Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WEZ 1 Wyniki egzaminu zawodowego absolwentów techników i szkół policealnych październik 2006 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WEZ 1 Wyniki egzaminu zawodowego absolwentów techników i szkół policealnych październik 2006 r."— Zapis prezentacji:

1 WEZ 1 Wyniki egzaminu zawodowego absolwentów techników i szkół policealnych październik 2006 r.

2 WEZ 2 Wyniki egzaminu absolwentów T i SPol Wyniki części I etapu pisemnego próg zaliczenia liczba punktów liczba zdających Przystąpiło 22941 osób Zaliczyło cz. I 19791 osób (86,3%) Wyniki egzaminu zawodowego absolwentów techników i szkół policealnych

3 WEZ 3 Wyniki egzaminu absolwentów T i SPol próg zaliczenia liczba punktów liczba zdających Przystąpiło 22941 osób Zaliczyło cz. II 22910 osób (99,9%) Wyniki części II etapu pisemnego

4 WEZ 4 Wyniki egzaminu absolwentów T i SPol 86,2% 19785 osób zdało etap pisemny 13,8% - 3156 osób nie zdało etapu pisemnego 3125 osób nie zaliczyło cz1, zaliczyło cz2 25 osób nie zaliczyło cz1, nie zaliczyło cz2 6 osób zaliczyło cz1, nie zaliczyło cz2 Wyniki etapu pisemnego

5 WEZ 5 Wyniki egzaminu absolwentów T i SPol 67,7% 15 254 osoby zdały etap praktyczny 31,4% 7 088 osób nie spełniło wymagań etapu praktycznego 0,9% 203 osoby nie ukończyły etapu praktycznego 32,3% 7 291 osób nie zdało etapu praktycznego Wyniki etapu praktycznego Przystąpiło 22 545 absolwentów

6 WEZ 6 Wyniki egzaminu absolwentów T i SPol próg zaliczenia przedziały % punktów liczba zdających Rozkład wyników etapu praktycznego wszystkich absolwentów T i SPol

7 WEZ 7 Wyniki egzaminu absolwentów T i SPol 62,1% zdających (14 299 osób) uzyskało dyplom 37,9% zdających (8 720 osób) nie uzyskało dyplomu 23,8% (5 486 osób) nie zdało etapu praktycznego 9,9% (2 279 osób) nie zdało etapu pis. i prakt. 4,1% (955 osób) nie zdało etapu pis. Wyniki egzaminu absolwentów T i SPol

8 WEZ 8 Wyniki egzaminu absolwentów T i SPol

9 WEZ 9 Wyniki egzaminu absolwentów T i SPol

10 WEZ 10 Wyniki egzaminu absolwentów T i SPol

11 WEZ 11  Technik elektronik  Technik elektryk  Technik telekomunikacji  Technik informatyk  Technik mechatronik

12 WEZ 12 Technik elektronik

13 WEZ 13 Zasięg Liczba zdających Średnia łatwość zadań Średni wynik Modalna Najwyższy wynik Najniższy wynik Rozstęp Odchylenie standardo we Kraj106620.5527.3225508426.73 OKE28780.5527.6528508426.89 065540.5326.3524508427.06 1213170.5627.92254811376.91 1810140.5628.02275011396.69 Podstawowe wartości wskaźników statystycznych wyników zdających Technik elektronik Część I etapu pisemnego

14 WEZ 14 liczba zdających liczba punktów Rozkład wyników części I etapu pisemnego Technik elektronik Część I etapu pisemnego

15 WEZ 15 średnia łatwość zadań obszary standardu wymagań egzaminacyjnych Technik elektronik Część I etapu pisemnego

16 WEZ 16 średnia łatwość zadań umiejętności standardu wymagań egzaminacyjnych 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Technik elektronik Część I etapu pisemnego

17 WEZ 17 Zasięg Liczba zdających Średnia łatwość zadań Średni wynik Modalna Najwyższy wynik Najniższy wynik Rozstęp Odchyleni e standardo we Kraj106620.7815.6916200 2.13 OKE28780.7815.6516200 2.15 065540.7715.3216206142.23 1213170.7915.7316207132.06 1810140.7915.7216200 2.21 Podstawowe wartości wskaźników statystycznych wyników zdających Technik elektronik Część II etapu pisemnego

18 WEZ 18 liczba zdających liczba punktów Rozkład wyników Technik elektronik Część II etapu pisemnego

19 WEZ 19 średnia łatwość zadań obszary standardu wymagań egzaminacyjnych Technik elektronik Część II etapu pisemnego

20 WEZ 20 Część II etapu pisemnego średnia łatwość zadań umiejętności standardu wymagań egzaminacyjnych 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Technik elektronik

21 WEZ 21 Podstawowe wartości wskaźników statystycznych wyników zdających Zasięg Liczba zdających Średni wynikModalna Najwyższy wynik Najniższy wynik Odchylenie standardowe Kraj 1039563,8%75%100%0%25,8% OKE 279965,5%76%100%0%22.0% 06 55462.6%76%100%0%22.4% 12 131766.9%75%100%0%23.0% 18 101465.4%76%100%0%20.3% Technik elektronik Etap praktyczny

