Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Teorię Inteligencji wielorakich została opracowana przez Amerykańskiego profesora który pracuje jako wykładowca między innymi w „Harvardzie” Howarda.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Teorię Inteligencji wielorakich została opracowana przez Amerykańskiego profesora który pracuje jako wykładowca między innymi w „Harvardzie” Howarda."— Zapis prezentacji:

1

2

3 Teorię Inteligencji wielorakich została opracowana przez Amerykańskiego profesora który pracuje jako wykładowca między innymi w „Harvardzie” Howarda Gardnera w 1983 roku. Howard Gardner jest także psychologiem oraz wybitnym specjalistą w dziedzinie psychologii kognitywnej oraz psychologii uczenia się. W Polsce w latach 2008- 2011 realizowano projekt edukacyjny skierowany do uczniów z całej Polski zatytułowany „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”. Howard Gardner udzielił także wykładów dotyczących jego teorii oraz prac, wykłady odbyły się w trzech dużych miastach Polski(Kielce, Warszawa, Poznań). Teoria Inteligencji wielorakich umożliwia poszerzanie definicji inteligencji człowieka które wykraczają poza schematy mierzone za pomocą testów na inteligencję. Howard Gardner w swojej pracy podzielił inteligencję na 8 innych bloków dla różnych typów osób posiadających różne typy posiadanych inteligencji.

4

5 INTELIGENCJA MATEMATYCZNO - LOGICZNA Taki rodzaj posiadanej inteligencji opiera się poprzez myślenie przyczynowo-skutkowe, osoby posiadające taką inteligencję są kreatywne, radzą sobie w rozwiązywaniu nagłych problemów, posiada zdolności analityczne, zdarzenia powstające na co dzień postrzegają jako dane ciągi zdarzeń, początek rozwijania się takiej inteligencji następuje u dzieci w około do pierwszego roku życia. Cechami charakterystycznymi dla tego typu inteligencji jest zainteresowanie symbolami oraz liczbami, wszelkimi operacjami matematycznymi.

6 INTELIGENCJA JĘZYKOWA Taki rodzaj posiadanej inteligencji umożliwia jasne wyrażanie tego co się myśli poprzez wypowiadanie słów, osoby które posiadają taki rodzaj inteligencji charakteryzują się posiadaniem szerokiego zakresu słownictwa, żartów, kreatywnego tworzenia różnego typu tekstów. Osoby które posiadają taką inteligencję posiadają zdolność do szybkiego zapamiętywania różnych informacji z których sporządzają notatki, posiadają także zdolność do szybkiej nauki języków obcych. Elementami decydującymi w tego typu inteligencji jest posiadanie zdolności wrażliwej na różnego typu dźwięki, rytm, budowę oraz znaczenie słów.

7 INTELIGENCJA PRZYRODNICZA Taki rodzaj posiadanej inteligencji może być także nazywany inteligencją środowiskową lub naturalistyczną. W tego typu inteligencji osoby które posiadają taki typ inteligencji charakteryzują się dbaniem o różne zwierzęta, rośliny, świat, wrażliwością, możliwość dostrzegania rożnych wzorców w naturze. Osoby które posiadają takie cechy tej inteligencji doskonale sprawdzają się jako np. rolnik, weterynarz; osoby takie doskonale także radzą sobie ze stopniowaniem rzeczy na kategorie ważne oraz mniej ważne; osoby takie lubią spędzać dużo czasu na łonie natury oraz jej pomagać, podczas spędzania czasu na świeżym powietrzu osby z taką inteligencją sporządzają liczne notatki dotyczące zaobserwowanych tam zdarzeń związanych z przyrodą.

8 INTELIGENCJA INTRAPERSONALNA Taki rodzaj inteligencji jest także nazywany inteligencją intuicyjną. Osoby posiadające taki rodzaj inteligencji charakteryzują się zdolnością do samoświadomości, panowania nad swoim zachowaniem oraz właściwym postępowaniem(refleksja), własne mobilizowanie się do określonych zadań, panowanie nad emocjami; osoby takie postrzegają świat poprzez swój punkt widzenia, dzięki czemu doskonale potrafią stwierdzić jaką drogą pójść w życia, jak pokierować własną karierą, osoby obdarzone takim rodzajem inteligencji posiadają cechę zwaną „mądrością życiową” co skutkuje silną motywacją oraz wolą do działania, osoby takie na ogół są bardzo skryte w sobie, preferują pracę w samotności, wstydzą się np. publicznego występowania, są to osoby które preferują działania indywidualne, są to osoby odpowiedzialne którym można powierzać bardzo ważne zadania, potrafią podjąć duże ryzyko w działaniu, chętnie poznają opinię innych osób na dany temat, szybko zapominają o doznanych porażkach, motywuje ich do działania w odniesieniu sukcesów.

9 INTELIGENCJA INTERPERSONALNA Taki rodzaj posiadanej inteligencji może być również nazywany inteligencją społeczną. Ten rodzaj inteligencji jest ściśle powiązany z inteligencją emocjonalną, oprócz tych umiejętności dodatkowo ten typ inteligencji charakteryzuje się także zdolnością do samokontroli, samokreacji oraz opanowania własnych emocji, podstawową zdolnością w tym typie inteligencji to zdolność rozumienia innych osób oraz posiadania empatii oraz zdolność postrzegania cech odróżniających różne osoby co powoduje możliwość zaobserwowania zmiany nastroju lub zachowania ludzi. Osoby posiadające taki typ inteligencji najlepiej czują się przebywając oraz pracując wśród ludzi, są także doskonałymi słuchaczami oraz doradcami, posiadają rozległe zainteresowania, chętnie biorą udział w akcjach społecznych, negatywne opinie na ich temat mobilizują ich do większego działania, osoby takie są także asertywne, potrafią łatwo oraz szybko nawiązywać kontakty, posiadają zdolność współpracy w zespole, są to osoby tolerancyjne.

