Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przedawnienie prawa wymiaru i prawa wykonywania zobowiązań Prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przedawnienie prawa wymiaru i prawa wykonywania zobowiązań Prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski."— Zapis prezentacji:

1 Przedawnienie prawa wymiaru i prawa wykonywania zobowiązań Prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski

2 Praktyczne aspekty opodatkowania dochodów nieujawnionych 2 Przedawnienie podatkowe Art. 68 § 1. Zobowiązanie podatkowe, o którym mowa w art. 21 § 1 pkt 2, nie powstaje, jeżeli decyzja ustalająca to zobowiązanie została doręczona po upływie 3 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Art. 70 § 1. Zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski Kierownik Katedry Prawa Finansowego Uniwersytet Łódzki

3 Praktyczne aspekty opodatkowania dochodów nieujawnionych 3 Przedawnienie wymiaru zobowiązań podatkowych Obowiązek podatkowy Niewykonywanie przez organ podatkowy obowiązku wymiaru Skutek materialnoprawny przedawnienia o którym orzeka w decyzji organ podatkowy Prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski Kierownik Katedry Prawa Finansowego Uniwersytet Łódzki

4 Praktyczne aspekty opodatkowania dochodów nieujawnionych 4 Zobowiązanie podatkowe Bezczynność dłużnika Bezczynność wierzyciela Skutek materialnoprawny przedawnienia o którym rozstrzyga wierzyciel w postępowaniu podatkowym Przedawnienie wykonania zobowiązań podatkowych Prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski Kierownik Katedry Prawa Finansowego Uniwersytet Łódzki

5 Praktyczne aspekty opodatkowania dochodów nieujawnionych 5 Pięcioletnie przedawnienie wykonania, egzekucji i korekty podwyższającej zobowiązanie decyzją (art. 70 o.p.) Samo- wymiar Termin zapłaty – początek okresu przedawnienia Wyko- nanie, dobro- wolna zapłata Podwyższenie wysokości zobowiązania wynikającego z deklaracji samowymia- rowej decyzją Przedawnienie 5 lat Podwyższenie wymiaru Uchylenie decyzją wymiaru, który wynika z deklaracji lub decyzji Egze- kucja Prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski Kierownik Katedry Prawa Finansowego Uniwersytet Łódzki

6 Praktyczne aspekty opodatkowania dochodów nieujawnionych 6 Przedawnienie prawa wymiaru i prawa wykonywania zobowiązań – porównanie Przedawnienie prawa do wykonania zobowiązania oraz przedawnienia prawa do korekty deklaracji albo decyzji Przedawnienie wykonania zobowiązania, które wymierzono w ramach przedawnienia z art. 68, podlega przepisowi art. 70 o.p., czyli przedawnia się przez 5 lat od roku, w którym doręczono decyzję. Trzyletni okres pierwotnego prawa wymiaru zobowiązania decyzją. Przedawnienie wymiaru z art. 68 o.p. biegnie od powstania obowiązku podatkowego do pierwotnego wymiaru decyzją. o.p. Powstanie obowiązku podatkowego zob. pod. zob. pod. Samowymiar zobowiązania deklaracją Wymiar zobowiązania decyzją Prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski Kierownik Katedry Prawa Finansowego Uniwersytet Łódzki

7 Praktyczne aspekty opodatkowania dochodów nieujawnionych 7 Ilustracja sprzeczności wynikającej z błędnego poglądu o wygasaniu zobowiązania wskutek zapłaty na przykładzie zdarzeń dotyczących tego samego zobowiązania Okres przedawnienia (5 lat) Termin przedawnienia Termin złożenia deklaracji i dokonania zapłaty B U D Ż E T Zapłata = wygaśnięcie zobowiązania Dec. I inst. Okres braku zobowiązania, bo wygasło przez zapłatę Decyzja korygująca deklarację (I inst.) Zobowiązanie istnieje mimo wygaśnięcia przez zapłatę ! !!??? Deklaracja Dec. II inst. Zobowiązanie nie Istnieje, bo wygasło przez zapłatę i nie może się z tego powodu przedawnić, mimo iż korekta decyzją „przywróciła” jego istnienie???!!! Prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski Kierownik Katedry Prawa Finansowego Uniwersytet Łódzki

8 Praktyczne aspekty opodatkowania dochodów nieujawnionych 8 Pięcioletnie przedawnienie wykonania, egzekucji i korekty podwyższającej zobowiązanie decyzją (art. 70 o.p.) Deklaracja samowy- miarowa Obligatoryjna decyzja wymiarowa albo Termin zapłaty – początek biegu przedawnienia Upływ okresu przedawnienia Podwyż- szenie wymiaru decyzją Uchylenie decyzją wymiaru, który wynika z deklaracji lub decyzji Dobrowolne wykonanie zobowiązania Przymusowa egzekucja zobowiązania Wydanie decyzji podwyższającej zobo- wiązanie wynikające z deklaracji samo- wymiarowej albo z decyzji obligatoryjnej i wykonanie dodatkowego wymiaru w okresie przedawnienia (dobrowolnie lub w drodze egzekucji) Prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski Kierownik Katedry Prawa Finansowego Uniwersytet Łódzki

9 Praktyczne aspekty opodatkowania dochodów nieujawnionych 9 Przedawnienie opodatkowania dochodu nieujawnionego Powstanie dochodu (powstanie obowiązku podatkowego) Powstanie z nieujawnionego dochodu wydatków i majątku Wydanie decyzji wymiarowej w sprawie opodatkowania wydatków i majątku Termin przedawnienia 5-letni okres przedawnienia Rok, w którym należy z łożyć zeznanie o dochodzie rzeczywistym Rok, w którym powinno być złożone zeznanie o wydatkach i majątku Ilustracja graficzna art. 68 § 4 o.p. Prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski Kierownik Katedry Prawa Finansowego Uniwersytet Łódzki

10 Praktyczne aspekty opodatkowania dochodów nieujawnionych 10 Ilustracja równoległości biegu przedawnienia wymiaru i przedawnienia wykonania zobowiązania Powstanie obowiązku podatkowe go – początek przedawni enia wymiaru Decyzja w sprawie opodatkowania dochodów nieujawnionych – początek przedawnienia wykonania decyzji – 14 dni od doręczenia podatnikowi Biegnie termin wykonania zobowiązania Biegnie termin wymiaru w II instancji Koniec przedawnienia wymiaru Koniec przedawnienia wykonania Prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski Kierownik Katedry Prawa Finansowego Uniwersytet Łódzki


Pobierz ppt "Przedawnienie prawa wymiaru i prawa wykonywania zobowiązań Prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google