Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowe MPB'2007 Kazimierz Chłobowski. Wstęp n Nowelizacja przepisów Międzynarodowego Prawa Brydżowego n Końcowe propozycje Podkomisji WBF ds. zmiany przepisów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowe MPB'2007 Kazimierz Chłobowski. Wstęp n Nowelizacja przepisów Międzynarodowego Prawa Brydżowego n Końcowe propozycje Podkomisji WBF ds. zmiany przepisów."— Zapis prezentacji:

1 Nowe MPB'2007 Kazimierz Chłobowski

2 Wstęp n Nowelizacja przepisów Międzynarodowego Prawa Brydżowego n Końcowe propozycje Podkomisji WBF ds. zmiany przepisów n Nowa edycja MPB przewidziana na jesień 2007 roku

3 Główne idee nowelizacji n Wzmocnienie podstawowego celu uczestnika zawodów brydża sportowego : u osiągnięcie wyniku lepszego od wyników innych uczestników zawodów u realizowanego przy przestrzeganiu procedur prawnych i standardów etycznych przedstawionych w przepisach MPB

4 Nowa koncepcja określenia kary n Określenie kara w odniesieniu do naruszenia przepisu w zakresie licytacji i rozgrywki zastąpiono w całym tekście określeniem sprostowanie n Słowo kara stosuje się teraz tylko do kar proceduralnych (porządkowych) i kar dyscyplinarnych nakładanych dla utrzymania dobrych obyczajów i właściwego porządku

5 Podstawowy cel przepisów MPB n Głównym cel - uzyskanie wyniku brydżowego, ilekroć można go przepisowo osiągnąć n Realizacja to dążenie do rozegrania rozdania do końca w możliwie każdej sytuacji n Założenie - gracze wykazują tradycyjne wysokie normy etyczne, unikają osiągania korzyści z uzyskanej nielegalnej informacji

6 Podstawowy cel przepisów MPB n Wątpliwości co do sprawiedliwego wyniku rozegranego rozdania – przede wszystkim orzec zapisowy wynik rozjemczy n Sprawiedliwy wynik brydżowy, porównywalny z wynikami osiągniętymi przy innych stołach Gdy orzeczenie zapisowego wyniku rozjemczego niemożliwe- procentowy wynik rozjemczy.

7 Statystyka zmian n Obecna nowelizacja nie objęła tylko 4 przepisów (nr nr 1, 2, 3, 5) n Poprzednia z 1997 roku – pozostawiła 42 przepisy bez zmiany n Zakres zmian – zróżnicowany n Omówienie najbardziej istotnych zmian

8 Propozycja przepisów 7-10 nPnP7C każdy gracz po grze musi potasować karty przed włożeniem do pudełka nPnP9A4 = przeniesiony P72B3 gracz nie ma obowiązku zwrócenia uwagi na naruszenie przepisów przez własną stronę nPnP10C3 = P72A4 wybór najbardziej korzystnej rekompensaty nPnP10C4 = P72A5 wybór zagrania korzystnego po sprostowaniu

9 Propozycja przepisu 12 n Duże zmiany – nowe definicje i przeniesienia n Odzwierciedla obecne podejście do orzekania wyniku rozjemczego u P12C1a - usilne starania orzeczenia zapisowego wyniku rozjemczego u P12C1d - procentowy wynik rozjemczy tylko wtedy, gdy te usiłowania się nie powiodą n P12C1b – odjęcie części rekompensaty dla strony niewykraczającej za udział w powstaniu szkody n P12C1c – ważenie zapisowego wyniku rozjemczego

10 Propozycja przepisu 12 n P12B2 - cel orzeczenia wyniku rozjemczego = naprawienie szkody poniesionej przez stronę niewykraczającą i odebranie korzyści odniesionej przez stronę wykraczającą n P12C2a, 12C2b, 12C3, 12C4 = przeniesione P86A, 88, 89, 86B procentowy wynik rozjemczy w IMP, grze pucharowej, indywidualnej.

