Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

GEOMETRIA I GRAFIKA INŻYNIERSKA – SEMESTR 2 KARTA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "GEOMETRIA I GRAFIKA INŻYNIERSKA – SEMESTR 2 KARTA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA."— Zapis prezentacji:

1 GEOMETRIA I GRAFIKA INŻYNIERSKA – SEMESTR 2 KARTA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

2 GEOMETRIA I GRAFIKA INŻYNIERSKA – SEMESTR 2 KARTA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

3 GEOMETRIA I GRAFIKA INŻYNIERSKA – SEMESTR 2 ROZKŁAD TREŚCI KSZTAŁCENIA Nr tyg. WykładyĆwiczenia laboratoryjne 1 Zapoznanie z kartą modułu kształcenia oraz regulaminem zajęć. Podstawowe informacje o wspomaganiu komputerowym w projektowaniu. Omówienie podstawowych zasad konstruowania rysunków w programie AutoCAD - układy i rodzaje współrzędnych, rysowanie i modyfikowanie obiektów płaskich, narzędzia rysowania precyzyjnego, właściwości obiektów rysunkowych, warstwy i operacje na warstwach. Informacja o dostępie do oprogramowania CAD produkowanego przez firmę Autodesk. Program AutoCAD 14PL – interfejs, komunikacja z programem. Dostosowanie interfejsu do preferencji użytkownika. 2 Ćwiczenia doskonalące umiejętności rysowania i modyfikowania obiektów w programie AutoCAD. 3 Omówienie podstawowych zasad konstruowania rysunków w programie AutoCAD cd. - opisywanie rysunków, wymiarowanie, przestrzeń modelu i papieru, praca w rzutniach, ustawienia parametrów wydruku i drukowanie rysunków. Modelowanie trójwymiarowe w programie AutoCAD – modele krawędziowe, powierzchniowe i bryłowe. Konstruowanie i modyfikowanie obiektów bryłowych. Tworzenie zestawu rzutów modelu trójwymiarowego. PRACA RYSUNKOWA NR 1: Konstrukcja na płaszczyźnie zestawu rzutów, w tym przekroju stopniowego zadanego obiektu przestrzennego. 4 PRACA RYSUNKOWA NR 1 cd. 5 Struktura dokumentacji technicznej w budownictwie w świetle aktów prawnych oraz Polskich Norm. Rysunki w projektach architektoniczno-budowlanych. Podstawowe informacje o komponentach budowlanych i elementach budynków podlegających oznaczaniu na rysunkach. Oznaczenia na rysunkach architektoniczno-budowlanych. Wymiarowanie rysunków architektoniczno-budowlanych. PRACA RYSUNKOWA NR 1 cd: Wymiarowanie i opisywanie rysunku. Wydruk rysunku do formatu PDF.

4 GEOMETRIA I GRAFIKA INŻYNIERSKA – SEMESTR 2 ROZKŁAD TREŚCI KSZTAŁCENIA Nr tyg. WykładyĆwiczenia laboratoryjne 6 PRACA RYSUNKOWA NR 2: Rysunek architektoniczno- budowlany – rzut kondygnacji. 7 Podstawowe informacje o konstrukcjach budowlanych i zasadach ich przedstawiania w rysunku technicznym. Rysunki konstrukcji betonowych. PRACA RYSUNKOWA NR 2 cd. 8 PRACA RYSUNKOWA NR 2 cd. Wydruk rysunku do formatu PDF. 9 Rysunki konstrukcji metalowych oraz drewnianych. PRACA RYSUNKOWA NR 3: Rysunek konstrukcji betonowych – rysunek roboczy elementu żelbetowego. 10 PRACA RYSUNKOWA NR 3 cd. 11 Informacje uzupełniające z zakresu rysunku technicznego w budownictwie - rysunki w projektach zagospodarowania działki lub terenu, rysunki instalacji sanitarnych, koordynacja wymiarowa i systemy znakowania. PRACA RYSUNKOWA NR 3 cd. Wydruk rysunku do formatu PDF. 12 PRACA RYSUNKOWA NR 4: Rysunek konstrukcji metalowych – rysunek roboczy elementu stalowego na podstawie modelu 3D. 13 PRACA RYSUNKOWA NR 4 cd. 14 PRACA RYSUNKOWA NR 4 cd. Wydruk rysunku do formatu PDF. 15 Sprawdzian wiedzy z zakresu rysunku technicznego budowlanego.Ćwiczenia zaliczeniowe.

