Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prognoza nastrojów i działań przedsiębiorców w perspektywie najbliższego półrocza Data badania: II półrocze 2015.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prognoza nastrojów i działań przedsiębiorców w perspektywie najbliższego półrocza Data badania: II półrocze 2015."— Zapis prezentacji:

1 Prognoza nastrojów i działań przedsiębiorców w perspektywie najbliższego półrocza Data badania: II półrocze 2015

2 Informacje o badaniu 1/2 METODOLOGIA Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI (Computer Assisted Web Interviews), czyli ankiety, którą badani wypełniają samodzielnie przez Internet. Do badania zostali zaproszeni przedstawiciele sektora MSP. Łącznie w badaniu wzięło udział 551 respondentów. Badanie zostało zrealizowane w listopadzie oraz grudniu 2015. Struktura próby w badaniu jest reprezentatywna dla przedsiębiorstw w Polsce ze względu na wielkość firmy (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa). 2 WSKAŹNIKI Na slajdach zaprezentowano dwa rodzaje danych: procenty odpowiedzi na poszczególne pytania oraz wartości wystandaryzowanych wskaźników utworzonych dla poszczególnych komponentów: „Koniunktura”, „Rynek pracy” („Zatrudnienie” oraz „Płace”), „Inwestycje”. Wskaźniki przyjmują wartości od 0 do 100. Wyniki powyżej 50 świadczą o pozytywnej tendencji dla danego komponentu.

3 3 PREZENTACJA WYNIKÓW Dane z badania dotyczą pomiaru prognoz przedsiębiorców na kolejne półrocze. Na przykład: pokazana na wykresie prognoza na drugie półrocze pochodzi z pomiaru z pierwszego półrocza. BUDOWA KWESTIONARIUSZA Ankieta składa się z dwóch części: Pytań dotyczących postrzegania sytuacji gospodarczej w Polsce: Jak według Pana/i zmieni się w najbliższym czasie koniunktura gospodarcza w Polsce? Czy planuje Pan/i zmiany w zatrudnieniu w swojej firmie w najbliższych miesiącach? Czy planuje Pan/i zmianę wynagrodzeń pracowników w swojej firmie w najbliższych miesiącach? Czy planuje Pan/i inwestycje w swojej firmie w najbliższych miesiącach? Pytań dotyczących przedsiębiorstwa, którego przedstawicielem jest respondent: Wielkość przedsiębiorstwa Region Sektor Branża Okres obecności firmy na rynku Informacje o badaniu 2/2

4 Indeks Busometr ZPP 46,19 Indeks Busometr ZPP 46,19 Busometr – Indeks Nastrojów Gospodarczych MSP jest wskaźnikiem pokazującym stopień optymizmu małych i średnich przedsiębiorców oraz ich planowane działania w perspektywie najbliższych dwóch kwartałów. Na wartość Indeksu Busometr wpływ mają trzy komponenty: koniunktury gospodarczej rynku pracy (płace i zatrudnianie) inwestycji. Wartość każdego z komponentów mieści się w przedziale od 0 do 100. Wyniki Busometru poniżej 50 oznaczają pesymistyczne nastroje przedsiębiorców, a powyżej 50 – ich optymizm. Wskaźnik ogólny Busometr ZPP – Indeks Nastrojów Gospodarczych ZPP 4 Komponent Koniunktura gospodarcza 43,97 Komponent Koniunktura gospodarcza 43,97 Komponent Rynek Pracy 53,90 Komponent Rynek Pracy 53,90 Komponent Inwestycje 46,91 Komponent Inwestycje 46,91 Prognoza na pierwsze półrocze 2016

5 Wskaźnik ogólny Busometr ZPP – porównanie komponentów w czasie 5 Prognoza na Kolejne fale badania zostały zrealizowane na reprezentatywnych próbach przedsiębiorców z sektora MSP. Wielkości próby w kolejnych falach badania były następujące: N=1268 (drugie półrocze 2011), N=1660 (pierwsze półrocze 2012), N=528 (drugie półrocze 2012), N=595 (pierwsze półrocze 2013), N=1114 (drugie półrocze 2013), N=501 (pierwsze półrocze 2014), N=1017 (II półrocze 2014), N=863 (pierwsze półrocze 2015), N=508 (drugie półrocze 2015), N=551 (pierwsze półrocze 2016). Metoda: CAWI.

