Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MASTER FACILITY MANAGEMENT MFM. Master Facility Management To nowoczesne rozwiązanie dla Facilities Management, które zapewnia wsparcie we wszystkich.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MASTER FACILITY MANAGEMENT MFM. Master Facility Management To nowoczesne rozwiązanie dla Facilities Management, które zapewnia wsparcie we wszystkich."— Zapis prezentacji:

1 MASTER FACILITY MANAGEMENT MFM

2 Master Facility Management To nowoczesne rozwiązanie dla Facilities Management, które zapewnia wsparcie we wszystkich obszarach technologicznych (projektowanie, realizacja, kontrola, serwis), stanowi podstawę dla zintegrowanego systemu zarządzania kompleksowym systemem (nieruchomości, zakłady przemysłowe, przedsiębiorstwa użyteczności publicznej).

3 Facility Management Dziedzina, której podstawowym założeniem jest optymalizacja kosztów zarządzania i administrowania kompleksem obszarów firmy, jak infrastruktura, budynki biurowe, zakady przemysłowe i ich system technologiczny.

4 Wywodzi się ze zintegrowanych doświadczeń technicznych pochodzących z trzech różnych sektorów wsparcia... …projektowanie poszczególnych etapów oraz wykonanie projektu (zastosowanie rozwiązania CAD) …projektowanie poszczególnych etapów oraz wykonanie projektu (zastosowanie rozwiązania CAD)...zarządzanie dużą ilością dokumentacji zarówno w postaci papierowej, jak i elektronicznej (zastosowanie rozwiązania PDM)...zarządzanie dużą ilością dokumentacji zarówno w postaci papierowej, jak i elektronicznej (zastosowanie rozwiązania PDM) … monitoring i kontrola realizacji poszczególnych etapów projektu (zastosowanie rozwiązania GIS) … monitoring i kontrola realizacji poszczególnych etapów projektu (zastosowanie rozwiązania GIS)

5 Rozwiązanie Source BEZINWAZYJNA PLATFORMA INTEGRACJI PROCESÓW projektowanie realizacja kontrola serwis archiwum dokumentacja MFM System

6 SYSTEM = zakład przemysłowy Administrowanie każdym elementem systemu również obszarem technicznym, który generuje, modyfikuje i zapewnia ciągłość procesów serwisowania. Elementy składowe systemu Części elektryczne Latarnia Element instrumentalny Actuator Element rur - rurociąg Element rur - zawór MFM

7 zwnątrz inside Zakład serwisowy & Sieć Elementy systemu SYSTEM = Nieruchomości Elementy struktury budynku; schody filar, zewnętrzna konstrukcja, itp... Wewnętrzne drogi Meble System informatyczny Zasoby ludzkie Park Sieć przepompo wni wody MFM Administrowanie każdym elementem systemu różwnież obszarem technicznym, który generuje, modyfikuje i zapewnia ciągłość procesów serwisowania.

8 MFM – Base Tools Site Model : pozwala na logiczny podział całości systemu (całego przedsiębiorstwa) według fizycznej oraz logicznej hierarchii (obszar; pod- obszar; pod-pod-obszar), w którym znajdują się wszelkie zasoby przedsiębiorstwa. Data Model: definiuje wszystkie parametry poszczególnych zasobów User Interface: dzięki zastosowaniu uproszczonych masek daje możliwość wizualnych – w systemie 3D - informacji na temat poszczególnych przedmiotów.

9 MFM– Base tools: Site Model Pozwala na logiczny podział całości systemu (całego przedsiębiorstwa) według fizycznej oraz logicznej hierarchii (obszar; pod-obszar; pod-pod-obszar), w którym znajdują się wszelkie zasoby przedsiębiorstwa.

10 MFM – Base tools: Site Model MFM definiuje Site Model na różnych poziomach zawsze w sposób kompleksowy – w ten sposób gwarantuje szczegółową prezentację każdego rodzaju systemu.

