Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WEZ 1 Wyniki egzaminu zawodowego absolwentów techników i szkół policealnych październik 2006 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WEZ 1 Wyniki egzaminu zawodowego absolwentów techników i szkół policealnych październik 2006 r."— Zapis prezentacji:

1 WEZ 1 Wyniki egzaminu zawodowego absolwentów techników i szkół policealnych październik 2006 r.

2 WEZ 2 Wyniki egzaminu absolwentów T i SPol Wyniki części I etapu pisemnego próg zaliczenia liczba punktów liczba zdających Przystąpiło 22941 osób Zaliczyło cz. I 19791 osób (86,3%) Wyniki egzaminu zawodowego absolwentów techników i szkół policealnych

3 WEZ 3 Wyniki egzaminu absolwentów T i SPol próg zaliczenia liczba punktów liczba zdających Przystąpiło 22941 osób Zaliczyło cz. II 22910 osób (99,9%) Wyniki części II etapu pisemnego

4 WEZ 4 Wyniki egzaminu absolwentów T i SPol 86,2% 19785 osób zdało etap pisemny 13,8% - 3156 osób nie zdało etapu pisemnego 3125 osób nie zaliczyło cz1, zaliczyło cz2 25 osób nie zaliczyło cz1, nie zaliczyło cz2 6 osób zaliczyło cz1, nie zaliczyło cz2 Wyniki etapu pisemnego

5 WEZ 5 Wyniki egzaminu absolwentów T i SPol 67,7% 15 254 osoby zdały etap praktyczny 31,4% 7 088 osób nie spełniło wymagań etapu praktycznego 0,9% 203 osoby nie ukończyły etapu praktycznego 32,3% 7 291 osób nie zdało etapu praktycznego Wyniki etapu praktycznego Przystąpiło 22 545 absolwentów

6 WEZ 6 Wyniki egzaminu absolwentów T i SPol próg zaliczenia przedziały % punktów liczba zdających Rozkład wyników etapu praktycznego wszystkich absolwentów T i SPol

7 WEZ 7 Wyniki egzaminu absolwentów T i SPol 62,1% zdających (14 299 osób) uzyskało dyplom 37,9% zdających (8 720 osób) nie uzyskało dyplomu 23,8% (5 486 osób) nie zdało etapu praktycznego 9,9% (2 279 osób) nie zdało etapu pis. i prakt. 4,1% (955 osób) nie zdało etapu pis. Wyniki egzaminu absolwentów T i SPol

8 WEZ 8 Wyniki egzaminu absolwentów T i SPol

9 WEZ 9 Wyniki egzaminu absolwentów T i SPol

10 WEZ 10 Wyniki egzaminu absolwentów T i SPol

11 WEZ 11  Technik żywienia i gospodarstwa domowego  Technik hotelarstwa  Technik organizacji usług gastronomicznych  Technik technologii żywności  Kucharz  Kelner

12 WEZ 12 Technik żywienia i gospodarstwa domowego

13 WEZ 13 Zasięg Liczba zdających Średnia łatwość zadań Średni wynik Modalna Najwyższy wynik Najniższy wynik Rozstęp Odchylenie standardo we Kraj72930,6331,41325014364,87 OKE19510.6331.28325015355.12 064670.6030.09285015355.01 128180.6431.90325019314.94 186660.6331.36325015355.26 Podstawowe wartości wskaźników statystycznych wyników zdających Część I etapu pisemnego Technik żywienia i gospodarstwa domowego

14 WEZ 14 liczba zdających liczba punktów Rozkład wyników części I etapu pisemnego Część I etapu pisemnego Technik żywienia i gospodarstwa domowego

15 WEZ 15 średnia łatwość zadań obszary standardu wymagań egzaminacyjnych Część I etapu pisemnego Technik żywienia i gospodarstwa domowego

16 WEZ 16 średnia łatwość zadań umiejętności standardu wymagań egzaminacyjnych 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3.1 3.2 3.3 Część I etapu pisemnego 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Technik żywienia i gospodarstwa domowego

17 WEZ 17 Zasięg Liczba zdających Średnia łatwość zadań Średni wynik Modalna Najwyższy wynik Najniższy wynik Rozstęp Odchylenie standardo we Kraj72930,7014,0815200 2,66 OKE19510.6913.9015204162.72 064670.6713.4014204162.82 128180.7114.2415206142.57 186660.6913.8115204162.77 Podstawowe wartości wskaźników statystycznych wyników zdających Część II etapu pisemnego Technik żywienia i gospodarstwa domowego

