Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Julia Wojciuk Sandra Adamska 1aT. Zjawisko makroekonomiczne polegające na znacznym zahamowaniu tępa wzrostu gospodarczego skutkujące najczęściej spadkiem.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Julia Wojciuk Sandra Adamska 1aT. Zjawisko makroekonomiczne polegające na znacznym zahamowaniu tępa wzrostu gospodarczego skutkujące najczęściej spadkiem."— Zapis prezentacji:

1 Julia Wojciuk Sandra Adamska 1aT

2 Zjawisko makroekonomiczne polegające na znacznym zahamowaniu tępa wzrostu gospodarczego skutkujące najczęściej spadkiem produktu krajowego brutto. Spowodowana jest z: a) Niższym poziomem wydajności pracy b) Zahamowaniem wzrostu gospodarczego c) Obniżeniem dochodów społeczeństwa d) Zmniejszeniem tempa wzrostu e) Spadkiem nakładów inwestycyjnych f) Zahamowaniem wzrostu cen g) Wzrostem bezrobocia

3 Jest to stan aktywności gospodarczej charakteryzowany poprzez całokształt zmieniających się w czasie wskaźników życia gospodarczego: PKB ( produkt krajowy brutto) Ceny Płace Zatrudnienia a) Może dotyczyć stanu gospodarki kraju lub konkretnego rynku towarowego. b) Dobra koniunktura oznacza zmiany strukturalne, rozwój gospodarczy i równowagę ekonomiczną c) Zła koniunktura- spadek/ zastój produkcji, cen, dochodu narodowego, wymiany towarowej i zachwianą równowagę ogólną

4 Cykl gospodarczy to inaczej okres pomiędzy jednym a drugim załamaniem aktywności gospodarczej, składa się on z czterech faz: 1. Kryzysu (recesji)- produkcja i ceny spadają; rośnie bezrobocie 2. Depresji – stabilizacja produkcji i cen na niskim poziomie; wysokie bezrobocie 3. Ożywienia- wzrost produkcji cen; spadek bezrobocia 4. Rozkwitu (szczytu)- stabilizacja produkcji cen na wysokim poziomie; pełne zatrudnienie *cykl gospodarczy może trwać od kilku miesięcy do kilku lat; przy czym skala produkcji, cen, bezrobocia może być zróżnicowana. *Interwencjonizm państwowy- państwo może podejmować pewne działania na rzecz łagodzenia wahań koniunkturalnych i ich skutków.

5

6 Nadwyżka podaży nad popytem Wzrost zapasów u producentów Spadek produkcji, przychodów, zysków, zatrudnienia Spadek cen Maleje zatrudnienie, rośnie bezrobocie Maleją inwestycje Ograniczony popyt wewnętrzny Na rynku rośnie podaż w stosunku do popytu Koniunkturalna obniżka cen prowadzi do bankructwa firmy produkującej po najwyższych kosztach …

7 Trend spadkowy produkcji, zatrudnienia, płac, cen, zysku, inwestycji i konsumpcji zanikają Przywrócona zostaje stabilizacja i równowaga na niskim poziomie Niski poziom cen, niska stopa zysku- zmusza firmy, które przetrwały kryzys do poprawy rentowności (dochodowości)

8 Wzrasta popyt (najpierw inwestycyjny) Wzrost produkcji, przychodów, zysków, zatrudnienia Rosną ceny

9 Wysoki poziom cen Występuje gdy aktywność gospodarcza osiąga najwyższy poziom tj. przekracza poziom aktywności podczas ostatniego szczytu Stabilizacja i równowaga na wysokim poziomie produkcji (wysoka: sprzedaż; poziom zatrudnienia; stopy zysku)

10  slideplayer.pl  onet.wiem  wikipedia.pl  szkolnictwo.pl  mailgrupowy.pl  wynagrodzenia.pl


Pobierz ppt "Julia Wojciuk Sandra Adamska 1aT. Zjawisko makroekonomiczne polegające na znacznym zahamowaniu tępa wzrostu gospodarczego skutkujące najczęściej spadkiem."

Podobne prezentacje


Reklamy Google