6 Wskaźnik ogólny Busometr ZPP a wielkość przedsiębiorstwa N=551N=310N=99N=142 6 Prognoza na pierwsze półrocze 2016

7 Wskaźnik ogólny Busometr ZPP a regiony 7 N=46N=60N=94N=137N=214N=551 Prognoza na pierwsze półrocze 2016

8 Wskaźnik ogólny Busometr ZPP a sektor 8 N=104N=94N=353N=551 Prognoza na pierwsze półrocze 2016

9 Wskaźnik ogólny Busometr ZPP a branża 9 N=551 N=75 N=12 N=20 N=55 N=25 N=24 N=26 N=17 N=10 N=36 N=13 N=24 N=15 N=11 N=146 * W analizie uwzględniono tylko te branże, w których liczba respondentów była większa niż 10. Prognoza na pierwsze półrocze 2016

10 Wskaźnik ogólny Busometr ZPP a staż przedsiębiorstwa na rynku 10 N=12N=76N=113N=350N=551 Prognoza na pierwsze półrocze 2016

11 Komponent „Koniunktura gospodarcza”

12 Czy Pana/Pani zdaniem koniunktura gospodarcza w najbliższych miesiącach? Wartość komponentu koniunktury gospodarczej: 43,97 Wartość komponentu koniunktury gospodarczej: 43,97 „Będzie lepiej” 23,7% Badanie zostało przeprowadzone na reprezentatywnej próbie przedsiębiorców z sektora MSP. Total N=551 Metoda: CAWI. Komponent „Koniunktura gospodarcza” „Będzie gorzej” 40,9% 12

13 13 Kolejne fale badania zostały zrealizowane na reprezentatywnych próbach przedsiębiorców z sektora MSP. Wielkości próby w kolejnych falach badania były następujące: N=1268 (drugie półrocze 2011), N=1660 (pierwsze półrocze 2012), N=528 (drugie półrocze 2012), N=595 (pierwsze półrocze 2013), N=1114 (drugie półrocze 2013), N=501 (pierwsze półrocze 2014), N=1017 (II półrocze 2014), N=863 (pierwsze półrocze 2015), N=508 (drugie półrocze 2015), N=551 (pierwsze półrocze 2016). Metoda: CAWI. Prognoza na Zmiana komponentu „Koniunktura gospodarcza” w czasie

14 Komponent „Koniunktura gospodarcza” a wielkość przedsiębiorstwa 14 Prognoza na pierwsze półrocze 2016 N=551N=310N=99N=142

15 Komponent „Koniunktura gospodarcza” a regiony 15 Prognoza na pierwsze półrocze 2016 N=46N=60N=94N=137N=214N=551

16 Komponent „Koniunktura gospodarcza” a sektor 16 Prognoza na pierwsze półrocze 2016 N=104N=94N=353N=551

17 * W analizie uwzględniono tylko te branże, w których liczba respondentów była większa niż 10. Komponent „Koniunktura gospodarcza” a branża 17 Prognoza na pierwsze półrocze 2016 N=551 N=75 N=12 N=20 N=55 N=25 N=24 N=26 N=17 N=10 N=36 N=13 N=24 N=15 N=11 N=146

18 Komponent „Koniunktura gospodarcza” a staż przedsiębiorstwa na rynku 18 Prognoza na pierwsze półrocze 2016 N=12N=76N=113N=350N=551

19 Komponent „Rynek pracy”

20 Czy planuje Pan/i zmianę wynagrodzeń pracowników w swojej firmie w najbliższych miesiącach? „Podniosę płace” 32,3% „Podniosę płace” 32,3% „Obniżę płace” 8,1% Komponent „Rynek Pracy” – składnik „Płace” 20 Badanie zostało przeprowadzone na reprezentatywnej próbie przedsiębiorców z sektora MSP. Total N=551. Metoda: CAWI. Wartość barometru rynku pracy – komponent „Płace”: 55,83 Wartość barometru rynku pracy – komponent „Płace”: 55,83

21 Czy planuje Pan/i zmiany w zatrudnieniu w swojej firmie w najbliższych miesiącach? 21 Komponent „Rynek Pracy – składnik „Zatrudnienie” Badanie zostało przeprowadzone na reprezentatywnej próbie przedsiębiorców z sektora MSP. Total N=551. Metoda: CAWI. „Zwiększę zatrudnienie” 27,5% „Zwiększę zatrudnienie” 27,5% „Zredukuję zatrudnienie” 17,8% „Zredukuję zatrudnienie” 17,8% Wartość barometru rynku pracy – komponent „Zatrudnienie”: 51,97 Wartość barometru rynku pracy – komponent „Zatrudnienie”: 51,97

