Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sposób oraz zakres gromadzonych informacji regulują następujące przepisy prawne: 1.ustawa z dnia 19 lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej (Dz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sposób oraz zakres gromadzonych informacji regulują następujące przepisy prawne: 1.ustawa z dnia 19 lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej (Dz."— Zapis prezentacji:

1

2 Sposób oraz zakres gromadzonych informacji regulują następujące przepisy prawne: 1.ustawa z dnia 19 lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. Nr 49, poz. 463; z 2005 r. Nr 64, poz. 565 oraz z 2007 r. Nr 42, poz. 273), zwana dalej ustawą, 2.rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych (Dz. U. Nr 277, poz. 2746, z 2005 r. Nr 53, poz. 473 oraz z 2007 r. Nr 161, poz. 1141), zwane dalej rozporządzeniem. System Informacji Oświatowej – akty prawne

3 Każdy kolejny spis wiąże się z pobraniem i instalacją nowej wersji programu SIO wraz z nowymi instrukcjami. www.kuratorium.lublin.pl www.cie.men.gov.pl Instalacja nowego programu jest konieczna, gdyż wpisanie danych do starszej wersji programu spowoduje, że plik nie będzie scalony w JST. Tworzenie nowej struktury pliku na podstawie pliku z poprzedniego przetwarzania nie jest jednoznaczne z przepisaniem wszystkich danych z tego pliku. Należy po utworzeniu nowej struktury i zapisaniu pliku wykonać jeszcze import danych. Informacje należy wprowadzać według stanu w dniu sprawozdania ( 30 września, 31 marca ) o ile w instrukcji nie wskazuje się innego terminu (innej zasady) wprowadzenia danych. System Informacji Oświatowej – rozpoczęcie pracy z programem

4 Tabela I1. Identyfikacja - Nazwa szkoły - należy wpisać urzędową nazwę podmiotu prowadzącego bazę danych oświatowych, zgodnie z aktem założycielskim (szkoły i placówki publiczne) lub wpisem do ewidencji (szkoły i placówki niepubliczne). W nazwie szkoły funkcjonującej w zespole należy pominąć nazwę zespołu (ponieważ nazwa ta jest zapisana w tablicy identyfikacji zespołu) oraz patrona (ponieważ jest on wpisywany w osobnym polu). System Informacji Oświatowej – tabela I1 Przykłady z bazy SIO: T w Zespole PSI i B Zespole p67 LO

5 Tabela I1. Identyfikacja (c.d.) -Patron - należy wpisać patrona w mianowniku, np. „Henryk Sienkiewicz” lub w dopełniaczu, np. „Powstańców Śląskich”. - Wiersze 6-19 - Dane adresowe - dane te opisują położenie podmiotu prowadzącego bazę danych oświatowych, a nie jego przypisanie do organu prowadzącego. System Informacji Oświatowej – tabela I1 Przykłady z bazy SIO: 0000 ----- nie dotyczy nie ma

6 Tabela U3.1 Uczniowie według klas, profili kształcenia, zawodów lub specjalności Jest to tabela podstawowa dla opisu kształcenia w szkole w danym roku szkolnym. Tabela U3.1 jest tabelą wielokrotną (podobnie tabele U3.2 i U3.3), tzn., że w przypadku występowania w jednej szkole/przedszkolu oddziałów różnego rodzaju lub różnych form nauki dla każdej grupy oddziałów trzeba wypełnić tabele U3.1, U3.2 i U3.3 osobno. System Informacji Oświatowej – tabela U3.1

7 Tabela U3.1 Uczniowie według klas, profili kształcenia, zawodów lub specjalności (c.d.) Podobnie wygląda problem z oddziałami sportowymi, mistrzostwa sportowego czy oddziałami z nauką języka mniejszości narodowej, etnicznej lub języka regionalnego. Zdarzają się błędy tego rodzaju, że albo wszystkie oddziały w szkole wykazywane są jako oddziały sportowe, czy z nauką języka mniejszości, albo wykazywane są tylko oddziały ogólnodostępne, podczas gdy w rzeczywistości w szkole są oddziały dwóch, a niekiedy trzech rodzajów. System Informacji Oświatowej – tabela U3.1

8 Tabela U3.1 Uczniowie według klas, profili kształcenia, zawodów lub specjalności (c.d.) System Informacji Oświatowej – tabela U3.1 – oddziały sportowe

9 Tabela U1 - Uczniowie powtarzający klasę (tabela U1, kol. 1) – w bazie SIO występują szkoły, w których albo wszyscy uczniowie powtarzają klasę, albo bardzo znaczący procent uczniów. System Informacji Oświatowej – tabela U1

10 Tabela OB.2 – Obowiązek szkolny Tabelę wypełniają tylko szkoły podstawowe i gimnazja z ustalonym obwodem. System Informacji Oświatowej – tabela OB2 które uzyskały zezwolenie na taki tryb spełniania tego obowiązku na podstawie art. 16 ust. 8 ustawy o systemie oświaty. W wierszu tym nie należy wykazywać dzieci, którym przyznano nauczanie indywidualne. Wiersz 4 - dotyczy dzieci spełniających obowiązek szkolny poza szkołą. Należy tutaj wykazać dzieci,

11 1. Nie mogę się zalogować, nie pamiętam swojego hasła, przeinstalowanie programu nie przynosi rozwiązania? Hasło jest przechowywane w pliku: Windows XP C:\Documents and Settings\NAZWA_KONTA\.sio\sio37\passwd.dat Windows Vista, 7 c:\users\NAZWA_KONTA\.sio\sio37\passwd.dat Uwaga! W trakcie tworzenia administratora i hasła nie należy wpisywać dwuczłonowych nazw. System Informacji Oświatowej – najczęściej zadawane pytania 2. Mam zatrudnionego nauczyciela, który od 01.09.2009 r. przebywa na rocznym urlopie bezpłatnym, czy powinnam wykazać go w kadrze pedagogicznej i zaznaczyć w pkt. przyczyna nieprowadzenia zajęć - urlop bezpłatny, czy w ogóle go nie uwzględniać? Tego nauczyciela wykazujemy w kadrze pedagogicznej, określamy jego nieobecność jako urlop bezpłatny i nie wykazujemy żadnych wynagrodzeń. 3. Czy należy wykazywać w zatrudnieniu pracownika niepedagogicznego przebywającego na urlopie w macierzyńskim? Pracownika przebywającego na urlopie macierzyńskim wykazujemy normalnie w wierszach tabeli W2. 4. W jaki sposób opisać wypadek dziecka jeśli uszkodzeniu uległo więcej niż jedna część ciała? Należy wybrać pole inna lub np. w przypadku poparzenia wybrać część ciała, która uległa procentowo największym obrażeniom.

12 Terminy przekazywania baz danych oświatowych w systemie informacji oświatowej według stanu na 31 marca 2010r. System Informacji Oświatowej – terminy przekazywania baz danych


Pobierz ppt "Sposób oraz zakres gromadzonych informacji regulują następujące przepisy prawne: 1.ustawa z dnia 19 lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej (Dz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google