Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Czym jest PHP? ● Językiem programowania przeznaczonym do tworzenia i generowania dynamicznych stron WWW. Działa po stronie serwera: Klient Żądanie strony.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Czym jest PHP? ● Językiem programowania przeznaczonym do tworzenia i generowania dynamicznych stron WWW. Działa po stronie serwera: Klient Żądanie strony."— Zapis prezentacji:

1 Czym jest PHP? ● Językiem programowania przeznaczonym do tworzenia i generowania dynamicznych stron WWW. Działa po stronie serwera: Klient Żądanie strony WWW Interpreter PHP Serwer Gotowa strona

2 Zmienne ● Deklaracja poprzez $ np.: $zmienna ● Typy zmiennych: ➔ String ➔ Integer ➔ Float ➔ Boolean – 0 lub 1 (True,lub Fals) ➔ Array - tablica ➔ Object

3 Tablice w PHP Tablice jednowymiarowe: 1) $tablica1 = Array(); 2) $tablica2 = Array(5, 3, 6, 7, 1, 9); 3) $tablica3 = Array(0 => 5, 1 => 3, 2 => 6, 3 => 7, 4 => 1, 5 => 9); 4) $tablica4 = Array(0 => ”ciąg 1”, 1 => ”ciąg 2”, 2 => ”ciąg 3”); 5) $tablica5 = Array(4 => ”ciąg 1”, 675 => ”ciąg 2”, 2 => ”ciąg 3”); 6) $tablica6 = Array(imie => ”ciąg 1”, nazwisko => ”ciąg 2”, rok => 1990); Tablice wielowymiarowe: 7) $tablica7 = Array(Array(1, 2, 3), Array(4, 5, 6));

4 Ćwiczenie: Napisz tablicę dwuwymiarową, zawierającą stan magazynu. Tablica ma zawierać trzy przedmioty, każdy z nich ma być opisany nazwą, kategorią i ceną.

5 Rozwiązanie: $magazyn = Array(Array("nazwa" => "Samsung Galaxy S6", "kategoria" => "Telefon", "cena" => 3000), Array("nazwa" => "Harry Potter i Zakon Feniksa", "kategoria" => "Książka", "cena" => 50), Array("nazwa" => "Cisowianka", "kategoria" => "Woda mineralna", "cena" => 2));

6 Inne sposoby wpisywania danych do tablic Tablice jednowymiarowe: ● tab[indeks] = wartość; ● array_push($tab, wartość, wartość, … itd.); ● Tablice wielowymiarowe: ● tab[indeks][indeks] = wartość;

7 Ćwiczenie Dodaj do magazynu dwie nowe pozycje, używając różnych sposobów (przypisanie wartości do danego indeksu tablicy oraz array_push).

8 Rozwiązanie $magazyn[3]["nazwa"] = "Ajax"; $magazyn[3]["kategoria"] = "Środki czystości"; $magazyn[3]["cena"] = 20; array_push($magazyn, Array("nazwa" => "Biurko", "kategoria" => "Meble", "cena" => 700));

9 Sprawdzanie, czy element jest w tablicy if (in_array(wartość, $tablica)) { echo "Element jest w tablicy"; } else { echo "Elementu nie ma w tablicy"; } Sprawdź działanie funkcji na Twojej tablicy.

10 Wyszukiwanie elementu w tablicy in_array($szukany_element, $tabilca); zastosowanie: $zmienna = array_search($szukany_element, $tabilca); echo $zmienna; Sprawdź działanie funkcji na Twojej tablicy.

11 Usuwanie elementów z tablicy unset($tablica[indeks]); Funkcji tej można używać nie tylko do usuwania elementów z tablicy, ale również do usuwania dowolnych zmiennych, lub całych tablic. Sprawdź działanie funkcji na Twojej tablicy.

12 Pętla foreach foreach ($tablica as $tmp) { instrukcje; }

13 Ćwiczenie Napisz tablicę jednowymiarową i wyświetl jej zawartość za pomocą pętli foreach, oddzielając elementy w ten sposób, aby każdy z nich był w osobnym wierszu.

14 Rozwiązanie $owoce = array('banan', 'gruszka', 'arbuz'); foreach($owoce as $item) { echo "$item "; }

15 Operatory tablicowe ● $a + $b – operator łączenia tablic ● $a == $b – oprerator porównania ● $a === $b – operator identyczności ● $a != $b – operator nierówności ● $a !== $b – operator nieidentyczności ● $a <> $b – operator różności (nierówności) ● Operatory tablicowe zwracają typ bool (0 lub 1).

16 Funkcja nl2br $tekst1 = "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla venenatis turpis vitae diam dapibus pretium nec venenatis nibh."; echo nl2br($tekst1);

17 Funkcje w PHP function nazwaFunkcji($zmienna) { instrukcje } Wywołanie funkcji: nazwaFunkcji(); Funkcje w PHP można deklarować w dowolnym miejscu w kodzie.

18 Ćwiczenie Napisz funkcję podnoszącą liczbę do kwadratu.

19 Rozwiązanie function nazwaFunkcji($a) { $a*=$a; return $a; } $a=4; $b=nazwaFunkcji($a); echo $a; echo $b;

20 Funkcje czasu i daty $time = time(); // oblicza sekundy od 1 stycznia 1970 00:00:00 echo "Sekundy: ".$time." "; echo "Data: ".date("d-m-Y")." "; echo "Czas: ".date("h:i:s")." ";

21 Analogizmy do języka C: ● Operatory: arytmetyczne, inkrementacji, logiczne, porównania, przypisania. ● Pętle: for, while, do...while ● Instrukcje: switch, break, if (różnica: w PHP zamiast „else if” piszemy łącznie „elseif”)

22 Zmienne środowiskowe w PHP ● Nazwa serwera ● $_SERVER['SERVER_NAME'] ● Adres odwiedzanej witryny: ● $_SERVER['HTTP_HOST'] ● Oprogramowanie serwera: ● $_SERVER['SERVER_SOFTWARE'] ● Protokół, jakim przesyłana jest strona: ● $_SERVER['SERVER_PROTOCOL'] ● Port, jakim była przesłana strona: ● $_SERVER['SERVER_PORT']

23 Zmienne środowiskowe w PHP ● Katalog, w którym działa skrypt: ● $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'] ● Strona, z której nastąpiło przekierowanie: ● $_SERVER['HTTP_REFERER'] ● Przeglądarka użytkownika: ● $_SERVER['HTTP_USER_AGENT'] ● Adres IP użytkownika: ● $_SERVER['REMOTE_ADDR'] ● Pełny adres skryptu: ● $_SERVER['SCRIPT_FILENAME']

24 Funkcja phpinfo() Za pomocą funkcji phpinfo() możemy wyświetlić mnóstwo informacji o naszym serwerze, na którym znajduje się strona, takich jak zainstalowana wersja PHP, wsparcie dla IPv6, czy też inne opcje, które w innym wypadku musielibyśmy wyłuskiwać stosując zmienne środowiskowe – adres IP użytkownika, przeglądarkę z której aktualnie korzysta itp. Wynik funkcji phpinfo() jest przedstawiany w postaci przystępnej i czytelnej tabeli.


Pobierz ppt "Czym jest PHP? ● Językiem programowania przeznaczonym do tworzenia i generowania dynamicznych stron WWW. Działa po stronie serwera: Klient Żądanie strony."

Podobne prezentacje


Reklamy Google