18 WEZ 18 liczba zdających liczba punktów Rozkład wyników Część II etapu pisemnego Technik żywienia i gospodarstwa domowego

19 WEZ 19 średnia łatwość zadań obszary standardu wymagań egzaminacyjnych Część II etapu pisemnego Technik żywienia i gospodarstwa domowego

20 WEZ 20 Część II etapu pisemnego średnia łatwość zadań umiejętności standardu wymagań egzaminacyjnych 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Technik żywienia i gospodarstwa domowego

21 WEZ 21 Podstawowe wartości wskaźników statystycznych wyników zdających Zasięg Liczba zdających Średni wynikModalna Najwyższy wynik Najniższy wynik Odchylenie standardowe Kraj723679,1%84%100%0%18,3% OKE193978,5%97%100%0%19,2% 0646773.7%97%100%0%20.0% 1281281.5%99% 0%17.0% 1866078.3%97%100%13%20.4% Etap praktyczny Technik żywienia i gospodarstwa domowego

22 WEZ 22 liczba zdających przedziały % punktów Rozkład wyników Etap praktyczny Technik żywienia i gospodarstwa domowego

23 WEZ 23 W etapie praktycznym zadanie egzaminacyjne sprawdzało umiejętności praktyczne z zakresu tematu ogólnego określonego w standardzie wymagań egzaminacyjnych: „Opracowanie projektu realizacji i wykonanie określonych prac z zakresu organizacji i prowadzenia żywienia w przedsiębiorstwie gastronomicznym lub gospodarstwie domowym.” Etap praktyczny Technik żywienia i gospodarstwa domowego

24 WEZ 24 W rozwiązaniu zadania egzaminacyjnego oceniano: I. tytuł pracy egzaminacyjnej, II. założenia - dane niezbędne do opracowania, wynikające z treści zadania i dokumentacji, III. zapotrzebowanie na surowce i półprodukty niezbędne do przygotowania obiadu dla 100 osób, IV. wykaz zastawy stołowej potrzebnej do ekspedycji jednego zestawu potraw, V. ocena jakości żywienia w odniesieniu do wartości energetycznej planowanego obiadu, VI. kalkulacja kosztów obiadu, z uwzględnieniem 5% ryczałtu na przyprawy, VII. logiczny układ treści oraz terminologia właściwa dla zawodu. Etap praktyczny Technik żywienia i gospodarstwa domowego

25 WEZ 25 Etap praktyczny średnia łatwość element pracy egzaminacyjnej Technik żywienia i gospodarstwa domowego

26 WEZ 26 Wyniki szkół - 06 Technik żywienia i gospodarstwa domowego

27 WEZ 27 Wyniki szkół - 12 Technik żywienia i gospodarstwa domowego

28 WEZ 28 Wyniki szkół - 18 Technik żywienia i gospodarstwa domowego

29 WEZ 29 Technik hotelarstwa

30 WEZ 30 Zasięg Liczba zdających Średnia łatwość zadań Średni wynik Modalna Najwyższy wynik Najniższy wynik Rozstęp Odchylenie standardo we Kraj4 1300,7135,41355014364,45 OKE8550,7235,82394722254,35 061030,6934,60344626203,88 124870,7537,34394724233,68 182650,6733,50344522234,50 Podstawowe wartości wskaźników statystycznych wyników zdających Część I etapu pisemnego Technik hotelarstwa

31 WEZ 31 liczba zdających liczba punktów Rozkład wyników części I etapu pisemnego Część I etapu pisemnego Technik hotelarstwa

32 WEZ 32 średnia łatwość zadań obszary standardu wymagań egzaminacyjnych Część I etapu pisemnego Technik hotelarstwa

33 WEZ 33 średnia łatwość zadań umiejętności standardu wymagań egzaminacyjnych 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3.1 3.2 3.3 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Część I etapu pisemnego Technik hotelarstwa

34 WEZ 34 Podstawowe wartości wskaźników statystycznych wyników zdających Zasięg Liczba zdających Średni wynikModalna Najwyższy wynik Najniższy wynik Odchylenie standardowe Kraj4 12073,2%75%99%2%13,6% OKE84973,9%75%99%19%12,3% 0610267,2%75%89%28%12,5% 1248677,1%75%99%41%10,0% 1826170,6%75%97%19%14,1% Etap praktyczny Technik hotelarstwa

