Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MODU Ł 1.02.1 Edukacja a rynek pracy – ź ród ł a informacji Klasa I.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MODU Ł 1.02.1 Edukacja a rynek pracy – ź ród ł a informacji Klasa I."— Zapis prezentacji:

1 MODU Ł 1.02.1 Edukacja a rynek pracy – ź ród ł a informacji Klasa I

2 Sukces w znalezieniu pracy jest wynikiem dobrej znajomo ś ci siebie samego i rynku pracy

3 Rodzaje rynków pracy: Rynek lokalny Rynek regionalny Rynek krajowy Rynek mi ę dzynarodowy

4 Rynek Pracy jest miejscem, na którym spotykaj ą si ę pracownicy oferuj ą cy ś wiadczenie swojej pracy z przedsi ę biorstwami (pracodawcami), które poszukuj ą pracowników, aby wytwarza ć towary i us ł ugi.

5 Po co ludzie pracują? …………………………….. Ć wiczenie 1:

6 Ćwiczenie 2: Źródła informacji: Sk ą d czerpiemy informacje na temat rynku pracy i edukacji ?

7 Źródła informacji o rynku pracy: Sk ą d czerpiemy informacje na temat rynku pracy i edukacji? Czasopisma, informatory Znajomi Instytucje Internet Og ł oszenia o prace Artyku ł y Informator o zawodach Agencje Po ś rednictwa Pracy Og ł oszenia o prac ę WUP, PUP OHP Zarobki, wymagania Szkolne O ś rodki Kariery Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne Analizy, raporty, prognozy Informator o studiach Wywiady, programy, og ł oszenia Radio, TV

8 Podsumowanie: Szukaj ą c informacji na temat rynku edukacji i pracy warto korzysta ć z ró ż nych ź róde ł


Pobierz ppt "MODU Ł 1.02.1 Edukacja a rynek pracy – ź ród ł a informacji Klasa I."

Podobne prezentacje


Reklamy Google