Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności 1 Tryb realizacji wsparcia dla projektów indywidualnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności 1 Tryb realizacji wsparcia dla projektów indywidualnych."— Zapis prezentacji:

1 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności 1 Tryb realizacji wsparcia dla projektów indywidualnych w ramach project pipeline (prezentacja MRR)

2 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności 2 Adresaci wsparcia Projekty wpisane na aktualną listę projektów indywidualnych PO IG Po podpisaniu pre-umowy Projekty szczególnie skomplikowane, których jakość przygotowania budzi wątpliwości

3 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności 3 Oferowane wsparcie Weryfikacja gotowych dokumentów (załączników do wniosku o dofinansowanie): –studium wykonalności, –raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, –dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych lub program funkcjonalno-użytkowy. Weryfikacja kompletności i zgodności dokumentów z przepisami (m. in. budowlanymi) Weryfikacja po odebraniu przez wnioskodawcę dokumentów od wykonawcy lub na etapie odbioru Możliwe jest poddanie weryfikacji wszystkich lub wybranych załączników

4 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności 4 Wynik weryfikacji Pisemny raport przekazywany wnioskodawcy (oraz d/w IZ, IP i IPII) Jeśli zawiera uwagi i zastrzeżenia, Wykonawca weryfikacji zapewnia wsparcie w prawidłowym przygotowaniu dokumentów Wyniki weryfikacji nie są wiążące dla wnioskodawcy ani dla instytucji, ale stanowić będą istotną wskazówkę do oceny projektu

5 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności 5 Jak włączyć projekt do wsparcia? Wniosek w formie elektronicznej przesłany do DKI (formularz) Wnioskodawcą może być beneficjent, IP II, IP lub IZ Wniosek można złożyć dla projektów w dowolnej fazie przygotowania, jednak wcześniejsze złożenie go zapewni sprawniejsze wsparcie (nieopóźniające oceny wniosku) Wniosek stanowi zobowiązanie zgłoszenia projektu do weryfikacji

6 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności 6 Uwagi praktyczne Zgodnie z umową ramową, eksperci mają 15 dni na przedstawienie raportu, a następnie 10 dni na omówienie uwag w nim zawartych Eksperci weryfikujący wybieranie są w drodze przetargu – od momentu zgłoszenia wniosku do zawarcia umowy i udzielenia wsparcia mija ok. 6-8 tygodni, więc wnioski należy zgłaszać z odpowiednim wyprzedzeniem


Pobierz ppt "Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności 1 Tryb realizacji wsparcia dla projektów indywidualnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google