35 WEZ 35 liczba zdających przedziały % punktów Rozkład wyników Etap praktyczny Technik hotelarstwa

36 WEZ 36 W etapie praktycznym zadanie egzaminacyjne sprawdzało umiejętności praktyczne z zakresu tematu ogólnego określonego w standardzie wymagań egzaminacyjnych: „Opracowanie projektu realizacji i wykonanie określonych prac z zakresu przygotowania i sprzedaży usług hotelarskich, z uwzględnieniem rodzaju i kategorii bazy hotelarskiej oraz preferencji i rodzaju klienta – krajowego i zagranicznego, indywidualnego i zbiorowego.” Etap praktyczny Technik hotelarstwa

37 WEZ 37 W rozwiązaniu zadania egzaminacyjnego oceniano: I. tytuł pracy egzaminacyjnej, II. założenia do projektu realizacji prac, III. wykaz działań hotelu związanych z kompleksową obsługą Państwa Smith, IV. komplet dokumentów związanych z przyjęciem zamówienia: formularz rezerwacyjny, grafik rezerwacji, potwierdzenie rezerwacji, zaproszenie, V. propozycja procedury przyjęcia Państwa Smith do hotelu i propozycja procedury wymeldowania Państwa Smith z hotelu, VI. komplet dokumentów związanych z zameldowaniem Państwa Smith do hotelu: karta meldunkowa, karta pobytu, VII. komplet dokumentów związanych z rozliczeniem pobytu gości w hotelu oraz sprzedażą usług hotelarskich, VIII. praca egzaminacyjna jako całość (przejrzystość, estetyka, logika układu treści projektu realizacji prac oraz poprawność merytoryczna i terminologiczna). Etap praktyczny Technik hotelarstwa

38 WEZ 38 średnia łatwość element pracy egzaminacyjnej Etap praktyczny Technik hotelarstwa

39 WEZ 39 Wyniki szkół 06 12 18 Technik hotelarstwa

40 WEZ 40 Technik organizacji usług gastronomicznych

41 WEZ 41 Zasięg Liczba zdających Średnia łatwość zadań Średni wynik Modalna Najwyższy wynik Najniższy wynik Rozstęp Odchylenie standardo we Kraj3 0380,6934,63365012505,32 OKE6640,6733,59354812365,60 061640,6230,91334612346,40 123540,7034,87374814345,37 181460,6733,52354221 3,85 Podstawowe wartości wskaźników statystycznych wyników zdających Część I etapu pisemnego Technik organizacji usług gastronomicznych

42 WEZ 42 liczba zdających liczba punktów Rozkład wyników części I etapu pisemnego Część I etapu pisemnego Technik organizacji usług gastronomicznych

43 WEZ 43 średnia łatwość zadań obszary standardu wymagań egzaminacyjnych Część I etapu pisemnego Technik organizacji usług gastronomicznych

44 WEZ 44 średnia łatwość zadań umiejętności standardu wymagań egzaminacyjnych 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Część I etapu pisemnego Technik organizacji usług gastronomicznych

45 WEZ 45 Podstawowe wartości wskaźników statystycznych wyników zdających Zasięg Liczba zdających Średni wynikModalna Najwyższy wynik Najniższy wynik Odchylenie standardowe Kraj302686%93%100%20%9,4% OKE66284%88%100%29%9,2% 0616179,6%81%99%34%11,3% 1235486,7%94%100%50%8,9% 1814782,5%88%99%29%9,8% Etap praktyczny Technik organizacji usług gastronomicznych

46 WEZ 46 liczba zdających przedziały % punktów Rozkład wyników Etap praktyczny Technik organizacji usług gastronomicznych

47 WEZ 47 W etapie praktycznym zadanie egzaminacyjne sprawdzało umiejętności praktyczne z zakresu tematu ogólnego określonego w standardzie wymagań egzaminacyjnych: „Opracowanie projektu realizacji prac związanych z przygotowaniem i organizacją imprezy okolicznościowej, w określonych warunkach, na podstawie zamówienia.” Etap praktyczny Technik organizacji usług gastronomicznych

