Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WEZ 1 Wyniki egzaminu zawodowego absolwentów techników i szkół policealnych październik 2006 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WEZ 1 Wyniki egzaminu zawodowego absolwentów techników i szkół policealnych październik 2006 r."— Zapis prezentacji:

1 WEZ 1 Wyniki egzaminu zawodowego absolwentów techników i szkół policealnych październik 2006 r.

2 WEZ 2 Wyniki egzaminu absolwentów T i SPol Wyniki części I etapu pisemnego próg zaliczenia liczba punktów liczba zdających Przystąpiło 22941 osób Zaliczyło cz. I 19791 osób (86,3%) Wyniki egzaminu zawodowego absolwentów techników i szkół policealnych

3 WEZ 3 Wyniki egzaminu absolwentów T i SPol próg zaliczenia liczba punktów liczba zdających Przystąpiło 22941 osób Zaliczyło cz. II 22910 osób (99,9%) Wyniki części II etapu pisemnego

4 WEZ 4 Wyniki egzaminu absolwentów T i SPol 86,2% 19785 osób zdało etap pisemny 13,8% - 3156 osób nie zdało etapu pisemnego 3125 osób nie zaliczyło cz1, zaliczyło cz2 25 osób nie zaliczyło cz1, nie zaliczyło cz2 6 osób zaliczyło cz1, nie zaliczyło cz2 Wyniki etapu pisemnego

5 WEZ 5 Wyniki egzaminu absolwentów T i SPol 67,7% 15 254 osoby zdały etap praktyczny 31,4% 7 088 osób nie spełniło wymagań etapu praktycznego 0,9% 203 osoby nie ukończyły etapu praktycznego 32,3% 7 291 osób nie zdało etapu praktycznego Wyniki etapu praktycznego Przystąpiło 22 545 absolwentów

6 WEZ 6 Wyniki egzaminu absolwentów T i SPol próg zaliczenia przedziały % punktów liczba zdających Rozkład wyników etapu praktycznego wszystkich absolwentów T i SPol

7 WEZ 7 Wyniki egzaminu absolwentów T i SPol 62,1% zdających (14 299 osób) uzyskało dyplom 37,9% zdających (8 720 osób) nie uzyskało dyplomu 23,8% (5 486 osób) nie zdało etapu praktycznego 9,9% (2 279 osób) nie zdało etapu pis. i prakt. 4,1% (955 osób) nie zdało etapu pis. Wyniki egzaminu absolwentów T i SPol

8 WEZ 8 Wyniki egzaminu absolwentów T i SPol

9 WEZ 9 Wyniki egzaminu absolwentów T i SPol

10 WEZ 10 Wyniki egzaminu absolwentów T i SPol

11 WEZ 11  Technik mechanik  Technik technologii odzieży  Technik bhp  Technik poligraf  Technik księgarstwa  Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych  Asystent operatora dźwięku  Korektor i stroiciel instrumentów muzycznych

12 WEZ 12 Technik mechanik

13 WEZ 13 Zasięg Liczba zdających Średnia łatwość zadań Średni wynik Modalna Najwyższy wynik Najniższy wynik Rozstęp Odchylenie standardo we Kraj11 5350,6632,1834500 5,67 OKE32310.6532.43345012385.74 069150.6431.76335013375.74 1213010.6532.61345012385.65 1810380.6632.78315015355.81 Podstawowe wartości wskaźników statystycznych wyników zdających Część I etapu pisemnego Technik mechanik

14 WEZ 14 liczba zdających liczba punktów Rozkład wyników części I etapu pisemnego Część I etapu pisemnego Technik mechanik

15 WEZ 15 średnia łatwość zadań obszary standardu wymagań egzaminacyjnych Część I etapu pisemnego Technik mechanik

16 WEZ 16 średnia łatwość zadań umiejętności standardu wymagań egzaminacyjnych 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 3.1 3.2 3.3 3.4 Część I etapu pisemnego Technik mechanik 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

