Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

D J Dynastia Jagiellonów. Władysław Jagiełło Lata życia: 1352 - 1434. Lata panowania: 1384 - 1434.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "D J Dynastia Jagiellonów. Władysław Jagiełło Lata życia: 1352 - 1434. Lata panowania: 1384 - 1434."— Zapis prezentacji:

1 D J Dynastia Jagiellonów

2 Władysław Jagiełło Lata życia: 1352 - 1434. Lata panowania: 1384 - 1434.

3 Władysław Jagiełło ważne daty 1385–unia Polski i Litwy w Krewie 1386–ślub Jagiełły z królową Jadwigą i koronacja na króla Polski 1387–rewindykacja przez Polskę Rusi Halickiej i zhołdowanie Mołdawii 1400–odnowienie Akademii Krakowskiej 1409-11–wielka wojna z Zakonem Krzyżackim 1410–bitwa pod Grunwaldem 1411–pokój w Toruniu, Polska odzyskała ziemię dobrzyńską 1413–unia polsko-litewska w Horodle 1422–przywilej czerwiński 1424–edykt wieluński przeciw czeskim husytom 1430–przywilej jedleński 1433–przywilej krakowski

4 W ładysław III W arneńczyk Lata życia: 1424 - 1444. 1424 - 1444. Lata panowania: 1434 - 1444.

5 W ładysław III W arneńczyk ważne daty 1434–koronacja Władysława III na króla Polski 1435–pokój wieczysty z Krzyżakami w Brześciu Kujawskim 1439–konfederacja Spytka z Melsztyna 1440–objęcie przez Władysława tronu węgierskiego 1444–bitwa pod Warną, śmierć Władysława II

6 Kazimierz Jagiellończyk Lata życia: 1427 - 1492. 1427 - 1492. Lata panowania: 1447 - 1492.

7 Kazimierz Jagiellończyk ważne daty 1447–koronacja Kazimierza na króla Polski, koniec bezkrólewia 1454-66–wojna trzynastoletnia 1454–przywileje cerekwicko-nieszawskie 1462-76–wcielenie do Polski części Mazowsza 1466–pokój w Toruniu, włączenie do Polski Prus Królewskich, Prusy Książęce stają się polskim lennem

8 J an O lbracht J an O lbracht Lata życia: 1459 - 1501. 1459 - 1501. Lata panowania: 1492 - 1501.

9 J an J an O lbracht ważne daty 1491-98–rządy Jana Olbrachta w księstwie głogowskim 1492–koronacja Jana Olbrachta na króla Polski 1494–wykupienie księstwa zatorskiego 1495–przyłączenie księstwa płockiego do Polski 1496–przywilej piotrkowski dla szlachty 1499–unia polsko-litewska w Wilnie

10 A leksander J agiellończyk Lata życia: 1461- 1506. 1461- 1506. Lata panowania: 1501 - 1506.

11 A leksander A leksander J agiellończyk ważne daty 1492-94 –wojna litewsko-moskiewska 1499 –unia Polski i Litwy w Wilnie 1500-03 –wojna litewsko-moskiewska 1501 –koronacja Aleksandra na króla Polski 1501 –wystawienie aktu mielnickiego 1505 –konstytucja Nihil novi 1506 –ogłoszenie Statutu Łaskiego

12 Zygmunt I Stary Lata życia: 1467 - 1548. 1467 - 1548. Lata panowania: 1506 - 1548.

13 Zygmunt I Stary ważne daty Zygmunt I Stary ważne daty 1506–koronacja Zygmunta Starego na króla Polski 1514–zdobycie Smoleńska przez Moskwę 1515–układ Zygmunta z Habsburgami w Wiedniu 1518–małżeństwo Zygmunta Starego z Boną 1519-21–wojna polsko-krzyżacka 1525–sekularyzacja Zakonu Krzyżackiego, hołd pruski 1526–wcielenie Mazowsza do Polski 1530–koronacja Zygmunta II Augusta na króla Polski 1537–"wojna kokosza"

14 Zygmunt II August Lata życia: 1520 - 1572. 1520 - 1572. Lata panowania: 1548 - 1572.

15 Zygmunt II August ważne daty 1530–koronacja Zygmunta Augusta na króla Polski 1548–objęcie przez Zygmunta Augusta władzy w Polsce po śmierci ojca 1561–włączenie części Inflant do Polski 1562-63–ogłoszenie egzekucji dóbr królewskich podczas sejmu w Piotrkowie 1563-70–wojna siedmioletnia północna o Inflanty 1568–utworzenie Komisji Morskiej 1569–unia lubelska 1572–śmierć Zygmunta II Augusta, wygaśnięcie dynastii Jagiellonów

16 Przygotowała: Joanna Krakowiak


Pobierz ppt "D J Dynastia Jagiellonów. Władysław Jagiełło Lata życia: 1352 - 1434. Lata panowania: 1384 - 1434."

Podobne prezentacje


Reklamy Google