48 WEZ 48 W rozwiązaniu zadania egzaminacyjnego oceniano: I. tytuł pracy egzaminacyjnej, II. założenia do projektu realizacji prac związanych z organizacją przyjęcia urodzinowego, III. propozycję menu na przyjęcie z kalkulacją kosztu jednostkowego, IV. szkic ustawienia stołów z uwzględnieniem układu sali konsumpcyjnej V. wykaz bielizny stołowej i zastawy z uwzględnieniem kolorystyki, VI. schemat pierwszego nakrycia stołu, VII. wstępną kalkulacja finansowa, VIII. pracę egzaminacyjną jako całość (przejrzystość, estetyka, logika układu treści projektu realizacji prac oraz poprawność terminologiczna). Etap praktyczny Technik organizacji usług gastronomicznych

49 WEZ 49 średnia łatwość element pracy egzaminacyjnej Etap praktyczny Technik organizacji usług gastronomicznych

50 WEZ 50 Wyniki szkół 06 12 18 Technik organizacji usług gastronomicznych

51 WEZ 51 Technik technologii żywności

52 WEZ 52 Zasięg Liczba zdających Średnia łatwość zadań Średni wynik Modalna Najwyższy wynik Najniższy wynik Rozstęp Odchylenie standardo we Kraj20670.7035.01365013375.37 OKE5300.7035.09365018324.95 061310.6833.83364320234.94 122120.7035.06374625214.38 181870.7236.02355018325.36 Podstawowe wartości wskaźników statystycznych wyników zdających Część I etapu pisemnego Technik technologii żywności

53 WEZ 53 liczba zdających liczba punktów Rozkład wyników części I etapu pisemnego Część I etapu pisemnego Technik technologii żywności

54 WEZ 54 średnia łatwość zadań obszary standardu wymagań egzaminacyjnych Część I etapu pisemnego Technik technologii żywności

55 WEZ 55 średnia łatwość zadań umiejętności standardu wymagań egzaminacyjnych 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 3.1 3.2 3.3 3.4 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Część I etapu pisemnego Technik technologii żywności

56 WEZ 56 Podstawowe wartości wskaźników statystycznych wyników zdających Zasięg Liczba zdających Średni wynikModalna Najwyższy wynik Najniższy wynik Odchylenie standardowe Kraj206183,4%87,5%100%0%12,2% OKE52882,2%77%100%0%12,5% 0613178,7%77%100%0%16,4% 1221083,7%88%100%54%9,7% 1818783,0%77%99%46%11,6% Etap praktyczny Technik technologii żywności

57 WEZ 57 Etap praktyczny liczba zdających przedziały % punktów Rozkład wyników Technik technologii żywności

58 WEZ 58 W etapie praktycznym zadanie egzaminacyjne sprawdzało umiejętności praktyczne z zakresu tematu ogólnego określonego w standardzie wymagań egzaminacyjnych: „Opracowanie projektu realizacji wskazanych prac z zakresu produkcji artykułów żywnościowych, w określonych warunkach organizacyjnych i technicznych, na podstawie dokumentacji technicznej, technologicznej, laboratoryjnej oraz systemów i procedur zapewnienia jakości.” Etap praktyczny Technik technologii żywności

59 WEZ 59 W rozwiązaniu zadania egzaminacyjnego oceniano: I. tytuł pracy egzaminacyjnej, II. założenia - dane niezbędne do opracowania, wynikające z treści zadania i dokumentacji, III. wykaz ilościowy surowców potrzebnych do wyprodukowania planowanej ilości makaronu muszelki, IV. wykaz maszyn i urządzeń niezbędnych do zabezpieczenia zaplanowanej produkcji makaronu muszelki, z uwzględnieniem dodatkowego oprzyrządowania, dobranego do asortymentu produkowanego makaronu, V. wykaz prowadzonych badań laboratoryjnych niezbędnych do oceny jakości produktu gotowego, wraz ze wskazaniem norm, które są podstawą ich przeprowadzania, VI. wykaz opakowań jednostkowych i zbiorczych dla produktu gotowego, potrzebnych do zaplanowanej produkcji makaronu muszelki, VII. schemat blokowy produkcji makaronu, VIII. logiczny układ treści oraz terminologia właściwa dla zawodu. Etap praktyczny Technik technologii żywności