11 MFM – Base tools: Data model Pozwala administratorowi definiować wszystkie fizyczne i logiczne elementy składowe, dokonać opisu technicznego, jak również zamieścić postać graficzną przedmiotu. CHARAKTERYSTYKA: Typ zaworu : Manual - Pneumatic - Safe …. Zastosowanie : Normal – Special – Steam…. Średnica: 1; 2; 8; …. … Graficzna prezentacja : Zawór

12 MFM – Base tools: User Interface Użytkownik będzie miał dostęp do informacji każdego pojedynczo zdefiniowanego elementu systemu. Będzie mógł również administrować maskami, które przedstawiają całkowity obraz funkcjonalności MFM. Pozycja elementu w Site Model Powiązania z innymi elementami DM Odpowiednia dokumentacja techniczna Dodatkowe informacje serwisowe Dodatkowe informacje (dowolne)

13 MFM – wprowadzanie danych MFM Laser Scanning Access File Spreadsheet / Report SAP Various Data Base Various Documents

14 MFM – Data Input: Laser Scanning Technologia Skanowania Laserowego 3D generuje chmurę punktów poszczególnych obiektów wchodzących w skład firmy. Zastosowanie technologii post-processing 3D CAD pozwala na otrzymanie obrazu chmury punktów, której każde najmniejsze pole jest powiązana odpowiednią dla tego pola maską MFM.

15 MFM – Funkcjonalność: Od systemu po elementCentrumDB

16 MFM – Funcjonalność: Od systemu po element CentralDB Realizacja projektu dokumentacji graficznej by mean of standard graphic element representing eFM components

17 MFM - Funkcjonalność: Query Generator

18 MFM– Maintenance Module MFM Maintenance moduł MFM Maintenance Moduł umożliwia administrowanie zaplanowanymi oraz nieplanowanymi czynnościami konserwacyjnymi. W każdym momencie, istnieje również możliwość wpisania zlecenia serwisowego w NIEPLANOWANYM module zadań dla urządzeń, którym wcześniej nie zostały przypisane interwały. Maintenance Manager zostanie natychmiast zmieniony, a zlecenie serwisu zostanie przekazane przez workflow do realizacji. ZAPLANOWANE prace serwisowe są zdefiniowane prze profile serwisowe, którym są przypisane różne elementy podlegające konserwacji. Każdy z profili zawiera następujące informacje: Szczegółowe informacje na temat przedmiotów, które wymagają przeprowadzenia konserwacji, Harmonogram wykonywanych prac, Części zamienne potrzebne do przeprowadzenia serwisu, Narzędzia i urządzenia, Inne dane, stanowiące źródło wiedzy dla operatora wykonującego prace konserwacyjne, przewidywany czas pracy oraz koszty. W przypadku, gdy zbliża się termin dokonania konserwacj danego urządzenia, informacja o konieczności przeprowadzenia prac automatycznie ukazują sie zarówno admistratorowi, jak i operatorowi poprzez WORKFLOW oraz maski MONITORING.

19 MFM Maintenance module:SCHEDULED (Moduł Serwis/Konserwacja: PLANOWANY) W module serwis PROFILES możemy zdefiniować czynności konserwacyjne zaplanowane, zawierające następujące informacje: Działanie/ czynności podlegające serwisowaniu Harmonogram Części zamienne Urządzenia/narzędzia MFM – Maintenance Module

20 MFM Maintenance module: PLANOWANE Maintenace PROFILES zostaną zdefiniowane niezależnie od elementu, który zostanie wyznaczony. Maski te pozwolą na zarządzanie każdym z Maintenance Profile. MFM – Maintenance Module

21 MFM Maintenance module: SCHEDULED Każdy profil zostanie określony według według różnych definicji. Na początku należy wprowadzić interwały czasowe konserwacji dla danego elementu Oraz zdefiniować dane operacyjne Następnie dla każdego elementu, należy wprowadzić spis czynnośCi, które należy wykonać podczas przeglądu serwisowego. MFM– Maintenance Module

22 MFM Maintenance module: SCHEDULED W ten sam sposób pozostałe powinny zostać zdefiniowane pozostałe profile. Urządzenia\narzędzia Części zamienne Opis obiektu MFM– Maintenance Module

