Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZNACZENIE WIARYGODNOŚCI DANYCH O WARUNKACH GLEBOWYCH DLA POTRZEB OKREŚLENIA WARTOŚCI GRUNTÓW W PROCESIE SCALENIA I WYMIANY Anna Bielska Katedra Gospodarki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZNACZENIE WIARYGODNOŚCI DANYCH O WARUNKACH GLEBOWYCH DLA POTRZEB OKREŚLENIA WARTOŚCI GRUNTÓW W PROCESIE SCALENIA I WYMIANY Anna Bielska Katedra Gospodarki."— Zapis prezentacji:

1 ZNACZENIE WIARYGODNOŚCI DANYCH O WARUNKACH GLEBOWYCH DLA POTRZEB OKREŚLENIA WARTOŚCI GRUNTÓW W PROCESIE SCALENIA I WYMIANY Anna Bielska Katedra Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym Wydział Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska

2 Problematyka szacunku porównawczego gruntów – studium przypadku Miklaszewski w 1935 roku pisał: „tylko umiejętność wyodrębnienia typów gleb i ich odmian oraz doskonała znajomość profilów gleby i ich budowy daje możliwość spokojnego i rzeczowego prowadzenia pracy, zwłaszcza regulowania serwitutów i komasacji”.

3 Specyfika procesu scalenia polega na tym, że „[…]właścicielom zależy nie tyle na znalezieniu cenności ziemi, ile na wykryciu wartości rolniczej każdego użytku i każdego odmiennego rodzaju ziemi w użytku. Obojętnem jest, czy liczymy ziemie tanio lub drogo, byle został utrzymany właściwy stosunek pomiędzy wszystkimi gruntami, podlegającymi zamianie…” (Moszczeński, 1933).

4 Cel badań określenie zakresu i szczegółowości danych o warunkach glebowych, istotnych z punktu widzenia szacunku gruntów w procesie scalenia lub wymiany analiza zasad szacunku porównawczego gruntów zapisanych w uchwałach dla 12 obiektów scalanych w latach 2009 - 2014.

5 Średnie ceny gruntów rolnych w Polsce

6 Średnie ceny (w złotych) gruntów rolnych w Polsce w 2014 roku Ceny wahały się od ok. 19 tys. za hektar w województwie podkarpackim do ponad 40 tys. w województwac h opolskim, kujawsko- pomorskim i wielkopolskim

7 Różnica wysokości średniej ceny gruntów w II kwartale 2014 roku

8 Wartość gruntów rolnych na podsatawie szacunków gruntów w % dla wybranych obiektów scaleniowych w Polsce

9 Wartość konturów szacunkowych w porównaniu do użytków gruntowych dla obiektu scaleniowego Olchówka

10 Wartość konturów szacunkowych w porównaniu do kompleksów przydatności rolniczej dla obiektu scaleniowego Olchówka 1 tys. 50 tys.

11 Mapy glebowo-rolnicze w skali 1:5000 pełne pokrycie obszaru wektorową mapą glebową - opolskie, pomorskie, zachodniopomorskie niektóre powiaty - łódzkie, śląskie 50 % powierzchni, ale mapy były aktualizowane w 2010 - dolnośląskie w postaci rastrowej, w formę wektorową wykonuje na zamówienie - kujawsko- pomorskie, podlaskie

12 Wiarygodność danych glebowych bezpośrednia obserwacja warunków przyrodniczych, użytkowania terenu, rzeźby, pokrycia czy wilgotności w połączeniu z wiedzą i doświadczeniem eksperta (gleboznawcy, klasyfikatora) decydują o ich wiarygodności Dokładność przebiegu konturów jest oceniana na około 10–50 m

13 Aktualizacja mapy glebowo-rolniczej AB Treść mapy glebowo-rolniczej na tle mapy topograficznej

14 Wnioski 1.Najważniejszymi danymi w procesie szacunku porównawczego gruntów są: –aktualny rodzaj użytku gruntowego, –klasa bonitacyjna –części składowe gruntu. 2.Przeprowadzone analizy wykazują, że wiarygodność danych o warunkach glebowych jest istotna dla gruntów ornych i użytków zielonych. Dla lasów oraz gruntów zadrzewionych i zakrzewionych zdecydowanie większe znaczenie ma wartość nasadzenia.

15 Wnioski 3.Szczegółowe dane dotyczące właściwości gleb uwzględniane są raczej na podstawie wiedzy eksperckiej geodety-projektanta i uczestników scalenia gruntów. 4.Niemniej jednak prawidłowo przeprowadzona cyfryzacja map glebowo- rolniczych, dzięki której dane zawarte na tych mapach będą bardziej wiarygodne niż obecnie, znacznie wzmocni różne procesy decyzyjne, w których istotna rolę odgrywa jakość lub wartość gleb.

16 Wnioski 5.Uwzględnienie rozmycia gleb poprzez wprowadzenie pasa (obszaru) przejściowego między klasami bonitacyjnymi pozwoli na uzyskanie bardziej wiarygodnych danych o warunkach glebowych. Może to odegrać istotną rolę zarówno w przypadku gruntów o dużym urozmaiceniu gleb oraz niekorzystnej strukturze działek, gdyż zmniejszy to różnice wartości pomiędzy klasami, jak również na gruntach mniej zróżnicowanych pod względem jakości gleb i dobrej strukturze działek, bo da bardziej dokładną informację, którą można wykorzystać w nawożeniu precyzyjnym.

17 ZNACZENIE WIARYGODNOŚCI DANYCH O WARUNKACH GLEBOWYCH DLA POTRZEB OKREŚLENIA WARTOŚCI GRUNTÓW W PROCESIE SCALENIA I WYMIANY Anna Bielska Katedra Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym Wydział Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska


Pobierz ppt "ZNACZENIE WIARYGODNOŚCI DANYCH O WARUNKACH GLEBOWYCH DLA POTRZEB OKREŚLENIA WARTOŚCI GRUNTÓW W PROCESIE SCALENIA I WYMIANY Anna Bielska Katedra Gospodarki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google