Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1Ko 8:6 BW (6) Wszakże dla nas istnieje tylko jeden Bóg Ojciec, z którego pochodzi wszystko i dla którego istniejemy, i jeden Pan, Jezus Chrystus, przez.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1Ko 8:6 BW (6) Wszakże dla nas istnieje tylko jeden Bóg Ojciec, z którego pochodzi wszystko i dla którego istniejemy, i jeden Pan, Jezus Chrystus, przez."— Zapis prezentacji:

1 1Ko 8:6 BW (6) Wszakże dla nas istnieje tylko jeden Bóg Ojciec, z którego pochodzi wszystko i dla którego istniejemy, i jeden Pan, Jezus Chrystus, przez którego wszystko istnieje i przez którego my także istniejemy.

2 ● trynitaryzm, modalizm, socynianizm, arianizm ● creda – apostolskie (II), nicejskie (IV), atanazjańskie (V wiek) ● jeden Bóg w trzech osobach ● argumenty unitarian: ST, świadectwa NT o jednym Bogu i milczenie o Trójcy ● argumenty trynitarian historyczne: niejednorodność biblijne pośrednie: echad, elohim, Mat. 28:19

3 Mat. 28:19 19. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię (onoma) Ojca i Syna, i Ducha Świętego, (BW) Rut 1:2 Ten mąż miał na imię Abimelech, jego żona Noemin, jego dwaj synowie Maalon i Chelajon. (Septuaginta Vocatio) „...kai onoma tois dusin hyiais autou Maalon kai Cheleon” „a imię tych dwóch synów Maalon i Cheleon” 2Moj. 17:7 A temu miejscu nadał nazwę Wystawianie na Próbę i Rzucanie Obelg… (Septuaginta Vocatio) ”Kai eponomasen to onoma tou topou ekeinou peirasmos kai lordoresis…” ” I nazwał imię miejsca tego Wystawianie na Próbę i Rzucanie Obelg”. www.thaleia.plwww.thaleia.pl „W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”

4 „Spotkanie biskupów całego Kościoła, którzy – z papieżem i pod jego kierownictwem – głoszą naukę i ustanawiają prawa jako zespół, a także mogą wypowiadać się nieomylnie w sprawach dotyczących wiary i obyczajów) ● Nicea 325 – Konstantyn, (?) ● Konstantynopol 381 – Teodozjusz Wielki, (?), bez papieża i legatów ● Efez 431 – Teodozjusz II, (?) bez papieża i legatów ● Chalcedon 451 - Marcjan, (?) ● Konstantynopol II 553 - Justynian I, (?) ● Konstantynopol III 680-81 – Konstantyn IV, 3 legatów papieża Agatona, jednak żaden z nich nie przewodniczyło obradom, czynił to cesarz ● Nicea II, Irena. Byli legaci jednak przewodniczył patriarcha Konstantynopola Tarazjusz

5 Nicea 325 ● Syn nie miał początku ● Współistotność ● Syn nie mógł zgrzeszyć

6 Konstantynopol 381 Wierzymy w jednego Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych; i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, syna Bożego jednorodzonego, zrodzonego z Ojca przed wszystkimi wiekami, światłość ze światłości, Boga prawdziwego z Boga prawdziwego, zrodzonego a nie uczynionego, współistotnego Ojcu, przez którego wszystko się stało; który dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i przyjął ciało za sprawą Ducha Świętego z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Został ukrzyżowany za nas pod Poncjuszem Piłatem, poniósł mękę i został pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia według Pisma, i wstąpił do nieba i siedzi po prawicy Ojca, i znowu przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, którego panowaniu nie będzie końca. I w Ducha świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca pochodzi, którego należy czcić i wielbić wraz z Ojcem i Synem, który przemawiał przez proroków. W jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznajemy jeden chrzest dla odpuszczenia grzechów. Oczekujemy zmartwychwstania umarłych i życia w przyszłym wieku. Amen. ● Równa godność i panowanie Ojca z Synem ● Pan Jezus prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem ● Pan Jezus przyjął człowieczeństwo z duszą i ciałem oraz inteligencją

7 Efez 431 ● Pan Jezus jedną osobą a nie dwiema ● Osoba boska ● Cierpiał jako człowiek, nie cierpiał jako Bóg

8 Chalcedon 451 Unia hipostatyczna (połączenie dwóch natur w jednej osobie) ● bez zmiany natur (nie nastąpiła przemiana) ● bez pomieszania natur (nie powstała hybryda, nowa natura) ● bez rozdzielenia (nie było dwóch osób) ● bez rozłączenia (po zmartwychwstaniu pozostał Bogiem i człowiekiem) Późniejsze ustalenia: ● Dwie wole w Panu Jezusie ● Pan Jezus jest osobą boską

9 OjciecSynDuch Jeden Bóg JHWH Bóg ● Jedna istota ● Trzy osoby ● Współistotność ● Współwieczność ● Ta sama natura ● Ta sama chwała ● Ta sama godność ● Równe panowanie

10 Syn ● Zrodzony przed wiekami, bez początku ● Współistotny Ojcu (ta sama istota, ta sama natura, inna osoba) ● Nie był zdolny do popełnienia zła ● Równa godność i panowanie z Ojcem ● Prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek ● Przyjął człowieczeństwo z duszą, ciałem i inteligencją ● Dwie natury zjednoczone (unia hipostatyczna) ● Zjednoczenie w jednej boskiej osobie ● Po zmartwychwstaniu pozostaje Bogiem i człowiekiem ● Dwie wole – boska i ludzka Jezus Chrystus Jedna osoba Boska BógCzłowiek Wola boskaWola ludzka


Pobierz ppt "1Ko 8:6 BW (6) Wszakże dla nas istnieje tylko jeden Bóg Ojciec, z którego pochodzi wszystko i dla którego istniejemy, i jeden Pan, Jezus Chrystus, przez."

Podobne prezentacje


Reklamy Google