17 WEZ 17 Zasięg Liczba zdających Średnia łatwość zadań Średni wynik Modalna Najwyższy wynik Najniższy wynik Rozstęp Odchylenie standardo we Kraj11 5350,7314,7015200 2,41 OKE32310.7314.6315202182.38 069150.7214.4916202182.41 1213010.7414.7215204162.37 1810380.7314.6415203172.35 Podstawowe wartości wskaźników statystycznych wyników zdających Część II etapu pisemnego Technik mechanik

18 WEZ 18 liczba zdających liczba punktów Rozkład wyników Część II etapu pisemnego Technik mechanik

19 WEZ 19 średnia łatwość zadań obszary standardu wymagań egzaminacyjnych Część II etapu pisemnego Technik mechanik

20 WEZ 20 Część II etapu pisemnego średnia łatwość zadań umiejętności standardu wymagań egzaminacyjnych 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Technik mechanik

21 WEZ 21 Podstawowe wartości wskaźników statystycznych wyników zdających Zasięg Liczba zdających Średni wynikModalna Najwyższy wynik Najniższy wynik Odchylenie standardowe Kraj11 19666,3%76%99%0%23,2% OKE315470,4%76%99%0%21,0% 0691569.9%75%97%0%20.4% 12130170.0%76%98%0%21.3% 18103871.4%76%99%0%21.1% Etap praktyczny Technik mechanik

22 WEZ 22 liczba zdających przedziały % punktów Rozkład wyników Etap praktyczny Technik mechanik

23 WEZ 23 W etapie praktycznym zadanie egzaminacyjne sprawdzało umiejętności praktyczne z zakresu tematu ogólnego określonego w standardzie wymagań egzaminacyjnych: „Opracowanie projektu realizacji prac związanych z wytwarzaniem zespołów podzespołów mechanicznych w określonych warunkach organizacyjnych technicznych na podstawie dokumentacji.” Etap praktyczny Technik mechanik

24 WEZ 24 W rozwiązaniu zadania egzaminacyjnego oceniano: I. tytuł pracy egzaminacyjnej, II. założenia do opracowania projektu realizacji prac, III. zakres prac związanych z wykonaniem naprawy zespołu napędowego, IV. wykaz czynności technologicznych związanych z demontażem elementów zespołu, V. proces wytwarzania pokrywy korpusu zespołu napędowego, VI. przebieg montażu elementów zespołu, VII. pracę jako całość (poprawność merytoryczną i terminologiczną, logikę układu przestawionych treści). Etap praktyczny Technik mechanik

25 WEZ 25 Etap praktyczny średnia łatwość element pracy egzaminacyjnej Technik mechanik

26 WEZ 26 Wyniki szkół - 06 Technik mechanik

27 WEZ 27 Wyniki szkół - 12 Technik mechanik

28 WEZ 28 Wyniki szkół - 18 Technik mechanik

29 WEZ 29 Technik technologii odzieży

30 WEZ 30 Zasięg Liczba zdających Średnia łatwość zadań Średni wynik Modalna Najwyższy wynik Najniższy wynik Rozstęp Odchylenie standardo we Kraj12320,5929,69294711365,89 OKE4080.5929.53284615315.90 06450.5627.87264417275.99 122010.5929.53284617295.63 181650.6030.00284415296.14 Podstawowe wartości wskaźników statystycznych wyników zdających Część I etapu pisemnego Technik technologii odzieży

31 WEZ 31 liczba zdających liczba punktów Rozkład wyników części I etapu pisemnego Część I etapu pisemnego Technik technologii odzieży

32 WEZ 32 średnia łatwość zadań obszary standardu wymagań egzaminacyjnych Część I etapu pisemnego Technik technologii odzieży

33 WEZ 33 średnia łatwość zadań umiejętności standardu wymagań egzaminacyjnych 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 3.1 3.2 3.3 3.4 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Część I etapu pisemnego Technik technologii odzieży

