Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. Mikołaja Kopernika Strona internetowa: Adres

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. Mikołaja Kopernika Strona internetowa: Adres"— Zapis prezentacji:

1 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. Mikołaja Kopernika Strona internetowa: www.kopernikus.pl Adres e-mail: sekretariat@kopernikus.pl

2 Kierunki nauczania: Technikum o kierunkach: Technikum o kierunkach: Technik Budownictwa Technik Budownictwa Technik Drogownictwa Technik Drogownictwa Technik Elektronik Technik Elektronik Technik Informatyk Technik Informatyk Liceum Profilowane o kierunkach: Liceum Profilowane o kierunkach: Zarządzanie Informacją Zarządzanie Informacją Kształtowanie Środowiska Kształtowanie Środowiska Szkoła Zawodowa Szkoła Zawodowa Murarz Murarz Technolog robót wykończeniowych w budownictwie Technolog robót wykończeniowych w budownictwie Kierunki wygasłe Kierunki wygasłe Policealne studium Policealne studium

3 Liczba uczniów:

4 Sytuacja kadrowa:  20 nauczycieli dyplomowanych  22 nauczycieli mianowanych  13 nauczycieli kontraktowych  21 osób administracji i obsługi W szkole nie występują większe problemy kadrowe, chociaż wymienić tu można nauczycieli przedmiotów zawodowych z zakresu budownictwa, bowiem na 5 zatrudnionych – 3 pracuje w niepełnym wymiarze godzin. Biorąc pod uwagę zmniejszający się stan uczniów w szkole, mogą pojawić się problemy z zatrudnieniem nauczycieli wychowania fizycznego.

5 Szkoła dysponuje sześcioma dobrze wyposażonymi pracowniami komputerowymi: Pracownia przetwarzania informacji Pracownia przetwarzania informacji Pracownia upowszechniania i zarządzania informacją Pracownia upowszechniania i zarządzania informacją Pracownia programowania komputerów i Pracownia programowania komputerów i oprogramowania biurowego oprogramowania biurowego Pracownia grafiki komputerowej i multimediów Pracownia grafiki komputerowej i multimediów Pracownia systemów operacyjnych i sieci komputerowych Pracownia systemów operacyjnych i sieci komputerowych Pracownia programowania mikrokontrolerów Pracownia programowania mikrokontrolerów

6 Szkoła posiada 2 tablice multimedialne: Pracownię elektroniczną Salę gimnastyczną i salę do ćwiczeń

7 Wyniki matury (w procentach)

8 Egzamin zawodowy (w procentach)

9 Osiągnięcia Szkoły W roku szkolnym 2009/2010 szkoła reprezentowała Polskę w symulacji sesji Komitetu Ekonomiczno – Społecznego w Brukseli, biorąc udział w konferencji "Your Europe, Your Say”. W roku szkolnym 2010/2011 nasi uczniowie zajęli 1 miejsce w konkursie „Z demokracja na ty” organizowanym przez biuro poselskie Grzegorza Tobiszowskiego. W nagrodę trzech uczniów naszej szkoły wyjechało na 5 dni do Brukseli W roku szkolnym 2010/11 szkoła uczestniczyła w programie „Młodzi w działaniu”, odbywając wizytę studyjną w Turcji,

10 Osiągnięcia szkoły Kryształ profilaktyki Organizacja rajdu pieszego „ Żyjmy zdrowo” Cykl „Bezpieczna elektryczność” dla gimnazjów i „Pstryczek-elektryczek” dla szkół podstawowych

11 Problemy szkoły Problemem szkoły jest stan techniczny budynku. Konieczna jest wymiana stolarki okiennej w tzw. Nowym budynku, wymiana izolacji pod budynkami, wymiana instalacji CO. Staramy się na bieżąco remontować pomieszczenia lekcyjne i korytarze, w czym pomocą nam służą zarówno rada rodziców jak i pracodawcy, u których praktykę odbywają nasi uczniowie. Problemem szkoły jest także przestarzała już w wielu wypadkach baza pomocy naukowych. Dotyczy to przede wszystkim pracowni budowlanych, ale także biblioteki szkolnej, która wymaga doposażenia w niezbędne pozycje książkowe. Nowoczesna szkoła to nowoczesna kadra. Podejmujemy działania, których celem jest podniesienie poziomu wykształcenia nauczycieli – np. kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki, czy seminarium poświęcone problemowi nauczania o holocauście. Często jednak brakuje nam środków na warsztaty doskonalące dla rady pedagogicznej. Szkoła ma konkretne osiągnięcia sportowe, a brakuje nam boiska z prawdziwego zdarzenia. Od wielu lat czekamy na realizację tego projektu.

12 Plany rozwoju szkoły W sytuacji likwidacji liceum profilowanego pragniemy rozwijać technikum i szkołę zawodową. Chcemy wprowadzać nowe zawody, które dostosowane będą do potrzeb lokalnego rynku pracy. Wyzwaniem dla szkoły będzie wprowadzenie nowej podstawy programowej, która w istotny sposób wpłynie na proces kształcenia. W szkole zatrudniona jest wysoko wykwalifikowana kadra nauczycieli, którzy otwarci są na wszelkie nowości. Wprowadzamy na przykład dziennik internetowy, rezygnując równocześnie z formy papierowej. W szkole swoje miejsce znajdują także uczniowie o szczególnych potrzebach edukacyjnych, którzy otoczeni są nie tylko opieką nauczycieli, ale również pedagoga i psychologa szkolnego. Chcemy wzbogacić bazę dydaktyczną szkoły, dlatego współpracujemy z firmą „Skanska”, która swym patronatem objęła klasy w zawodzie technik drogownictwa. Pragniemy w ciągu dwóch lat rozszerzyć współpracę tak, aby objęła ona także technika budownictwa.


Pobierz ppt "Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. Mikołaja Kopernika Strona internetowa: Adres"

Podobne prezentacje


Reklamy Google