Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Uwarunkowania rozwoju rynku kapitałowego w Polsce Marzec 2016 prof. zw. dr hab. Małgorzata Zaleska – Prezes Zarządu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Uwarunkowania rozwoju rynku kapitałowego w Polsce Marzec 2016 prof. zw. dr hab. Małgorzata Zaleska – Prezes Zarządu."— Zapis prezentacji:

1 Uwarunkowania rozwoju rynku kapitałowego w Polsce Marzec 2016 prof. zw. dr hab. Małgorzata Zaleska – Prezes Zarządu

2 165 14 48 0 79 146 170 169 100 101 103 0 144 213 134 188 37 72 112 175 0 100 150 GPW naturalnym liderem rynku kapitałowego w Polsce. Wspólna strategia całego rynku – tworzona i realizowana przez wszystkie podmioty we współpracy z administracją państwową. Strategia powinna obejmować, m.in. inicjatywy dotyczące: przyciągania nowych inwestorów i emitentów, zachęt dla inwestorów indywidualnych do długoterminowego oszczędzania, wzmacniania przejrzystości i zaufania do rynku. Strategia 2

3 165 14 48 0 79 146 170 169 100 101 103 0 144 213 134 188 37 72 112 175 0 100 150 3 Strategia Rynek kapitałowy musi być postrzegany przez pryzmat całej polityki gospodarczej państwa i stanowić jej spójny element: konkurencja ze strony zagranicznych MTF (podatek od czynności cywilno-prawnych), euroobligacje spółek SP (podatek u źródła, miejsce notowania), współfinansowanie inwestycji ze środków unijnych oraz małych i średnich polskich przedsiębiorstw, analiza zasadności wprowadzenia konstrukcji prawnej spółki rynku wynajmu nieruchomości (REIT), ujednolicenie zasad uznawania za koszty uzyskania przychodów wydatków poniesionych w związku z wprowadzeniem akcji na giełdę.

4 165 14 48 0 79 146 170 169 100 101 103 0 144 213 134 188 37 72 112 175 0 100 150 4 Strategia Rynek kapitałowy jako jedno z kluczowych narzędzi realizacji Planu Morawieckiego: Jednym z celów Planu powinien być rozwój rynku kapitałowego, który może stać się efektywnym źródłem finansowania innowacyjności, Budowanie kultury oszczędzania - państwowy impuls do oszczędzania poprzez: programy oszczędnościowe dla pracowników z formułą domyślnego uczestnictwa oparte o PPE, IKE, IKZE, promocję obligacji dla inwestorów indywidualnych, programy akcjonariatu pracowniczego.

5 165 14 48 0 79 146 170 169 100 101 103 0 144 213 134 188 37 72 112 175 0 100 150 GPW centrum kompetencji w zakresie komunikacji o rynku kapitałowym. Wspólna strategia komunikacyjna: jest tworzona przez wszystkich, ale i obowiązuje wszystkich, jeden przekaz budujący reputację i zaufanie na pozytywnych przykładach, dobrych praktykach i eksponowaniu możliwości, konsolidująca środowisko podmiotów polskiego rynku kapitałowego - wspólnota celów i współdziałanie spółek. Budowanie pozytywnego obrazu rynku 5

6 165 14 48 0 79 146 170 169 100 101 103 0 144 213 134 188 37 72 112 175 0 100 150 Wiodąca rola rynku kapitałowego w edukacji społeczeństwa o rynku kapitałowym. Edukacja finansowa społeczeństwa powinna być traktowana jako inwestycja długoterminowa, dzięki której w przyszłości uda się nie dopuścić do wybuchu niezadowolenia społecznego. Edukacja społeczeństwa 6

7 165 14 48 0 79 146 170 169 100 101 103 0 144 213 134 188 37 72 112 175 0 100 150 7 Podsumowanie Najważniejsze wyzwania na najbliższe lata dla polskiego rynku kapitałowego: spójna strategia rozwoju rynku komplementarna z długoterminowymi planami gospodarczymi, dostosowanie do uwarunkowań zewnętrznych, w tym prawnych, przyciągniecie nowych inwestorów i emitentów, zachęty dla inwestorów indywidualnych do długoterminowego oszczędzania, edukacja społeczeństwa.


Pobierz ppt "Uwarunkowania rozwoju rynku kapitałowego w Polsce Marzec 2016 prof. zw. dr hab. Małgorzata Zaleska – Prezes Zarządu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google