Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Waluta euro. Utworzenie waluty euro Pierwsze plany utworzenia Unii Walutowej pojawiły się już w latach 60. XX wieku, lecz dopiero w latach 70. opracowano.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Waluta euro. Utworzenie waluty euro Pierwsze plany utworzenia Unii Walutowej pojawiły się już w latach 60. XX wieku, lecz dopiero w latach 70. opracowano."— Zapis prezentacji:

1 Waluta euro

2 Utworzenie waluty euro Pierwsze plany utworzenia Unii Walutowej pojawiły się już w latach 60. XX wieku, lecz dopiero w latach 70. opracowano plan wprowadzenia wspólnej waluty, a w 1979 roku powstał Europejski System Walutowy. W 1986 ECU zostało trzecią walutą na świecie, w której emitowano obligacje międzynarodowe. Ostateczna decyzja o utworzeniu wspólnej waluty Unii Europejskiej zapadła w ramach traktatu z Maastricht, który powoływał do życia Unię Gospodarczą i Walutową. W grudniu 1995 w Madrycie wspólnej walucie nadano nazwę euro.XX wiekuwaluty1979Europejski System Walutowy1986ECUtraktatu z MaastrichtUnię Gospodarczą i Walutową1995Madrycie

3 Podstawowe informacje o walucie Euro -– europejska waluta wprowadzona w miejsce walut krajowych. Jest prawnym środkiem płatniczym w 16 państwach tworzących strefę euro w Unii Europejskiej - obejmującym ponad 322,5 mln Europejczyków. Waluta euro używana jest także w 11 krajach i terytoriach nienależących do UE (Watykanie, Monako, San Marino, Andorze, Kosowie, Czarnogórze) oraz we francuskich posiadłościach na Atlantyku i Oceanie Indyjskim oraz w brytyjskich bazach wojskowych na Cyprzewalutastrefę euroUnii Europejskiej EuropejczykówWatykanieMonakoSan MarinoAndorze KosowieCzarnogórzeAtlantykuOceanie IndyjskimCyprze

4 Strefa euro jest tworzącą unię walutową wspólną przestrzenią unijnych państw, które wprowadziły euro jako swoją walutę, gdzie Europejski Bank CentralnyEuropejski Bank Centralny prowadzi niezależną politykę pieniężną.

5 Państwa w strefie Euro W chwili obecnej członkami Unii Gospodarczej i Walutowej jest 16 z 27 państw członkowskich Unii EuropejskiejUnii Europejskiej (Austria, Belgia, Cypr,AustriaBelgiaCypr FinlandiaFinlandia, Francja, Grecja, Hiszpania,FrancjaGrecjaHiszpania HolandiaHolandia, Irlandia, Luksemburg, Malta, Niemcy, Portugalia,IrlandiaLuksemburgMaltaNiemcyPortugalia SłowacjaSłowacja, Słowenia, Włochy), a ponadto 3SłoweniaWłochy inne państwa (Monako, San Marino, Watykan). W kolejnych trzechMonakoSan MarinoWatykan państwach euro jest walutą bez członkostwa w Unii Gospodarczej i Walutowej (Andora, Czarnogóra, Kosowo).AndoraCzarnogóraKosowo

6 Państwa w strefie euro c.d. 2 Euro posługują się państwa obszary zaznaczone na niebiesko:

7 Kryteria konwergencji Aby wejść do strefy euro, należy spełnić wcześniej ścisłe kryteria konwergencji takie jak:kryteria konwergencji inflacja nie wyższa niż o 1,5 pkt% od średniej stopy inflacji w trzech państwach UE, gdzie inflacja jest najniższa (3,0% wg danych za marzec 2007 r.) inflacja% dług publiczny nieprzekraczający 60% PKB dług publicznyPKB deficyt budżetowy nie wyższy niż 3% PKB deficyt budżetowy długoterminowe stopy procentowe nieprzekraczające o więcej niż o 2 p.p. średniej stóp procentowych w 3 państwach UE o najniższej inflacji (6,4% wg danych za marzec 2007 r.)stopy procentowe stabilny kurs wymiany waluty w ciągu ostatnich 2 lat – wahania kursów walut nie mogą przekroczyć ±15% do ustalonej początkowo wartości (wprowadzenie waluty do Mechanizmu Kursów Walutowych ERM II)ERM II

8 euro w Polsce Według pierwotnych planów Ministerstwa Finansów Polska miała być gotowa do wejścia do strefy euro w 2009 r., co jednak przełożono do (co najmniej) 2012 r. Przyjmując za obowiązujący zaktualizowany program konwergencji Polska nie spełni co najmniej do 2009 roku wyznaczonych kryteriów. Zgodnie z decyzją Eurostatu o klasyfikowaniu środków przekazywanych do OFE poza sektorem instytucji rządowych i samorządowych deficyt w 2008 roku przekroczy 3% i wyniesie 3,7% PKB. Moneta o nominale 1 euro wytłaczana do roku 2006

9 Waluta euro

10

11

12

13 Znak graficzny euro Komisja Europejska Komisja Europejska zadecydowała o kształcie symbolu euro. Znak graficzny euro jest grecką literą ε (epsilon) przeciętą dwiema równoległymi liniami. Symbolizuje ona korzenie cywilizacji europejskiej, próby zintegrowania naszego kontynentu i zapewnienia stabilizacji wewnętrznej. Niektórzy dopatrują się również w symbolu euro wyzwania dla dolara amerykańskiego, dla którego charakterystyczną cechą są dwie pionowe linieepsilon dolara amerykańskiego

14 Uczniowie naszego gimnazjum przy współpracy uczniów szubińskiego Liceum Ogólnokształcącego przeprowadzili wśród mieszkańców Szubina ankietę dotyczącą wprowadzenia waluty euro. Kolejne slajdy przedstawiają jej wyniki.

15 1.Czy jest Pan/Pani za wprowadzeniem euro? Tak-100% Nie-0% Tak bo, a) jesteśmy w UE-50% b) będzie to korzystne dla polskiej gospodarki-25% c) złotówka ma małą wartość w porównaniu do euro-25% Przed Przedział wiekowy - do 18 lat

16 Euro powinno być wprowadzone w roku: a)2012-100% b)2016-0% c)nigdy-0% Tak-17osób-58% Nie-15osób-42% Tak bo, a)14osoby-57% b)12osoby-29% Przedział wiekowy - 18-40 lat

17 c)1osoba-14% Nie bo, a)4osoby-80% b)1osoba-20% Przedział wiekowy - 40-65 lat Euro powinno być wprowadzone w roku: a)2012-25% b)2016-50% c)nigdy-25%

18 Tak-16osób-50% Nie-16osób-50% Tak bo, a)50% b)50% c)0% Nie bo, a)50% b)50% Przedział wiekowy – powyżej 65 lat Euro powinno być wprowadzone w roku: a)2012-3osoby-25% b)2016-6osób-50%

19 c)nigdy-3osoby-25% Tak-10osób-20% Nie-14osób-80% Tak bo, a)0% b)100% c)0% Nie bo, a)10 osób-25%

20 b)0% c)75% Euro powinno być wprowadzone w roku: a)2012-0% b)2016-20% c)nigdy-80%

21 Monety euro

22 Banknoty Euro

23 Wykonanie Powyższą prezentację wykonały: Agnieszka Kończal,Kinga Kucal,Paula Wittlieb.


Pobierz ppt "Waluta euro. Utworzenie waluty euro Pierwsze plany utworzenia Unii Walutowej pojawiły się już w latach 60. XX wieku, lecz dopiero w latach 70. opracowano."

Podobne prezentacje


Reklamy Google