Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dynastia Jagiellonów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dynastia Jagiellonów."— Zapis prezentacji:

1 Dynastia Jagiellonów

2 Lata życia: 1352 - 1434. Lata panowania: 1384 - 1434.
Władysław Jagiełło Lata życia: Lata panowania:

3 Władysław Jagiełło ważne daty
1385–unia Polski i Litwy w Krewie 1386–ślub Jagiełły z królową Jadwigą i koronacja na króla Polski 1387–rewindykacja przez Polskę Rusi Halickiej i zhołdowanie Mołdawii 1400–odnowienie Akademii Krakowskiej –wielka wojna z Zakonem Krzyżackim 1410–bitwa pod Grunwaldem 1411–pokój w Toruniu, Polska odzyskała ziemię dobrzyńską 1413–unia polsko-litewska w Horodle 1422–przywilej czerwiński 1424–edykt wieluński przeciw czeskim husytom 1430–przywilej jedleński 1433–przywilej krakowski

4 Władysław III Warneńczyk
Lata życia: Lata panowania:

5 Władysław III Warneńczyk ważne daty
1434–koronacja Władysława III na króla Polski 1435–pokój „wieczysty” z Krzyżakami w Brześciu Kujawskim 1439–konfederacja Spytka z Melsztyna 1440–objęcie przez Władysława tronu węgierskiego 1444–bitwa pod Warną, śmierć Władysława II

6 Kazimierz Jagiellończyk
Lata życia: Lata panowania:

7 Kazimierz Jagiellończyk ważne daty
1447–koronacja Kazimierza na króla Polski, koniec bezkrólewia –wojna trzynastoletnia 1454–przywileje cerekwicko-nieszawskie –wcielenie do Polski części Mazowsza 1466–pokój w Toruniu, włączenie do Polski Prus Królewskich, Prusy Książęce stają się polskim lennem

8 Lata życia: 1459 - 1501. Lata panowania: 1492 - 1501.
Jan Olbracht Lata życia: Lata panowania:

9 Jan Olbracht ważne daty
–rządy Jana Olbrachta w księstwie głogowskim 1492–koronacja Jana Olbrachta na króla Polski 1494–wykupienie księstwa zatorskiego 1495–przyłączenie księstwa płockiego do Polski 1496–przywilej piotrkowski dla szlachty 1499–unia polsko-litewska w Wilnie

10 Aleksander Jagiellończyk
Lata życia: Lata panowania:

11 Aleksander Jagiellończyk ważne daty
–wojna litewsko-moskiewska 1499–unia Polski i Litwy w Wilnie –wojna litewsko-moskiewska 1501–koronacja Aleksandra na króla Polski 1501–wystawienie aktu mielnickiego 1505–konstytucja Nihil novi 1506–ogłoszenie Statutu Łaskiego

12 Lata życia: 1467 - 1548. Lata panowania: 1506 - 1548.
Zygmunt I Stary Lata życia: Lata panowania:

13 Zygmunt I Stary ważne daty
1506–koronacja Zygmunta Starego na króla Polski 1514–zdobycie Smoleńska przez Moskwę 1515–układ Zygmunta z Habsburgami w Wiedniu 1518–małżeństwo Zygmunta Starego z Boną –wojna polsko-krzyżacka 1525–sekularyzacja Zakonu Krzyżackiego, hołd pruski 1526–wcielenie Mazowsza do Polski 1530–koronacja Zygmunta II Augusta na króla Polski 1537–"wojna kokosza"

14 Lata życia: 1520 - 1572. Lata panowania: 1548 - 1572.
Zygmunt II August Lata życia: Lata panowania:

15 Zygmunt II August ważne daty
1530–koronacja Zygmunta Augusta na króla Polski 1548–objęcie przez Zygmunta Augusta władzy w Polsce po śmierci ojca 1561–włączenie części Inflant do Polski –ogłoszenie egzekucji dóbr królewskich podczas sejmu w Piotrkowie –wojna siedmioletnia północna o Inflanty 1568–utworzenie Komisji Morskiej 1569–unia lubelska 1572–śmierć Zygmunta II Augusta, wygaśnięcie dynastii Jagiellonów

16 Przygotowała: Joanna Krakowiak


Pobierz ppt "Dynastia Jagiellonów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google