22 22 Prognoza na Zmiana komponentu „Rynek pracy” oraz jego komponentów składowych („Zatrudnienie” oraz „Płace”) Kolejne fale badania zostały zrealizowane na reprezentatywnych próbach przedsiębiorców z sektora MSP. Wielkości próby w kolejnych falach badania były następujące: N=1268 (drugie półrocze 2011), N=1660 (pierwsze półrocze 2012), N=528 (drugie półrocze 2012), N=595 (pierwsze półrocze 2013), N=1114 (drugie półrocze 2013), N=501 (pierwsze półrocze 2014), N=1017 (II półrocze 2014), N=863 (pierwsze półrocze 2015), N=508 (drugie półrocze 2015), N=551 (pierwsze półrocze 2016). Metoda: CAWI.

23 Komponent „Rynek pracy” a wielkość przedsiębiorstwa 23 Prognoza na pierwsze półrocze 2016 N=551N=310N=99N=142

24 Komponent „Rynek pracy” a regiony 24 Prognoza na pierwsze półrocze 2016 N=46N=60N=94N=137N=214N=551

25 Komponent „Rynek pracy” a sektor 25 Prognoza na pierwsze półrocze 2016 N=104N=94N=353N=551

26 * W analizie uwzględniono tylko te branże, w których liczba respondentów była większa niż 10. Komponent „Rynek pracy” a branża 26 Prognoza na pierwsze półrocze 2016 N=551 N=75 N=12 N=20 N=55 N=25 N=24 N=26 N=17 N=10 N=36 N=13 N=24 N=15 N=11 N=146

27 Komponent „Rynek pracy” a staż przedsiębiorstwa na rynku 27 Prognoza na pierwsze półrocze 2016 N=12N=76N=113N=350N=551

28 Komponent „Inwestycje”

29 Badanie zostało przeprowadzone na reprezentatywnej próbie przedsiębiorców z sektora MSP. Total N=551. Metoda: CAWI. Czy planuje Pan/i inwestycje w swojej firmie w najbliższych miesiącach? 29 Komponent „Inwestycje” „Będę inwestował” 54,5% „Nie będę inwestował” 45,4% Wartość komponentu inwestycyjnego: 46,91 Wartość komponentu inwestycyjnego: 46,91

30 30 Prognoza na Zmiany komponentu „Inwestycje” w czasie Kolejne fale badania zostały zrealizowane na reprezentatywnych próbach przedsiębiorców z sektora MSP. Wielkości próby w kolejnych falach badania były następujące: N=1268 (drugie półrocze 2011), N=1660 (pierwsze półrocze 2012), N=528 (drugie półrocze 2012), N=595 (pierwsze półrocze 2013), N=1114 (drugie półrocze 2013), N=501 (pierwsze półrocze 2014), N=1017 (II półrocze 2014), N=863 (pierwsze półrocze 2015), N=508 (drugie półrocze 2015), N=551 (pierwsze półrocze 2016). Metoda: CAWI.

31 Komponent „Inwestycje” a wielkość przedsiębiorstwa 31 Prognoza na pierwsze półrocze 2016 N=551N=310N=99N=142

32 Komponent „Inwestycje” a regiony 32 Prognoza na pierwsze półrocze 2016 N=46N=60N=94N=137N=214N=551

33 Komponent „Inwestycje” a sektor 33 Prognoza na pierwsze półrocze 2016 N=104N=94N=353N=551

34 34 * W analizie uwzględniono tylko te branże, w których liczba respondentów była większa niż 10. Komponent „Inwestycje” a branża Prognoza na pierwsze półrocze 2016 N=551 N=75 N=12 N=20 N=55 N=25 N=24 N=26 N=17 N=10 N=36 N=13 N=24 N=15 N=11 N=146

35 Komponent „Inwestycje” a staż przedsiębiorstwa na rynku 35 Prognoza na pierwsze półrocze 2016 N=12N=76N=113N=350N=551

36 36


Pobierz ppt "Prognoza nastrojów i działań przedsiębiorców w perspektywie najbliższego półrocza Data badania: II półrocze 2015."

Podobne prezentacje


Reklamy Google