Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Číslo přílohy: VY_32_INOVACE_ O7_Cz ęści mowy Autor: Škola: Mgr.Beta Tomanek Základní 3kola a Mateřská škola s polským jaz. vyuč. Předmět: Polský jazyk.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Číslo přílohy: VY_32_INOVACE_ O7_Cz ęści mowy Autor: Škola: Mgr.Beta Tomanek Základní 3kola a Mateřská škola s polským jaz. vyuč. Předmět: Polský jazyk."— Zapis prezentacji:

1 Číslo přílohy: VY_32_INOVACE_ O7_Cz ęści mowy Autor: Škola: Mgr.Beta Tomanek Základní 3kola a Mateřská škola s polským jaz. vyuč. Předmět: Polský jazyk Třída: 3.4.5.třída Šablona projektu: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednicvímICT Datum zařazení do výuky a zapsání do třídní knihy 30.5.2011 Jazyk: Polština Název a anotace: Materiál je určen k výuce slovníh druhů. Druh učebního materiálu: Power Point Očekávaný výstup Umí pojmenovat jednotlivé slovní druhy. Využité materiály: PRZYŁUBSKA, Ewa; PRZYŁUBSKI, Feliks. Język polski na co dzień. Warszawa : Wiedza Powszechna, 1964. Wiadomości o wyrazach, s. 28-90.

2 CZĘŚCI MOWY ODMIENNE NIEODMIENNE

3 ODMIENNE RZECZOWNIKI PRZYMIOTNIKI CZASOWNIKI LICZEBNIKI ZAIMKI NIEODMIENNE PRZYSŁÓWKI PRZYIMKI SPÓJNIKI WYKRZYKNIKI PARTYKUŁY

4 Rzeczownik -Jest to nazwa rzeczy w najszerszym znaczeniu, więc nie tylko stół, telefon, karta, lecz i dom, piętro, pociąg. -Do rzeczowników zaliczamy nazwy ludzi, zwierząt, roślin, miejscowości, rzek, gór, gwiazd, planet itd. -Nazwy tego wszystkiego, co na świecie istnieje, co poznajemy i odczuwamy, widzimy i słyszymy, czujemy.

5 Przymiotnik -Określa cechy lub właściwości. -Ponieważ przeważnie cecha lub właściwość odnosi się do jakiejś rzeczy, zatem przymiotnik łączy się zwykle z rzeczownikiem, np. zły pies, małe dziecko.

6 Czasownik - Określa czynności. Na świecie zawsze się coś dzieje, wszystko jest w ciągłym ruchu. Ludzie pracują, pociągi jeżdżą, drzewa rozkwitają. To, co ktoś robi, co się z czymś dzieje, nazywamy dla uproszczenia czynnością.

7 Liczebniki - To są wyrazy określające liczbę lub kolejność.

8 Zaimek -Sam niczego nie nazywa i dopiero zależnie od tego, w jakiej sytuacji zostanie użyty, oznacza tych lub innych. -Zaimki zastępują rzeczowniki, przymiotniki, liczebniki, przysłówki.

9 Przysłówek -Zwykle określa bliżej czynność, np. jechać powoli, szybko, wygodnie, długo. -Możemy o przysłówek zapytać się pytaniem jak? – dokładnie, pilnie, dobrze. -Niektóre przysłówki nadają się też do określania przymiotników, np. bardzo gorący albo do określania innych przysłówków, np. szalenie wesoło.

10 Przyimek -Określa związek między jakimś wyrazem a rzeczownikiem i stoi przy rzeczowniku, zamiast rzeczownika może to być zaimek, czasem liczebnik,np. mieszkam pod lasem, piszę do ciebie, liczę do trzech.

11 Spójnik -Wyrazy i, lub, że, czyli, więc nazywamy spójnikami.

12 Wykrzyknik -Wyraz oznaczający ogólnie jakieś wzruszenie, np. o! ach! e!

13 Partykuła - Krótki wyraz niesamodzielny doczepiony do innych wyrazów dla wzmocnienia ich znaczenia, np. chodź no! dajże!

14 odmiennenieodmienne


Pobierz ppt "Číslo přílohy: VY_32_INOVACE_ O7_Cz ęści mowy Autor: Škola: Mgr.Beta Tomanek Základní 3kola a Mateřská škola s polským jaz. vyuč. Předmět: Polský jazyk."

Podobne prezentacje


Reklamy Google