Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zapotrzebowanie szpitali publicznych na środki finansowe w odniesieniu do zadłużenia sektora ochrony zdrowia - Raport Electus Forum Rynku Zdrowia Warszawa,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zapotrzebowanie szpitali publicznych na środki finansowe w odniesieniu do zadłużenia sektora ochrony zdrowia - Raport Electus Forum Rynku Zdrowia Warszawa,"— Zapis prezentacji:

1

2 Zapotrzebowanie szpitali publicznych na środki finansowe w odniesieniu do zadłużenia sektora ochrony zdrowia - Raport Electus Forum Rynku Zdrowia Warszawa, 27.10.2010 r.

3 „Nowoczesna myśl, pasja, dynamizm i profesjonalne działanie, oparte na realizacji oczekiwań naszych klientów, by uwierzytelniała nas skuteczność…”

4 Zapotrzebowanie na środki finansowe

5 Źródło: Electus S.A.

6 Zapotrzebowanie na środki finansowe

7 Zapotrzebowanie szpitali na środki finansowe na koniec września 2010 r. przekroczyło 800 mln zł Najwięcej środków w 2010 r. potrzebowały szpitale z województwa mazowieckiego (ok. 300 mln zł) Największą dynamikę wzrostu potrzeb zaobserwowano w województwie opolskim oraz małopolskim W samym wrześniu szpitale potrzebowały rekordową sumę 318 mln zł Potrzeby inwestycyjne szpitali wzrastają w związku z dostosowywaniem ich standardów do norm europejskich Wnioski

8 Zobowiązania szpitali publicznych

9

10 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Zdrowia

11 Zobowiązania szpitali publicznych Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Zdrowia

12 Zobowiązania szpitali publicznych

13 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Zdrowia

14 Porównując okresy 2009 – 2010 zobowiązania ogółem oraz zobowiązania wymagalne wzrastają Dynamika wzrostu zobowiązań wymagalnych jest wyższa niż zobowiązań ogółem (poza woj. pomorskim) Województwa lubuskie oraz pomorskie jako jedyne odnotowały w II kw. 2010 roku spadek zobowiązań w porównaniu z 2009 r. Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku szpitali MSWiA oraz MON Wnioski

15 Korelacja między zapotrzebowaniem szpitali na środki finansowe a zadłużeniem wymagalnym

16 Zapotrzebowanie szpitali a zadłużenie wymagalne

17 Cztery z pięciu województw mających największe zobowiązania wymagalne, wykazywało także największe zapotrzebowanie na środki finansowe w badanym okresie Województwa małopolskie i opolskie zgłaszały zapotrzebowanie na środki przewyższające wartość ich zobowiązań wymagalnych Pomimo dużego zadłużenia województwa łódzkie i kujawsko-pomorskie wykazują znikome zapotrzebowanie na środki finansowe Wnioski

18 Case Study Electus S.A. Źródło: opracowanie własne – Electus S.A.

19 Dłużnik: Publiczna Placówka Służby Zdrowia Organ tworzący: Marszałek Wartość zobowiązań wymagalnych na wrzesień 2010: 10 090 432 PLN

20 Stan Wyjściowy Wartość zobowiązań wymagalnych, zagrożonych egzekucją komorniczą wynosi 9 289 506 PLN Oprócz powyższego zadłużenia szpital proponuje włączenie do procesu restrukturyzacji finansowej zobowiązań czterech wierzycieli, już wcześniej objętych ugodą Najistotniejszym aspektem dla szpitala jest otrzymanie rozwiązania, które pozwoli placówce na terminowe regulowanie wynagrodzeń oraz bieżących wydatków

21 Sytuacja początkowa przepływów pieniężnych szpitala zobowiązania bez pokrycia 12 206 647 zł

22 Propozycje Electus S.A. Po przeprowadzeniu audytu zaproponowano model współpracy oparty na nowym produkcie finansowym, umożliwiającym spłatę zobowiązania w okresie 6 lat, przy jednoczesnym zapewnieniu stabilnego funkcjonowania jednostki.

23 Sytuacja po restrukturyzacji zobowiązań Zobowiązania bez pokrycia 3 705 123 zł

24 Osiągnięte cele Zapewnienie placówce stabilnego funkcjonowania Rozłożenie ciężaru spłaty uciążliwego zadłużenia na okres kilku lat Znaczące obniżenie zobowiązań bez pokrycia: 12 206 647 PLN - 8 501 524 PLN = 3 705 123 PLN

25 Podsumowanie Większość szpitali publicznych poszukuje środków finansowych na spłatę zobowiązań wymagalnych Województwa opolskie, lubuskie oraz zachodniopomorskie radzą sobie najlepiej z regulowaniem zobowiązań wymagalnych Menedżerowie publicznej służby zdrowia są świadomi potrzeb podległych im szpitali i coraz chętniej korzystają z alternatywnych źródeł finansowania bieżącej działalności oraz inwestycji Zobowiązania wymagalne stanowią duże ryzyko w funkcjonowaniu SP ZOZ-ów oraz niosą zagrożenie destabilizacji świadczeń medycznych

26


Pobierz ppt "Zapotrzebowanie szpitali publicznych na środki finansowe w odniesieniu do zadłużenia sektora ochrony zdrowia - Raport Electus Forum Rynku Zdrowia Warszawa,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google