22 WEZ 22 liczba zdających przedziały % punktów Rozkład wyników Technik elektronik Etap praktyczny

23 WEZ 23 W etapie praktycznym zadanie egzaminacyjne sprawdzało umiejętności praktyczne z zakresu tematu ogólnego określonego w standardzie wymagań egzaminacyjnych: „Opracowanie projektu realizacji prac związanych z uruchomieniem układu lub urządzenia elektronicznego, przy założonych warunkach technicznych oraz wykonanie wybranych prac z zakresu uruchomienia.” Technik elektronik Etap praktyczny

24 WEZ 24 W rozwiązaniu zadania egzaminacyjnego oceniano: I. tytuł projektu, II. założenia wynikające z treści zadania, III. wykaz działań związanych z uruchomieniem i sprawdzeniem działania zasilacza, IV. wykaz mierzonych wielkości wraz z opisem sposobu pomiaru, V. schematy układów pomiarowych do sprawdzenia działania zasilacza, VI. charakterystyki napięciowe i napięciowo-prądowe, VII. obliczenia charakterystycznych parametrów zasilacza, ich porównanie z danymi technicznymi oraz wnioski z porównania i wskazania eksploatacyjne, VIII. pracę egzaminacyjną jako całość (przejrzystość, estetykę, logikę układu treści projektu realizacji prac oraz poprawność terminologiczną). Technik elektronik Etap praktyczny

25 WEZ 25 Etap praktyczny średnia łatwość element pracy egzaminacyjnej Technik elektronik

26 WEZ 26 Technik elektronik Wyniki szkół - 06

27 WEZ 27 Technik elektronik Wyniki szkół - 12

28 WEZ 28 Technik elektronik Wyniki szkół - 18

29 WEZ 29 Technik elektryk

30 WEZ 30 Zasięg Liczba zdających Średnia łatwość zadań Średni wynik Modalna Najwyższy wynik Najniższy wynik Rozstęp Odchylenie standardo we Kraj3 6870,5226,0224500 6,83 OKE9280.5527.4828478397.21 063210.5326.45224712356.78 123930.5828.9630448366.93 182200.5326.3323449357.84 Podstawowe wartości wskaźników statystycznych wyników zdających Technik elektryk Część I etapu pisemnego

31 WEZ 31 liczba zdających liczba punktów Rozkład wyników części I etapu pisemnego Technik elektryk Część I etapu pisemnego

32 WEZ 32 średnia łatwość zadań obszary standardu wymagań egzaminacyjnych Technik elektryk Część I etapu pisemnego

33 WEZ 33 średnia łatwość zadań umiejętności standardu wymagań egzaminacyjnych 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Technik elektryk Część I etapu pisemnego

34 WEZ 34 Podstawowe wartości wskaźników statystycznych wyników zdających Zasięg Liczba zdających Średni wynikModalna Najwyższy wynik Najniższy wynik Odchylenie standardowe Kraj3 59663,1%75%100%0%25,1% OKE90468,9%76%100%0%22,8% 0632168.2%75%100%3%22.0% 1239373.0%75%100%0%21.9% 1822062.6%76%100%0%24.2% Technik elektryk Etap praktyczny

35 WEZ 35 Etap praktyczny liczba zdających przedziały % punktów Rozkład wyników Technik elektryk

36 WEZ 36 W etapie praktycznym zadanie egzaminacyjne sprawdzało umiejętności praktyczne z zakresu tematu ogólnego określonego w standardzie wymagań egzaminacyjnych: „Opracowanie projektu realizacji prac z zakresu lokalizacji i usunięcia uszkodzenia w instalacji, układzie lub urządzeniu elektrycznym oraz wykonanie wybranych prac związanych z lokalizacją i usunięciem uszkodzenia.” Technik elektryk Etap praktyczny

37 WEZ 37 W rozwiązaniu zadania egzaminacyjnego oceniano: I. tytuł projektu, II. założenia do projektu realizacji prac, III. wykaz prawdopodobnych przyczyn awarii układu, IV. algorytm prac prowadzących do lokalizacji i usunięcia uszkodzenia oraz wykaz mierzonych wielkości, V. opis oraz schemat modyfikacji obwodu sterowania silnikiem oraz wskazania eksploatacyjne, VI. dokumentacja z wykonania zadania, VII. pracę egzaminacyjną jako całość (przejrzystość, estetykę, logikę układu treści projektu realizacji prac oraz poprawność terminologiczną). Technik elektryk Etap praktyczny