11 Propozycja przepisów 13 - 15 n P13D2a nie potrzeba zgody graczy na rozegrane rozdania gdy nie zgłoszono zapowiedzi, a gracz zobaczył kartę n P13E i P14C= P16B. Ulokowanie lub przemieszczenie karty informacją nielegalną. n P13F. Dodatkowa karta – usuwa się i gra przebiega normalnie n P15C kara za celowe uniemożliwienie normalnego rozegrania rozdania

12 Propozycja przepisu 16 n Większa precyzja przepisu o wykorzystaniu informacji n Informacje dozwolone = legalne [które zgodnie z prawem można wykorzystać] n Informacje niedozwolone [nielegalne, zakazane, dodatkowe] n P16B1b definicja logicznie alternatywnego działania

13 Propozycja przepisu 20 n P20A dostosowany do licytacji za pomocą kaset licytacyjnych n P20F1 przy udzielaniu wyjaśnień gracz ma prawo do informacji o zapowiedziach zgłoszonych, nie zgłoszonych pochodnych i do wniosków z podjętego działania n P20F3 można żądać wyjaśnienia pojedynczej zapowiedzi, ale pod nadzorem P16B1

14 Propozycja przepisu 20 n Przeniesienia: u P20F4 = P75D1 wyjaśniający zauważa własny błąd u P20F5 = P75D2 błąd zauważony w wyjaśnieniu partnera u P20G1 = P73B1 zadawanie lub nie zadawanie pytań przeciwnikom u P20G2 = P40E2 korzystanie z karty konwencyjnej u P21B1b = przypis do P75 błędne wyjaśnienie / błędna odzywka

15 Propozycja przepisu 23 Przeniesiono całość P72B1 = mógł zdawać sobie sprawę n Wynik rozjemczy gdy odniesiono korzyść np. przez wymuszony pas.

16 Propozycja przepisu 25 n Zastosowano radykalne rozwiązanie: u nadal obowiązuje natychmiastowe poprawienie niezamierzonej zapowiedzi u zapowiedź zamierzona nie może być zastąpiona; zastąpienie jest nielegalne. Pierwsza zapowiedź pozostaje, drugą zapowiedź wycofuje się. Do zapowiedzi tej stosuje się P16D.

17 Propozycja przepisu 26 n Określenie kara zastąpione wszędzie określeniem : ograniczenie swobody wistu.

18 Propozycja przepisu 27 n Bez radykalnych cięć n P27C1 zastąpienie najniższą odzywką wystarczającą o podobnym znaczeniu (niekoniecznie o tym samym mianie) n P27G przedwczesne zastąpienie traktuje się jak odzywkę niewystarczającą n P 35 do P39 zapowiedzi niedozwolone – przebudowano, ale bez zmian merytorycznych

19 Propozycja przepisu 40 n [uzgodnienia systemowe graczy] n P40A1 = rozbudowane obecny P75A i B = uzgodnienia partnerów i obowiązek ich ujawniania n P40A2 = zmodyfikowane obecny P75A i P16 = dozwolone porozumiewanie się partnerów n P40B1,2 = zmodyfikowane obecny 40D i 40E = szczególne uzgodnienia partnerów – konwencje, zapowiedzi sztuczne ; n regulowanie możliwości stosowania konwencji, karty systemowe, alertowanie

20 Propozycja przepisu 40 n P40B4 = obecny P40C = rekompensowanie strat z powodu nie ujawnienia uzgodnień n P40B5 = obecny P40D i P98B8 = wyrównanie strat i kary porządkowe za stosowanie uzgodnień niezgodnych z regulaminem zawodów n P40B6 = obecny 75C = wyjaśnianie zapowiedzi i zagrań partnera

21 Propozycja przepisu 40 n P40C1, 2 = obecny P75B = odstępstwo od systemu i działania psychologiczne n P40C3a = obecny przypis do P40 zakaz używania pomocy n P40C3b = zmodyfikowane P73B2 = karanie za powtarzający się brak ujawniania uzgodnień n P46B5b rozgrywający wskazuje zagranie z dziadka np. za pomocą gestu lub skinienia głowy – sędzia rozstrzyga