10 INTELIGENCJA RUCHOWA Ten typ inteligencji jest także nazywany inteligencją kinestyczną. Osoby posiadające taki typ inteligencji charakteryzują się wysoką aktywnością fizyczną, osoby takie chętnie uprawiają wszelkie rodzaje sportów, chętnie także wykonują zadania związane z ręcznym tworzeniem różnych prac np. rzeźbiarstwo. Zazwyczaj takie osoby posługują się językiem ciała oraz gestykulacją. Mają chęć wykonywania niebezpiecznych zadań bez świadomego oraz logicznego analizowania danej sytuacji, potrafią także doskonale planować wykonywanie różnych działań, organizować swoją pracę, osoby z takim typem inteligencji lubią zadania związane z ruchem oraz zadania wykonywane w grupach, osoby takie mają także problemy podczas dłuższego siedzeniu w jednym miejscu, potrzebują ciągłego urozmaicanie zajęć, największą radość sprawia im nauka związana z dziedziną biologii oraz ekologii, są to osoby kreatywne.

11 INTELIGENCJA MUZYCZNA Taka inteligencja może być także nazywana inteligencją słuchową oraz rytmiczną. Osoby które posiadają taki rodzaj inteligencji posiadają tak zwany „słuch muzyczny”, co oznacza,że doskonale słyszą wszelkie dźwięki płynące z otaczającego ich społeczeństwa oraz krajobrazów przyrody, osoby takie mają także wysoko rozwiniętą wrażliwość na otaczające ich dźwięki, osoby takie doskonale czują się w pracach związanych z dźwiękiem oraz rytmem np. artyści muzyczni, tancerze. Ich cechami charakterystycznymi są także możliwość łatwego oraz szybkiego nauczenia się i przyswojenia akcentu, doskonale także potrafią odtworzyć daną melodię po wysłuchaniu krótkiego fragmentu, ta umiejętność doskonale przydaje się podczas uczestniczenia w teleturniejach muzycznych. Ten rodzaj inteligencji jest widoczny od najmłodszych lat rozwijania się człowieka, objawia się poprzez częste śpiewania, nucenie słyszanych wcześniej dźwięków.

12 INTELIGENCJA WIZUALNO – PRZESTRZENNA Osoby posiadające taki rodzaj inteligencji posiadają zdolności do przetwarzania w sowim umyśle obrazów przestrzennych, potrafią wykonywać różnego rodzaju wizualizacje różnych przedmiotów, ten typ inteligencji pozwala na rozumienie świata za pomocą myślenia przestrzennego, wizualizacji przedmiotów, osoba taka często zwraca uwagę na szczegóły danych rzeczy co dla innych osób może wydawać się mało istotne, jest to także osoba posiadająca dużą wrażliwość na otaczające go przedmioty, interesuje się różnego rodzaju pracami plastycznymi, rozwiązywaniem zadań na logiczne myślenie, w ten proces mobilizuje wszystkie swoje zmysły, dzięki czemu takie osoby doskonale sprawdzają się w pracach związanych z grafiką, tworzeniem obrazów.

13 NOWE RODZAJE INTELIGENCJI WEDŁUG HOWARDA GADNERA: Inteligencja egzystencjalna Inteligencja moralno - etyczna

14 INTELIGENCJA EGZYSTENCJALNA Osoby które posiadają taki rodzaj inteligencji są zainteresowane sprawami o ostateczne życie duchowe oraz inne sprawy duchowe, dlatego też osoby takie zadają sobie ciągle pytania o ich cel istnienia(życia), pochodzenia oraz jaki spotka go los po jego śmierci, osoby takie potrafią całymi godzinami myśleć o swoim życiu.

15 INTELIGENCJA MORALNO - ETYCZNA Osoby posiadające taki rodzaj inteligencji mają poczucie moralności osobowej, poczucia indywidualności, taka inteligencja koncertuje się w realizacji zadań związanych z ludzką naturą świata.

16 Według profesora Howarda Gardnera każdy człowiek na świecie rodząc się posiada wszystkie rodzaje inteligencji jednak po pewnym czasie pewne cechy indywidualnej inteligencji kształtują się bardziej lub mniej skierowane ku danemu rodzajowi inteligencji, potrafienie zaobserwować jaki rodzaj inteligencji posiadamy jest bardzo ważne oraz potrzebne dzięki czemu będziemy mogli odpowiednio pokierować swoim życiem aby robić takie rzeczy to których jesteśmy stworzeni oraz do których mamy odpowiednie predyspozycje.

17

18

19 FILARY TEORII INTELIGENCJI WIELORAKICH : DIAGNOZA INDYWIDUALIZACJA WYPRACOWANIE ORAZ DOBRANIE ODPOWIEDNICH ŚRODKÓW POMOCNICZYCH(form aktywności)

20 www.wikipedia.org www.dziecisawzne.pl www.edulider.pl www.treningmozgu.pl www.grafika.google.pl www.cdzdm.pl www.edunews.pl www.doradcametodyczny.pl Wiedza własna

21


Pobierz ppt "Teorię Inteligencji wielorakich została opracowana przez Amerykańskiego profesora który pracuje jako wykładowca między innymi w „Harvardzie” Howarda."

Podobne prezentacje


Reklamy Google