38 WEZ 38 średnia łatwość element pracy egzaminacyjnej Technik elektryk Etap praktyczny

39 WEZ 39 Wyniki szkół - 06 Technik elektryk

40 WEZ 40 Technik elektryk Wyniki szkół - 12

41 WEZ 41 Technik elektryk Wyniki szkół - 18

42 WEZ 42 Technik telekomunikacji

43 WEZ 43 Zasięg Liczba zdających Średnia łatwość zadań Średni wynik Modalna Najwyższy wynik Najniższy wynik Rozstęp Odchylenie standardo we Kraj1 3300,5025,03244310335,55 OKE2920.4824.21244311325.80 06120.6331.67224317269.31 121210.4924.64243811275.80 181610.4723.31213611255.02 Podstawowe wartości wskaźników statystycznych wyników zdających Technik telekomunikacji Część I etapu pisemnego

44 WEZ 44 liczba zdających liczba punktów Rozkład wyników części I etapu pisemnego Technik telekomunikacji Część I etapu pisemnego

45 WEZ 45 średnia łatwość zadań obszary standardu wymagań egzaminacyjnych Technik telekomunikacji Część I etapu pisemnego

46 WEZ 46 średnia łatwość zadań umiejętności standardu wymagań egzaminacyjnych 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3.1 3.2 3.3 3.5 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Część I etapu pisemnego Technik telekomunikacji

47 WEZ 47 Podstawowe wartości wskaźników statystycznych wyników zdających Zasięg Liczba zdających Średni wynikModalna Najwyższy wynik Najniższy wynik Odchylenie standardowe Kraj1 31064,5%76%100%0%27,3% OKE28763,9%76%100%4%26,1% 061269.2%77%91%35%18.4% 1212167.3%76%100%4%27.7% 1816160.9%76%98%4%25.0% Technik telekomunikacji Etap praktyczny

48 WEZ 48 liczba zdających przedziały % punktów Rozkład wyników Etap praktyczny Technik telekomunikacji

49 WEZ 49 W rozwiązaniu zadania egzaminacyjnego oceniano: I. tytuł projektu; II. założenia do projektu realizacji prac; III. wykaz działań związanych z uruchomieniem modemów i sprawdzeniem poprawności transmisji sygnałów optycznych; IV. dobór modemu z uzasadnieniem; V. opis sposobu testowania poprawności transmisji; VI. zalecenia eksploatacyjne; VII. diagnoza poprawności oraz ocena jakości cyfrowej transmisji; VIII. praca jako całość - logiczny układ treści projektu oraz język właściwy dla zawodu. Technik telekomunikacji Etap praktyczny

50 WEZ 50 średnia łatwość element pracy egzaminacyjnej Etap praktyczny Technik telekomunikacji

51 WEZ 51 Wyniki szkół 06 12 18 Technik telekomunikacji

52 WEZ 52 Technik informatyk

53 WEZ 53 Zasięg Liczba zdających Średnia łatwość zadań Średni wynik Modalna Najwyższy wynik Najniższy wynik Rozstęp Odchylenie standardo we Kraj12750.5125.36244511345.68 OKE1760.5125.6624,254213295.40 06520.4924.25243713245.43 12960.5527.39294214285.13 18280.4522.39243014163.84 Podstawowe wartości wskaźników statystycznych wyników zdających Część I etapu pisemnego Technik informatyk

54 WEZ 54 liczba zdających liczba punktów Rozkład wyników Część I etapu pisemnego Technik informatyk

55 WEZ 55 średnia łatwość zadań obszary standardu wymagań egzaminacyjnych Część I etapu pisemnego Technik informatyk

56 WEZ 56 średnia łatwość zadań umiejętności standardu wymagań egzaminacyjnych 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Część I etapu pisemnego Technik informatyk

57 WEZ 57 Podstawowe wartości wskaźników statystycznych wyników zdających Zasięg Liczba zdających Średni wynikModalna Najwyższy wynik Najniższy wynik Odchylenie standardowe Kraj125170.8%75%100%0%17.5% OKE16872%77%97%12%15,3% 065266.8%77%94%12%18.8% 129676.2%77%97%29%12.0% 182866.5%77%90%43%13.7% Etap praktyczny Technik informatyk

58 WEZ 58 liczba zdających przedziały % punktów Rozkład wyników Etap praktyczny Technik informatyk

59 WEZ 59 W rozwiązaniu zadania egzaminacyjnego oceniano: I. tytuł pracy egzaminacyjnej, II. założenia, III. lista prawdopodobnych przyczyn usterki komputera, IV. wykaz działań związanych ze zlokalizowaniem i usunięciem usterki komputera, V. wskazania dla użytkownika systemu, VI. rejestr kolejno wykonywanych czynności, VII. ocena poprawności działania systemu po usunięciu usterki, VIII. praca egzaminacyjna jako całość - przejrzystość, estetyka, logika układu treści projektu realizacji prac oraz poprawność merytoryczna i terminologiczna. Etap praktyczny Technik informatyk

60 WEZ 60 średnia łatwość element pracy egzaminacyjnej Etap praktyczny Technik informatyk

61 WEZ 61 06 12 18 Wyniki szkół Technik informatyk

62 WEZ 62 Technik mechatronik

63 WEZ 63 EUROPASS – suplement do dyplomu EUROPASS – suplement do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe


Pobierz ppt "WEZ 1 Wyniki egzaminu zawodowego absolwentów techników i szkół policealnych październik 2006 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google