22 Propozycja przepisów 61 - 64 n Żadnych przełomowych zmian n Dwie korekty: u P61B3 obrońcy mogą pytać siebie nawzajem (ale ponosząc ryzyko przekazania nielegalnej informacji). u P64A2 nie ma już oddawania dodatkowej lewy wziętej taką kartą, którą mógł przedtem przepisowo zagrać n P64B7 nie ma sprostowania, gdy obie strony popełniły fałszywy renons w tym samym rozdaniu

23 Propozycja przepisu 65 n P65B3 oznaczanie przynależności lew. Rozgrywający może zażądać poprawienia nieprawidłowego ułożenia karty. Dziadek i obrońcy też mają takie prawo, ale obarczone ryzykiem przekazania nielegalnej informacji i zanim nastąpi wyjście w następnej lewie

24 Propozycja przepisów 68-71 n Pozytywne uproszczenie – znika przepis P71 n Uchylenie roszczenia i zrzeczenia wg P69B załatwia sędzia tylko w okresie reklamacyjnym oddając lewy faktycznie wzięte lub niemożliwe do oddania w normalnym wariancie rozgrywki n P68B2 sprzeciw obrońcy przy zrzeczeniu – gra biegnie dalej, ale do odsłoniętych kart P16D n P70D3 wykorzystanie faktów z dalszej (samowolnej) gry w postępowaniu wyjaśniającym n Z definicji zagrania normalnego skreślono irracjonalne

25 Propozycja przepisów 72 -75 n P72 uszczuplony n P72A głównym celem uczestnika zawodów – uzyskanie wyniku lepszego od innych, ale stosując się do procedur i standardów etycznych niniejszych przepisów n P75 zostały tylko przykłady n W P73F2 występuje ten sam tekst co w P16B3

26 Propozycja przepisu 76 n P76A1 = obecny P81C4 nadzór sędziego nad widzami n P76A2 = obecny P80F wprowadzenie regulaminu przekazu elektronicznego n P76C2 = zmodyfikowane P11B1, B2 odpowiedzialność za widza ma być określona w regulaminie

27 Propozycja przepisu 79 n P79A2 = obecny P72A2 świadoma akceptacja niewziętej lewy n P79B niezgodność liczby wziętych lew u 1. ustala, czy było roszczenie lub zrzeczenie u 2. orzeka jaki wynik zapisać, po zakończeniu rundy nie ma obowiązku zwiększenia zapisu n P79C2 można poprawić zapis po terminie, ale sędzia i Organizator Zawodów muszą być przekonani ponad wszelką wątpliwość n P79D = obecny P87A B rozdanie zniekształcone

28 Propozycja przepisu 80 - 81 n P80A Obecna Organizacja Patronująca (Sponsorująca) zastąpiona przez Władzę Nadzorującą = WBF, EBL, NBO P80B pojawia się Organizator Zawodów, Władza i Organizator mogą stanowi ten sam organ P81A sędzia jest przedstawicielem Organizatora Zawodów i przejmuje odpowiedzialność za jego zadania

29 Propozycja przepisu 85 n Do oceny faktów spornych zastosowano statystykę i reguły prawa karnego n Sędzia opiera ocenę na bilansie prawdopodobieństw; orzeka zgodnie z przewagą dowodów, które mógł zgromadzić.

30 Propozycja przepisów 92 -93 n Nie ma zmian istotnych dla sędziów n Nie ma nawet zapowiadanej w projekcie instytucji arbitra = jednoosobowej KO


Pobierz ppt "Nowe MPB'2007 Kazimierz Chłobowski. Wstęp n Nowelizacja przepisów Międzynarodowego Prawa Brydżowego n Końcowe propozycje Podkomisji WBF ds. zmiany przepisów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google