34 WEZ 34 Podstawowe wartości wskaźników statystycznych wyników zdających Zasięg Liczba zdających Średni wynikModalna Najwyższy wynik Najniższy wynik Odchylenie standardowe Kraj122478,94%75%98%0%12,7% OKE41181,4%76%98%11%11,5% 064583.6%76%98%75%6.6% 1220181.5%76%97%11%10.4% 1816580.7%81%98%18%13.7% Etap praktyczny Technik technologii odzieży

35 WEZ 35 Etap praktyczny liczba zdających przedziały % punktów Rozkład wyników Technik technologii odzieży

36 WEZ 36 W etapie praktycznym zadanie egzaminacyjne sprawdzało umiejętności praktyczne z zakresu tematu ogólnego określonego w standardzie wymagań egzaminacyjnych: „Opracowanie projektu realizacji prac z zakresu technologii wytwarzania lub użytkowania i konserwacji określonych wyrobów odzieżowych miarowych konfekcyjnych na podstawie dokumentacji.” Etap praktyczny Technik technologii odzieży

37 WEZ 37 W rozwiązaniu zadania egzaminacyjnego oceniano: I. tytuł pracy egzaminacyjnej, II. założenia do projektu realizacji prac, III. etapy procesu konfekcyjnego wytwarzania spodni damskich z uwzględnieniem kontroli jakości, IV. opis wykonania elementów spodni damskich, w układzie chronologicznym, z uwzględnieniem maszyn i urządzeń oraz wielkości parametrów technologicznych, zgodnie z procesem technologicznym, V. wykaz maszyn i urządzeń niezbędnych do wykonania spodni wraz z parametrami technologicznymi, VI. graficzny schemat połączeń elementów spodni, VII. logiczny układ treści projektu oraz język właściwy dla zawodu. Etap praktyczny Technik technologii odzieży

38 WEZ 38 średnia łatwość element pracy egzaminacyjnej Etap praktyczny Technik technologii odzieży

39 WEZ 39 Wyniki szkół 06 12 18 Technik technologii odzieży

40 WEZ 40 Technik bhp

41 WEZ 41 liczba zdających przedziały % punktów Rozkład wyników Etap praktyczny Technik bhp

42 WEZ 42 W etapie praktycznym zadanie egzaminacyjne sprawdzało umiejętności praktyczne z zakresu tematu ogólnego określonego w standardzie wymagań egzaminacyjnych: „Wykonanie analizy i oceny określonego stanowiska pracy, pod względem wymagań bezpieczeństwa higieny pracy oraz ergonomii i ryzyka zawodowego, a także określenie działań w kierunku poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.” Etap praktyczny Technik bhp

43 WEZ 43 W rozwiązaniu zadania egzaminacyjnego oceniano: I. tytuł pracy egzaminacyjnej, II. założenia do projektu realizacji prac, III. wymagania wynikające z przepisów bhp dla pomieszczeń magazynowych i stanowiska pracy magazyniera, IV. ocenę pomieszczenia pracy magazyniera pod względem warunków środowiska pracy, V. wykaz zagrożeń według wskazanej klasyfikacji, VI. ocenę ryzyka zawodowego na stanowisku pracy magazyniera według wskazanej metody, VII. wnioski i zalecenia służące zminimalizowaniu skutków zagrożeń, VIII. praca egzaminacyjna jako całość (przejrzystość, estetyka, logika układu treści projektu realizacji prac oraz poprawność merytoryczna i terminologiczna). Etap praktyczny Technik bhp

44 WEZ 44 średnia łatwość element pracy egzaminacyjnej Etap praktyczny Technik bhp

45 WEZ 45 Technik poligraf

46 WEZ 46 Technik księgarstwa

47 WEZ 47 EUROPASS – suplement do dyplomu EUROPASS – suplement do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe


Pobierz ppt "WEZ 1 Wyniki egzaminu zawodowego absolwentów techników i szkół policealnych październik 2006 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google