Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentację przygotował:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentację przygotował:"— Zapis prezentacji:

1 Prezentację przygotował:
CLIL Prezentację przygotował:

2 CZYM JEST CLIL? CLIL to ujednolicona nauka języka i przedmiotu. W skrócie: jest to uczenie się poszczególnych przedmiotów w 2 językach: ojczystym i obcym, co prowadzi do swobodnym posługiwaniu się mową i pismem w dwóch językach na takim samym poziomie.

3

4 OSOBA DWUJĘZYCZNA Osoba dwujęzyczna to osoba, która uczy się przedmiotu w dwóch językach. Jest nią również osoba, która nie opanowała danego języka do perfekcji, ponieważ takie sytuacje są rzadkością. Osoba taka umiejętnie tworzy zrozumiałe wypowiedzi oraz wykorzystuje poznany język i wiedzę z przedmiotu, z którego była nauczana.

5 PRZEDMIOTY W CLIL Można uczyć się różnorakich przedmiotów ścisłych oraz humanistycznych, np. jest to matematyka, fizyka, czy historia w języku polskim i angielskim. Działa to na zasadzie wprowadzania do nowego materiału, gdzie oprócz poszerzania wiedzy, uczeń zapoznaje się ze słownictwem, które dla niego dotąd mogło być obce.

6 Tworzenie oddziałów dwujęzycznych w świetle prawa oświatowego
Oddział dwujęzyczny - należy przez to rozumieć oddział szkolny, w którym nauczanie jest prowadzone w dwóch językach: polskim oraz obcym nowożytnym będącym drugim językiem nauczania, przy czym prowadzone w dwóch językach są co najmniej dwa zajęcia edukacje, z wyjątkiem zajęć obejmujących język polski, część historii oraz geografii Polski.

7 Kto może nauczać? Według tej samej ustawy: "Kwalifikacje do nauczania w szkołach (oddziałach) dwujęzycznych przedmiotów innych niż języki obce oraz do prowadzenia zajęć w języku obcym posiada osoba, która (…): 1) ukończyła studia magisterskie na kierunku filologia w specjalności danego języka 2) ukończyła studia pierwszego stopnia 3) ukończyła studia wyższe w danym kraju, w którym językiem urzędowym jest dany język obcy, lub ukończyła nauczycielskie kolegium języków obcych 4) legitymuje się świadectwem znajomości danego języka obcego w stopniu co najmniej podstawowym"

8 ZALETY NAUCZANIA DWU I WIELOJĘZYCZNEGO
Taka nauka pozytywnie działa nie tylko dla poszerzania wiedzy z innego języka, ale działa również pozytywnie na język ojczysty Mózg dziecka uczącego się dwujęzycznie lepiej radzi sobie z wykonaniem obliczeń, niż dziecko jednojęzyczne Zaobserwowano także, że dzieci uczące się dwujęzycznie miały lepsze wyniki z matematyki

9 A uczniowie? Uczniowie bardzo wiele zyskują na takich zajęciach. Są one bardzo interesujące, motywujące do nauki i pozwalające się rozwinąć bardziej niż w normalnych szkołach. Uczniowie lepiej zapamiętują przekazywany im materiał z racji, iż muszą go wpoić w dwóch językach. Poznawanie słownictwa czy zwrotów związanych z danym przedmiotem to tylko część pozytywów, jakie świadczą o CLIL. Należy jednak pamiętać, że nie można od razu rzucać się na głęboką wodę i należy stopniowo podnosić uczniom poprzeczkę.

10 A uczniowie? Uczeń na lekcji CLIL musi zmierzyć się z nowym materiałem i słownictwem z języka obcego. Kilka rad dla nauczających i chcących nauczać w dwóch językach: 1. Maksymalnie skróć tekst i używaj słów zrozumiałych dla ucznia; 2. Zaangażuj ucznia w zadania językowe na lekcji i po za lekcjami; 3. Wykorzystuj różne struktury gramatyczne i słownictwo najczęściej jak możesz (w celu przyswojenia go przez ucznia).