5

6 PODSTAWOWE INFORMACJE O WSPÓŁCZESNYCH TECHNIKACH PROJEKTOWANIA CAD – projektowanie wspomagane komputerowo (ang. Computer Aided Design) – tworzenie dwu- lub trójwymiarowych (2D lub 3D), cyfrowych modeli obiektów fizycznych oraz odwzorowanie ich graficznej reprezentacji na monitorze komputerowym lub wydruku. BIM - modelowanie informacji o budynku lub budowli (ang. Building Information Modeling) – tworzenie cyfrowych modeli 3D odzwierciedlających fizyczne i funkcjonalne właściwości obiektu budowlanego. Technologia BIM jest rozwinięciem technologii CAD. Model cyfrowy 3D wykonany w technologii CAD jest zbudowany z obiektów geometrycznych liniowych, powierzchniowych lub bryłowych, przez co zawiera jedynie informację o strukturze przestrzennej obiektu. Model budynku lub budowli wykonany w technologii BIM powstaje przy użyciu trójwymiarowych obiektów, takich jak ściana, strop, dach okno, drzwi, itp., którym przypisane są oprócz geometrycznych również odpowiednie cechy fizyczne. Projektowanie w technologii BIM obejmuje następujące etapy: -stworzenie cyfrowego modelu 3D budynku lub budowli -wygenerowanie modelu obliczeniowego ustroju konstrukcyjnego i przeprowadzenie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych -wykonanie na podstawie modelu 3D rysunków cyfrowych 2D, a następnie ich wydruków papierowych -wygenerowanie specyfikacji materiałowych Istotną korzyścią jaką przynosi w projektowaniu posługiwanie się technologią BIM jest możliwość współpracy w czasie rzeczywistym pomiędzy projektantami poszczególnych branż (architekci, konstruktorzy, instalatorzy), którzy pracują na wspólnym modelu cyfrowym. Zmiany wprowadzone do modelu przez któregokolwiek z nich znajdują swoje natychmiastowe odzwierciedlenie we wszystkich modułach projektu, w tym w modelu obliczeniowym, na rysunkach oraz w specyfikacjach.

7 PROGRAM AUTOCAD JAKO PODSTAWOWE NARZĘDZIE KOMPUTEROWEGO WSPOMAGANIA PROJEKTOWANIA OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRACY W PROGRAMIE AUTOCAD: -model cyfrowy tworzony jest z predefiniowanych w programie obiektów -obiekty umieszczane są w przestrzeni określonej przez układ współrzędnych, którego orientacja może być poddana zmianie -obiektom można przypisywać właściwości różnicujące je graficznie -właściwości obiektów oraz ich cechy geometryczne można zmieniać -w wyniku działań dokonywanych na zbiorach obiektów elementarnych można konstruować elementy złożone -możliwy jest wielokrotny i zróżnicowany dostęp do tej samej informacji o modelu Konstruowanie modelu 2D oraz 3D odbywa się według tych samych zasad, względna trudność konstrukcji modelu trójwymiarowego wynika z możliwości identyfikacji przestrzeni 3D ograniczonej do płaskiego obrazu na monitorze komputera. Z tego względu naukę obsługi programu AutoCAD rozpoczyna się zwykle od opanowania umiejętności tworzenia modelu 2D.

8 PODSTAWY PRACY W PROGRAMIE AUTOCAD OBIEKTY 2D: -linia -półprosta -linia konstrukcyjna (prosta) -polilinia -wielobok -prostokąt -multilinia → style multilinii -okrąg -łuk okręgu -elipsa -splajn -punkt -kreskowanie NARZĘDZIA RYSOWANIA PRECYZYJNEGO: -układy współrzędnych: globalny i lokalne -rodzaje współrzędnych: bezwzględne i względne, kartezjańskie i biegunowe -pomoce rysunkowe: skok, siatka, orto, śledzenie biegunowe -bezpośrednie wprowadzanie odległości -lokalizacja i śledzenie lokalizacji -filtry współrzędnych

9 PODSTAWY PRACY W PROGRAMIE AUTOCAD SPOSOBY WYBORU OBIEKTÓW: -wskazanie kursorem -otoczenie oknem zwykłym -otoczenie oknem przecinającym MODYFIKACJA OBIEKTÓW: -wymaż -rozbij -przesuń -obróć -kopiuj -lustro -odsuń -szyk -rozciągnij -skala -utnij -wydłuż -przedłuż -przerwij -dołącz -wyrównaj NARZĘDZIA POMIAROWE: -odległość -promień -kąt -obszar -ID punktu

10 PODSTAWY PRACY W PROGRAMIE AUTOCAD WŁAŚCIWOŚCI OBIEKTÓW RYSUNKOWYCH: ‒kolor ‒rodzaj linii ‒szerokość linii WARSTWY I OPERACJE NA WARSTWACH: ‒pojęcie warstwy i warstwy bieżącej; ‒operacje w menedżerze właściwości warstw: tworzenie nowej warstwy i nadawanie jej nazwy, określenie właściwości obiektów na warstwie; status warstwy; ‒operacje na liście rozwijalnej Warstwy: zmiana warstwy bieżącej, zmiana statusu warstwy. ZMIANA WŁAŚCIWOŚCI OBIEKTÓW W OKNIE KONTEKSTOWYM WŁAŚCIWOŚCI.


Pobierz ppt "GEOMETRIA I GRAFIKA INŻYNIERSKA – SEMESTR 2 KARTA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google