Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„ Razem z rodziną” – półkolonie dla dzieci i młodzieży Gminy Strzelce Opolskie organizowane w ramach akcji „Postaw na rodzinę” Strzelce Opolskie, 23.07.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„ Razem z rodziną” – półkolonie dla dzieci i młodzieży Gminy Strzelce Opolskie organizowane w ramach akcji „Postaw na rodzinę” Strzelce Opolskie, 23.07."— Zapis prezentacji:

1 „ Razem z rodziną” – półkolonie dla dzieci i młodzieży Gminy Strzelce Opolskie organizowane w ramach akcji „Postaw na rodzinę” Strzelce Opolskie, 23.07 – 03.08.2012

2 Jedenaście aktywnych dni za nami – czyli twórczy, a przede wszystkim spędzony w gronie najbliższych czas półkolonii 30 osobowej grupy dzieci i młodzieży z Gminy Strzelce Opolskie dobiegł końca. W ramach projektu kładziono szczególny nacisk na: uświadomienie ideału rodziny, określenie co rodzina daje każdemu z jej członków, zapoznania z podstawowymi funkcjami rodziny, uzmysłowienie roli rodziny w przekazywaniu wartości i norm moralnych, uczenie doceniania rodziców jako wychowawców i przyjaciół, uczenie dostrzegania w tradycjach i zwyczajach ciągłości kultury, uczenie dokonywania hierarchizacji wartości, uczenie poznawania siebie – swoich uczuć, emocji oraz dokonywania samooceny i samokontroli, naukę dawania i otrzymywania pozytywnych komunikatów o sobie, integrację rodzinną, wspólne poznawanie miasta Strzelce Opolskie i jego historii, zagospodarowanie dzieciom i młodzieży czasu wolnego, wdrażanie dzieci i młodzieży do aktywnego spędzania czasu wolnego wraz z rodziną, wdrażanie do troski o samorozwój i samodyscyplinę, ukazanie młodzieży alternatywy dla nudy i poszukiwania emocji w środkach odurzających, rozwijanie procesów poznawczych oraz umiejętności interpersonalnych, ćwiczenie zasad prawidłowej komunikacji oraz budowanie postawy otwartości, uczenie się szacunku dla innych osób – tych dobrze znanych (rodzice, rodzeństwo, dziadkowie, koledzy, koleżanki) ale też nowo poznanych, reprezentujących odmienne cechy charakteru, mentalność, sposób bycia, zachowania się, rozbudzanie i ukierunkowanie zainteresowań, wyrabianie umiejętności wartościowania, aktywizacja dzieci pod względem twórczego myślenia i rozwiązywania problemów, dostarczanie odpowiednio zorganizowanych doświadczeń społecznych mających na celu skorygowanie zaburzonych zachowań, negatywnych sądów poznawczych i zaburzeń emocjonalnych.

3 23.07 – „ Ja i moja rodzina” Cel: uświadomienie ideału rodziny, określenie co rodzina daje każdemu z jej członków, zapoznania z podstawowymi funkcjami rodziny

4 24.07 – Przekaz wartości, tradycji i zwyczajów w rodzinie C ele: uzmysłowienie roli rodziny w przekazywaniu wartości i norm moralnych, uczenie doceniania rodziców jako wychowawców i przyjaciół, uczenie dostrzegania w tradycjach i zwyczajach ciągłości kultury, uczenie dokonywania hierarchizacji wartości  Warsztaty muzyczne  Warsztaty robótek ręcznych

5 25.07 – „O wartości rodziny” Cel: dostrzeżenie walorów szerszego kręgu rodzinnego – możliwość rozmów z rodzeństwem, dziadkami i korzyści z tych rozmów wypływające, podkreślenie znaczenia budowania więzi między najbliższymi  Warsztaty techniczno plastyczne ( decoupage)  Zawody naszych rodziców - Wizyta w straży pożarnej ( pokaz strażacki, zwiedzanie siedziby straży pożarnej, zwiedzanie samochodu strażackiego)

6 26.07 – „Poznając siebie zrozumieć innych” Cel: uczenie poznawania siebie – swoich uczuć, emocji oraz dokonywania samooceny i samokontroli, nauka dawania i otrzymywania pozytywnych emocji o sobie  Warsztaty teatralne „ja w świecie emocji”  Warsztaty z komunikacji „ Zrozumieć siebie i innych”  Wspólne gry i zabawy

7 27.07 – Rodzina źródłem szczęścia Cel: Uświadomienie roli rodziny i umocnienie więzi uczestnika z rodziną, ukazanie wartości miłości dla szczęścia rodziny i jego rozwoju  Warsztaty plastyczne – „ Zaczarowana rodzina”  Gry i zabawy integracyjne na świeżym powietrzu  Wyjście do telewizji kablowej

8 28.07 – „Czas wolny z rodziną” Cel: integracja rodzinna, wspólne poznawanie miasta Strzelce Opolskie i jego historii  Rodzinna gra terenowa po Strzelcach Opolskich dla uczestników projektu i ich rodzin – połączona z ogniskiem i pieczeniem kiełbasek na zakończenie.

9 30.07 – „Ja w mojej rodzinie” Cele: uświadomienie znaczenia rodziny, uczenie zaznaczania swojego miejsca w rodzinie m.in. poprzez pomoc w domowych czynnościach  Warsztaty robótek ręcznych  Zawody naszych rodziców - wyjście do piekarni osiedlowej  Projekty uczniów- praca grupowa na temat obowiązków i praw dziecka w domu rodzinnym

10 31.07 – „Jak rozwiązywać problemy?” Cel: uczenie sposobów rozwiązywania problemów, uczenie zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce  Warsztaty z komunikacji – „ konstruktywne rozwiązywanie naszych problemów”  Wyjście do poradni rodzinnej w Strzelcach Opolskich

11 01.08 – Warunki szczęścia rodzinnego Cel: Kształcenie postawy zaangażowania w sprawy rodzinne  Warsztaty kulinarne- deser- truskawkowe szaleństwo we współpracy z rodzicami  Zawody naszych rodziców - wizyta w Ratuszu

12 02.08 – Jak nie zagubić się w hipermarkecie świata? Cel: uwiadomienie wpływu mediów na życie rodzinne, uczenie rozumnego korzystania z multimediów, dostrzegania wad i zalet towarów reklamowanych, uczenie umiejętności odmawiania  Warsztaty komunikacyjno - teatralne„ umiem być asertywny”  Spotkanie z policjantem – bezpieczne media- Internet

13 03.08 – Czas wolny z rodziną Cel: integracja rodzinna, wdrażanie do aktywnego spędzania czasu wolnego, poznawanie Gminy Strzelce Opolskie

14 Dziękujemy! Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży „Józef” w Opolu i parafia p. w. św. Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich pragną bardzo podziękować wszystkim, który zaangażowali się w realizację i organizację projektu „Aktywnie i sportowo”. Przede wszystkim pragniemy podziękować Gminie Strzelce Opolskie za dofinansowanie naszego zadania z zakresu działań na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka w ramach kampanii społecznej „POSTAW NA RODZINĘ”.


Pobierz ppt "„ Razem z rodziną” – półkolonie dla dzieci i młodzieży Gminy Strzelce Opolskie organizowane w ramach akcji „Postaw na rodzinę” Strzelce Opolskie, 23.07."

Podobne prezentacje


Reklamy Google