23 MFM Maintenance module: UNSCHEDULED W każdym momencie dla poszczególnych elementów Data Model istnieje możliwość otwartego wezwania (OPEN A CALL) dla nie planowanych pod konserwację elementów. Należy wybrać element Informacje szczególowe na temat zaistniałego problemu należy dodać poprzez otwarcie profilu MAINTENANCE CALL. Nieplanowane prace serwisowe mogą być zlecone przez każdego upoważnioengo użytkownika lub kierownika serwisu. MFM– Maintenance Module

24 MFM Maintenance module: WORKFLOW Ewidencja wszystkich czynności konserwacyjnych tak zaplanowanych, jaki i nieplanowanych, jest prowadzona jest poprzez WORKFLOW. W ten sposób tworzony jest przejrzysty obraz przeprowadzanych zleceń serwisowych. Pracownicy posiadający odpowiednie kwalifikacje są odgórnie przydzielani do poszczególnych zleceń. Każde nieplanowane zlecenie może zostać odwołane, bądź zaakceptowane przez upoważnioną osobę. Kierownik działu serwisu wskazuje odpowiedniego pracownika, bądź zleca wykonanie firmie z zewnątrz. Wykonawca rejestruje wykonanie pracy. Kierownik działu serwisu może zaakceptować lub odrzucić efekt końcowy wykonanej pracy. Wszystkie prace niezaakceptowane są rejestrowane w celu późniejszej analizy przyczyn niepoprawnie przeprowadzonego serwisu. W każdym momencie zlecenia prac serwisowych mogą być zawieszone, Tworzona jest historia zawieszeń. W momencie zakończenia prac są zamykane przez kierownika działu serwisu zarejestrowane koszty pracy oraz materiałów. MFM – Maintenance Module

25 MFM Maintenance moduł: Monitoring Każdy z użytkowników, nie posiadający statusu administratora, może analizować poszczególne zlecenia serwisowe poprzez Monitoring Mask, jednak nie posiada uprawnień do wprowadzania jakichkolwiek informacji. Czynności mogą być selekcjonowane w różnej kombinacji parametrów. Dokonanie selekcji pozwala na odnalezienie karty danego przedmiotu, które przedstawiają informacje szczegółowe wraz ze statusem wykonanych prac. MFM – Maintenance Module

26 MFM Maintenance moduł: Raport MFM– Maintenance Module

27 MFM – WEB Interface

28 CentralDB MFM – Final Result Informacje jednoznacznie zdefiniowane, dostępne dla upoważnionych użytkowników, są podzielone według departamentów technicznych. (Maintenance; Control; …) Informacje jednoznacznie zdefiniowane, dostępne dla upoważnionych użytkowników, są podzielone według departamentów technicznych. (Maintenance; Control; …) Każdy komponent posiada swoją graficzną dokumentację. Consistency of Information Każdy komponent posiada swoją graficzną dokumentację. Consistency of Information

29 MFM – Final Result: Check Panel CHECK PANEL – to narzędzie kontrolne, które jest bazą danych na temat każdego z przedmiotów. Zawiera między innymi: - Techniczne informacje oraz dane o lokalizacji przedmiotów. - Informacji o wszelkich fizycznych i logicznych połączeniach poszczególnych elementów. - Informacje o planowanych i wykonanych przeglądach serwisowych. - Archiwum dokumentacji elektronicznej - Dokumentację techniczną zapisaną w formacie DWG.

30 MFM – Advantages Możliwość wdrożenia unikalnej bazy danych zawierającej szczegółowe informacje dotyczące wszystkich znajdujących się na terenie firmy przedmiotów. Radykalne zmniejszenie kosztów zarządzania firmą poprzez: Łatwy dostęp do dokumentów oraz informacji technicznych każdego zasobu znajdującego się w firmie; Optymalizacja procesów w sferze efektywności oraz jakości. Scentralizowana kontrola projektowanie, realizacji oraz konserwacji zintegrowanych systemów zarządzania. Optymalne wykorzystanie wszelkich zasobów wewnętrznych i zewnętrznych firmy. Korzyści

31 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "MASTER FACILITY MANAGEMENT MFM. Master Facility Management To nowoczesne rozwiązanie dla Facilities Management, które zapewnia wsparcie we wszystkich."

Podobne prezentacje


Reklamy Google