60 WEZ 60 średnia łatwość element pracy egzaminacyjnej Etap praktyczny Technik technologii żywności

61 WEZ 61 Wyniki szkół 06 12 18 Technik technologii żywności

62 WEZ 62 Kucharz

63 WEZ 63 Zasięg Liczba zdających Średnia łatwość zadań Średni wynik Modalna Najwyższy wynik Najniższy wynik Rozstęp Odchylenie standardo we Kraj10450,6633,14365015355,34 OKE3070,6934,28365016345,33 06970,6632,82335019315,99 121350,7135,61365025 4,42 18750,6833,79345016345,43 Podstawowe wartości wskaźników statystycznych wyników zdających Część I etapu pisemnego Kucharz

64 WEZ 64 liczba zdających liczba punktów Rozkład wyników części I etapu pisemnego Część I etapu pisemnego Kucharz

65 WEZ 65 średnia łatwość zadań obszary standardu wymagań egzaminacyjnych Część I etapu pisemnego Kucharz

66 WEZ 66 średnia łatwość zadań umiejętności standardu wymagań egzaminacyjnych 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Część I etapu pisemnego Kucharz

67 WEZ 67 Podstawowe wartości wskaźników statystycznych wyników zdających Zasięg Liczba zdających Średni wynikModalna Najwyższy wynik Najniższy wynik Odchylenie standardowe Kraj104488,6%94%100%0%11% OKE30889,6%94%99%42%9,3% 069886,9%88%98%42%10,3% 1213592,4%97%99%42%7,9% 187588,0%90%99%63%9,2% Etap praktyczny Kucharz

68 WEZ 68 Etap praktyczny liczba zdających przedziały % punktów Rozkład wyników Kucharz

69 WEZ 69 W etapie praktycznym zadanie egzaminacyjne sprawdzało umiejętności praktyczne z zakresu tematu ogólnego określonego w standardzie wymagań egzaminacyjnych: „Opracowanie projektu realizacji i wykonanie określonych prac z zakresu produkcji gastronomicznej.” Etap praktyczny Kucharz

70 WEZ 70 W rozwiązaniu zadania egzaminacyjnego oceniano: I. tytuł pracy egzaminacyjnej, II. założenia - dane niezbędne do wykonania zadania, III. zapotrzebowanie na surowce i półprodukty niezbędne do wykonania 40 zestawów obiadowych, IV. wykaz metod i technik obróbki surowców i półproduktów, V. wykaz sprzętu, narzędzi, maszyn i urządzeń potrzebnych do produkcji potraw, VI. wykaz ilości zastawy stołowej potrzebnej do ekspedycji 40 zestawów obiadowych, VII. wykaz kolejnych prac obejmujących wykonanie potraw wchodzących w skład zestawów obiadowych, VIII. logiczny układ treści oraz terminologia właściwa dla zawodu. Etap praktyczny Kucharz

71 WEZ 71 średnia łatwość element pracy egzaminacyjnej Etap praktyczny Kucharz

72 WEZ 72 Wyniki szkół 06 12 18 Kucharz

73 WEZ 73 Kelner

74 WEZ 74 liczba zdających liczba punktów Rozkład wyników części I etapu pisemnego Część I etapu pisemnego Kelner

75 WEZ 75 W etapie praktycznym zadanie egzaminacyjne sprawdzało umiejętności praktyczne z zakresu tematu ogólnego określonego w standardzie wymagań egzaminacyjnych: „Opracowanie projektu realizacji i wykonanie obsługi kelnerskiej określonego przyjęcia okolicznościowego.” Etap praktyczny Kelner

76 WEZ 76 W rozwiązaniu zadania egzaminacyjnego oceniano: I. tytuł pracy egzaminacyjnej, II. założenia do projektu realizacji prac, III. wykaz napojów alkoholowych dobranych do menu, IV. szkic ustawienia stołów w sali konsumenckiej, V. wykaz bielizny, elementów dekoracyjnych i zastawy stołowej, VI. schemat pierwszego nakrycia stołu, VII. opis obsługi kelnerskiej, VIII. praca egzaminacyjna jako całość (przejrzystość, estetyka, logika układu treści projektu realizacji prac oraz poprawność merytoryczna i terminologiczna). Etap praktyczny Kelner

77 WEZ 77 średnia łatwość element pracy egzaminacyjnej Etap praktyczny Kelner

78 WEZ 78 Wyniki szkół 06 12 18 Kelner

79 WEZ 79 EUROPASS – suplement do dyplomu EUROPASS – suplement do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe


Pobierz ppt "WEZ 1 Wyniki egzaminu zawodowego absolwentów techników i szkół policealnych październik 2006 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google