Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Department | 9/16/2015 | © Robert Bosch GmbH 2015. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Department | 9/16/2015 | © Robert Bosch GmbH 2015. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution,"— Zapis prezentacji:

1 Department | 9/16/2015 | © Robert Bosch GmbH 2015. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Security Systems BVMS 5.5 Blok2-Moduł 1B: Początkowa konfiguracja urządzeń 1

2 Department | 9/16/2015 | © Robert Bosch GmbH 2015. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Security Systems Zagadnienia 2 Inicjalne wyszukiwanie urządzeń Przypisywanie adresu IP Przypisywanie maski podsieci Aktualizacja Firmware

3 Department | 9/16/2015 | © Robert Bosch GmbH 2015. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Security Systems Inicjalne wyszukiwanie urządzeń 3 Wszystkie enkodery IP Bosch są skonfigurowane domyślnie na otrzymanie adresu IP z DHCP. Jeżeli w systemie nie ma serwera DHCP, urządzenia będą dostępne pod adresem IP 192.168.0.1: Należy wybrać “Urządzenia” Następnie “Początkowe wyszukiwanie urządzeń”

4 ST | 9/16/2015 | © Robert Bosch GmbH 2015. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Security Systems Przypisywanie adresu IP: Opcja 1 4 Jeżeli system składa się z niewielkiej ilości kamer, adresy sieciowe urządzeń oraz maski podsieci można nadać ręcznie: Po zakończeniu skanowania urządzeń należy kliknąć na kolumnę “IP address” i nadać właściwy adres IP urządzenia W kolumnie “Subnet Mask” należy wprowadzić właściwą maskę podsieci Należy potwierdzić klikając “OK”

5 Department | 9/16/2015 | © Robert Bosch GmbH 2015. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Security Systems 5 Przypisywanie adresu IP: Opcja 2 Jeżeli w systemie znajduje się wiele urządzeń, ich adresy IP mogą być przypisane automatycznie z określonej puli adresów “Range” Po zakończeniu skanowania urządzeń należy kliknąć przycisk “Select All” Kliknięcie prawym przyciskiem myszy i naciśnięcie przycisku “Set IP Addresses” umożliwia nadanie adresów wybranej grupie urządzeń

6 Department | 9/16/2015 | © Robert Bosch GmbH 2015. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Security Systems 6 Przypisywanie adresu IP: Opcja 2 Gdy pojawi się okno “Set IP Addresses” : Należy wprowadzić początkowy adres IP oraz kliknąć “Calculate” Po dokonaniu wyboru zakresu adresacji należy potwierdzić “OK” Należy powtórzyć proces aby nadać urządzeniom odpowiednią maskę podsieci Po nadaniu właściwych adresów IP oraz masek podsieci należy potwierdzić “OK” Urządzenia po restarcie będą widoczne w systemie pod nowym adresem IP

7 Department | 9/16/2015 | © Robert Bosch GmbH 2015. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Security Systems Menu konfiguracji urządzeń 7 “IP Device Configuration” umożliwia aktualizację firmware urządzeń: Urządzenia muszą posiadać przypisane właściwe adresy IP W menu widoczne są wyłącznie urządzenia dodane do systemu Należy wybrać “IP Device Configuration”

8 Department | 9/16/2015 | © Robert Bosch GmbH 2015. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Header of section Security Systems Aktualizacja Firmware 8 Aktualizację Firmware można wykonać zaznaczając wybrane urządzenia i klikając zakładkę “Update Firmware” lub klikając prawym przyciskiem myszy na wybranym urządzeniu, wybierając “Update Firmware” Aktualizację Firmware wielu urządzeń jednocześnie można wykonać zaznaczając przy użyciu klawiszy “CTRL” lub “Shift” właściwe urządzenia

9 Department | 9/16/2015 | © Robert Bosch GmbH 2015. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Security Systems Aktualizacja Firmware 9 Po wyświetleniu ostrzeżenia, należy kliknąć“OK” Po rozpoczęciu przesyłania plików, nie należy zamykać aplikacji !

10 Department | 9/16/2015 | © Robert Bosch GmbH 2015. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Security Systems Pytania? 10


Pobierz ppt "Department | 9/16/2015 | © Robert Bosch GmbH 2015. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google