Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Justyna Danielewicz Małgorzata Żak-Skwierczyńska Uniwersytet Łódzki DELIMITACJA WARSZAWSKO-ŁÓDZKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO W STRATEGII ROZWOJU WARSZAWSKO.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Justyna Danielewicz Małgorzata Żak-Skwierczyńska Uniwersytet Łódzki DELIMITACJA WARSZAWSKO-ŁÓDZKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO W STRATEGII ROZWOJU WARSZAWSKO."— Zapis prezentacji:

1 Justyna Danielewicz Małgorzata Żak-Skwierczyńska Uniwersytet Łódzki DELIMITACJA WARSZAWSKO-ŁÓDZKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO W STRATEGII ROZWOJU WARSZAWSKO - ŁÓDZKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO

2 Definicja obszaru funkcjonalnego fragment przestrzeni geograficznej, którego granice zasięgu wyznaczają prowadzone w nim aktywności podmiotów w sferze społecznej, gospodarczej lub politycznej.

3 Delimitacja WŁOF Na potrzeby diagnozy przyjęto, iż granice WŁOF pokrywają się z granicami administracyjnymi powiatów - delimitacja ta ma charakter umowny

4 Obszar analiz powierzchnia: 11 647 km 2 liczba ludności: 4369,61 tys. gęstość zaludnienia: 527,9 os./km 2 liczba powiatów: 20 liczba gmin: 131 liczba miast: 51 obszary prawnie chronione: 34,8% Źródło: Diagnoza Warszawsko-Łódzkiego Obszaru Funkcjonalnego

5 Delimitacja WŁOF dokonana w oparciu o: wyniki analizy stanu rozwoju związków funkcjonalnych w wybranych celowo sferach, właściwości potencjału, specyfikę społeczno-gospodarczą Warszawy i Łodzi oraz ich obszarów metropolitalnych.

6 Delimitacja WŁOF Kluczowe sfery oddziaływań Warszawy i Łodzi: transport, edukacja, nauka i badania, sektor kreatywny, procesy urbanizacyjne, turystyka, współpraca i aktywność.

7 Koncept powiązań funkcjonalnych w obszarze transportu Źródło: opracowanie BPPWŁ Źródło: Diagnoza Warszawsko-Łódzkiego Obszaru Funkcjonalnego

8 Koncept powiązań funkcjonalnych w obszarze edukacji, nauki i badań Źródło: Diagnoza Warszawsko-Łódzkiego Obszaru Funkcjonalnego

9 Koncept powiązań funkcjonalnych w obszarze turystyki Źródło: Diagnoza Warszawsko-Łódzkiego Obszaru Funkcjonalnego

10 Koncept powiązań funkcjonalnych w obszarze sektora kreatywnego Źródło: Diagnoza Warszawsko-Łódzkiego Obszaru Funkcjonalnego

11 Koncept powiązań funkcjonalnych w obszarze współpracy i aktywności Źródło: Diagnoza Warszawsko-Łódzkiego Obszaru Funkcjonalnego

12 Koncept powiązań funkcjonalnych w obszarze urbanizacji Źródło: Diagnoza Warszawsko-Łódzkiego Obszaru Funkcjonalnego

13 Ideogram koncentracji powiązań funkcjonalnych WŁOF Źródło: Diagnoza Warszawsko-Łódzkiego Obszaru Funkcjonalnego

14 Delimitacja WŁOF przeprowadzona analiza wykazała istotne powiązania funkcjonalne wychodzące poza obszar wyznaczony granicami powiatów, w praktyce o delimitacji decyduje zespół funkcji dominujących, obszary funkcjonalne są dynamiczne w czasie i przestrzeni.

15 Delimitacja WŁOF Zasięg OF jest rezultatem: zmienności funkcji i cyklu życia produktów, zmienności rynków zbytu i zaopatrzenia, zmienności liczby firm, zasięgu przestrzennego skutków zewnętrznych związanych z prowadzoną działalnością etc.

16 Delimitacja WŁOF Zasięg obszarów funkcjonalnych wynika także z: cech fizycznych środowiska geograficznego, bioróżnorodności, oczyszczania powietrza, zaspokojenia potrzeby kontaktu człowieka z przyrodą, etc.

17 Strategia Rozwoju Warszawsko- Łódzkiego Obszaru Funkcjonalnego www.administracja.mac.gov.pl

18 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Justyna Danielewicz Małgorzata Żak-Skwierczyńska Uniwersytet Łódzki DELIMITACJA WARSZAWSKO-ŁÓDZKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO W STRATEGII ROZWOJU WARSZAWSKO."

Podobne prezentacje


Reklamy Google