11 W jaki sposób się uczymy?
To chyba najważniejsze pytanie, gdyż techniki nauczania są różne i pozwalają uczniom na kreatywność. Są to m.in.: prezentacje prace projektowe debaty doświadczenia komunikacje między nauczycielem i uczniem

12

13 3 MODELE LEKCJI DWUJĘZYCZNYCH
TYP CHARAKTERYSTYKA TYP A skoncentrowanie się na przedmiocie, okazjonalnie występują odniesienia do kwestii lingwistycznych j. polskiego, ale to j. angielski dominuje. TYP B dotyczy niemal wyłącznie skoncentrowania się na przedmiocie. J. angielski i polski są wykorzystywane na przemian. TYP C skoncentrowanie się na przedmiocie, okazjonalnie występują odniesienia do kwestii lingwistycznych j. angielskiego, ale to j. polski dominuje.

14 RÓŻNICE? Różnica między zwykłym nauczaniem, a dwujęzycznym jest taka, że dzięki lekcjom dwujęzycznym uczniowie zdobywają nie tylko wiedzę z zakresu materiału, z którego są nauczani oraz ich słownictwo rozwija się o wiele bardziej niż na zwykłych lekcjach danego języka. Bardzo częste zwykłe lekcje języka opierają się na suchej nauce słówek, bez nacisku na komunikację. Dzięki nauczaniu dwujęzycznemu poprawia się nasza komunikacja, uczeń wie jakiego czasu użyć, albo jak wymówić dane słowo.

15 PROBLEMY Problemem może być sytuacja, w której to właśnie nauczyciel musi znać język, w którym chce nauczać oraz mieć wiedzę z konkretnego przedmiotu. Nauczyciele muszą przygotowywać materiały oraz zadania dla uczniów. Ważne, aby uczniowie chcieli współpracować, a nauczyciel był kreatywny i zdeterminowany.

16 Dlaczego umiejętność mówienia jest ważna?
Umiejętność mówienia jest ważna ponieważ każdy język ma swoje charakterystyczne cechy: fonemy, gramatykę, leksykę, akcenty i strukturę. Łatwiej jest nam się nauczyć słownictwa podczas słuchania go, odpowiadania na pytania nauczyciela, myślenia oraz słuchania. Bardzo ważna jest dyskusja na lekcji oraz zaangażowanie uczniów!

17 Atuty potwierdzone badaniami
Dzieci mówiące po niderlandzku, uczące się języka francuskiego dwujęzycznie (20% zajęć) uczą się języka w sposób zintegrowany z innymi przedmiotami i bardziej naturalnie. Kanadyjscy naukowcy wykazali, że u osób, które na co dzień posługują się co najmniej dwoma językami, wystąpienie pierwszych symptomów demencji może opóźnić się nawet o 5 lat.

18 Polacy i język obcy Polakom łatwiej jest się uczyć języków rodzimych takich jak np. język słowacki. Trudnością z pewnością byłby dla nas język norweski czy japoński. Wszystko oczywiście zależy od wieku i warunków, w których się uczymy. Dlatego bardzo ważna jest nauka języka drugiego już od najmłodszych lat wtedy, gdy nasz mózg może go najlepiej przyswoić.

19 SZKOŁY DWUJĘZYCZNE W Europie już wcześniej powstawały szkoły dwujęzyczne. Przykładem może być rok 1950 i Bułgaria – Liceum z językiem obcym wykładowym

20 Ale i Polska ma się czym pochwalić…
Na przełomie lat 1957/1958 w Warszawie powstał Zespół Szkół nr 67, który specjalizuje się nauczaniem języka francuskiego oraz aktywnie współpracuje z ambasadą francuską! Po za tym w Polsce istnieje ponad 100 szkół dwujęzycznych.

21

22

23 BILIOGRAFIA wiedza własna www.ia.uw.edu.pl
https://agatarybus.pl Zdjęcia: Google grafika


Pobierz ppt "Prezentację przygotował:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google