSCA Polish Science Contact Agency
Rue du Trône 98 B-1050 Brussels Kierownik Biura: dr Jan Krzysztof Frąckowiak tel: (+32)(0) (+32)(0) Asystentka/Sekretarka: dr Lena Żołobowska tel: (+32)(0) fax: (+32)(0)


Pobierz ppt "Promocja polskiej nauki"

Podobne prezentacje


Reklamy Google