Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Z dniem 1 września 2004 roku stanowisko dyrektora szkoły objął pan Eugeniusz Szybiak, a jego zastępcą została pani Barbara Goraj. Oboje funkcję swą pełnią.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Z dniem 1 września 2004 roku stanowisko dyrektora szkoły objął pan Eugeniusz Szybiak, a jego zastępcą została pani Barbara Goraj. Oboje funkcję swą pełnią."— Zapis prezentacji:

1 Z dniem 1 września 2004 roku stanowisko dyrektora szkoły objął pan Eugeniusz Szybiak, a jego zastępcą została pani Barbara Goraj. Oboje funkcję swą pełnią do dzisiaj. W tym okresie wygląd szkoły zmienił się diametralnie. Dzięki wsparciu władz samorządowych wykonane zostało ocieplenie budynku i nowa elewacja. Zmodernizowano wejście główne oraz wejścia boczne do szkoły. Kompleksowo odremontowano wszystkie pomieszczenia. Sukcesywnie wymieniono na nowe ławki, krzesła, gabloty oraz niezbędne pomoce dydaktyczne, wzbogacono księgozbiór biblioteki szkolnej.

2 Powstała druga pracownia komputerowa, a nauką informatyki objęci zostali wszyscy uczniowie szkoły. Klasy zerowe zaczęły systematycznie uczestniczyć w zajęciach nauki pływania na basenie.

3 W roku szkolnym 2005/2006,aby jeszcze bardziej podnieść jakość pracy, szkoła przystąpiła do programu „Szkoła Ucząca Się”. Spotkanie zakończyło uroczyste wręczenie certyfikatu SUS. 11 kwietnia 2008 roku w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 6 w Knurowie na tzw. panelu koleżeńskim nastąpiło podsumowanie, prawie dwuletniej, pracy pedagogicznej szkoły.

4 Od 1991 roku podejmowane były działania zmierzające do zmiany patrona szkoły. 17 marca 2005 roku uchwałą Rady Miasta Knurowa nadano naszej szkole imię Dzięki zaangażowaniu Rady Rodziców, wsparciu głównego sponsora tego przedsięwzięcia, oraz dzięki pomocy udzielonej przez przyjaciół szkoły, doczekaliśmy się jego realizacji. 2 czerwca 2008r. z radością dostąpiono zaszczytu poświęcenia sztandaru naszej szkoły. Królowej Jadwigi.

5 Śląski Wicekurator Oświaty Krzysztof Chodorowski dokonuje uroczystego wpisu do Kroniki Szkoły. Uczniowie składają uroczyste ślubowanie na sztandar.

6 Na uwagę zasługuje także fakt, że we wrześniu 2008 roku nastąpiła komputeryzacja całej szkoły. Zakupiono programy edukacyjne wspomagające naukę. Dodatkowo wyposażono bibliotekę szkolną oraz świetlicę w stałe łącze internetowe. Wprowadzono MONITORING.

7 W sierpniu 2009 roku oddano uczniom do użytku nową, salę historyczną.

8 8 grudnia 2009 roku nastąpiło uroczyste otwarcie, przy MSP-6 i MG-2 w Knurowie, najnowocześniejszego w mieście kompleksu sportowego.

9 Z kolei,w styczniu 2010 roku uczniowie zastali świeżo wyremontowaną salę przyrodniczą ze specjalnie utworzonym „oknem edukacyjnym”.

10 Przez wszystkie lata pracy szkoły opuściło jej mury wielu światłych ludzi, którzy doskonale radzili sobie nie tylko w dalszych etapach kształcenia, ale również zapisali się „złotą głoską” w dziejach naszego miasta i państwa”.


Pobierz ppt "Z dniem 1 września 2004 roku stanowisko dyrektora szkoły objął pan Eugeniusz Szybiak, a jego zastępcą została pani Barbara Goraj. Oboje funkcję swą pełnią."

Podobne prezentacje


Reklamy Google