Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TAX ALERT Grudzień 2012  Uchwalona 16 listopada 2012 r. ustawa o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (tzw. „ustawa deregulacyjna”)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TAX ALERT Grudzień 2012  Uchwalona 16 listopada 2012 r. ustawa o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (tzw. „ustawa deregulacyjna”)"— Zapis prezentacji:

1 TAX ALERT Grudzień 2012  Uchwalona 16 listopada 2012 r. ustawa o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (tzw. „ustawa deregulacyjna”) wprowadza kilka rewolucyjnych zmian w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), podatku dochodowego osób fizycznych (PIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT), które zaczną obowiązywać już od 1 stycznia 2013 r. Korekta kosztów uzyskania przychodów i VAT naliczonego  Ustawa wprowadza konieczność zmniejszenia przez podatników kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z faktury (rachunku lub umowy) w przypadku jej nieuregulowania w terminie 30 dni od daty upływu terminu płatności.  Jeżeli termin płatności jest dłuższy niż 60 dni, ustawa narzuca konieczność zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów z upływem 90 dni od daty zaliczenia kwoty niezapłaconej w tym terminie do kosztów podatkowych.  W obu przypadkach, podatnik będzie zobowiązany do dokonania korekty kosztów w miesiącu, w którym upłynie termin 30 lub 90 dniowy (odpowiednio). Jeżeli w tych miesiącach podatnik nie ponosi żadnych kosztów (lub ponosi koszty w niższej wysokości), podatnik będzie zobowiązany do odpowiedniego zwiększenia przychodów.  Z drugiej jednak strony, w przypadku późniejszego uregulowania należności przez podatnika, będzie on zobowiązany do zwiększenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę uprzednio dokonanego zmniejszenia.  Powyższe uregulowania będą miały również zastosowanie do części odpisów amortyzacyjnych od nabytych lub wytworzonych środków trwałych lub nabytych wartości niematerialnych i prawnych, zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów.  Zmiany dotyczą również prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego. Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami, w przypadku nieuregulowania przez dłużnika należności wynikającej z faktury dokumentującej sprzedaż krajową w terminie 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze, dłużnik będzie zobowiązany do korekty odliczonej kwoty podatku w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 150 dzień od dnia upływu terminu płatności. Wątpliwości  Wprowadzenie powyższych zmian może wiązać się dla podatników i biur rachunkowych z koniecznością dostosowania systemów finansowo- księgowych.  Stosowanie zmienionych przepisów w praktyce może również rodzić szereg wątpliwości interpretacyjnych. Jako przy Ustawa deregulacyjna: Ważne zmiany w CIT i VAT już od 1 stycznia 2013! Istota problemu  Wprowadzone zmiany mogą wiązać się dla podatników i biur rachunkowych z koniecznością dostosowania systemów i procedur finansowo-księgowych.  W praktyce stosowanie przepisów ustawy deregulacyjnej oznacza stałe monitorowanie rozliczeń dokonywanych z kontrahentami. Zaniechanie płatności w terminie będzie mieć bowiem istotne znaczenie dla określenia zobowiązań podatkowych. Niniejszy Tax Alert nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. ECA Auxilium Wójciak Sp. z o.o. Sp. k. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie informacji zawartych w niniejszym opracowaniu bez wcześniejszego zasięgnięcia opinii doradców podatkowych lub prawnych.

2 TAX ALERT Grudzień 2012  Stosowanie zmienionych przepisów w praktyce może również rodzić szereg wątpliwości interpretacyjnych. Jako przykład można podać następujące sytuacje: Przykład 1 ECA Auxilium Wójciak Sp. z o.o. Sp. k. Biuro w Warszawie | ul. J. Kossaka 12/1, 01-576 Warszawa ul. Supniewskiego 11, 31-527 KrakówBiuro w Poznaniu | ul. E. Sczanieckiej 9a/9, 60-215 Poznań tel.: +48 12 417 78 00, e-mail: biuro@ecaauxilium.plBiuro we Wrocławiu| ul. W. Jagiełły 3/54, 50-201 Wrocławbiuro@ecaauxilium.pl NIP: 648-267-24-67 | REGON: 240859009 | KRS: 0000419783Biuro w Zabrzu | ul. B. Hagera 41, 41-800 Zabrze Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS Biuro w Łodzi | ul. Łagiewnicka 54/56, 91-463 Łódź Nr konta: ING Bank Śląski S.A. 85 1050 1588 1000 0023 2904 2390Biuro w Bielsku-Białej | ul. J. Kossaka 12/1, 01-576 Warszawa www.ecaauxilium.pl  Czy nowe przepisy mają zastosowanie do kosztów poniesionych przed 1 stycznia 2013 r., których termin płatności wypada już w 2013 r.? Przykład 2 20132012 poniesienie kosztu 10.XII zapłata 12.II listopad grudzień styczeń luty termin płatności 10.I 2013 poniesienie kosztu 10.III termin płatności i zapłata 10.VI marzec kwiecień maj czerwiec  Zapłata nastąpiła w terminie umownym (strony zgodnie ustaliły termin płatności dłuższy niż 60 dni). Czy w świetle nowych przepisów podatnik będzie zmuszony do korekty kosztów uzyskania przychodów?  Co w przypadku, gdy podatnik kwestionuje fakturę i zapłata po terminie wynika z sytuacji spornej? Jak możemy Państwu pomóc?  Eksperci podatkowi z ECA Auxilium mogą udzielić Państwu porad w zakresie stosowania przepisów nowej ustawy deregulacyjnej.  Nasze wsparcie może obejmować również przeprowadzenie szkoleń w Państwa firmie oraz weryfikację przyjętych procedur i zasad postępowania dotyczących rozpoznawania kosztów uzyskania przychodów oraz odliczania podatku VAT naliczonego. Kontakt W przypadku zainteresowania powyższymi informacjami i ich wpływem na Państwa działalność, prosimy o kontakt z:  Łukasz Chłond, Manager lukasz.chlond@ecaauxilium.pl +48 694 108 079  Adam Trawiński, Manager adam.trawinski@ecaauxilium.pl +48 503 344 029  Tomasz Biel, Manager tomasz.biel@ecaauxilium.pl +48 795 142 680


Pobierz ppt "TAX ALERT Grudzień 2012  Uchwalona 16 listopada 2012 r. ustawa o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (tzw. „ustawa deregulacyjna”)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google