Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MULTIMEDIALNY SCENARIUSZ ZAJĘĆ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MULTIMEDIALNY SCENARIUSZ ZAJĘĆ"— Zapis prezentacji:

1 MULTIMEDIALNY SCENARIUSZ ZAJĘĆ

2 Edukacja: Poziom: Temat: Czas realizacji:
polonistyczna klasa III pisownia wyrazów z „nie” 1 godz. lekcyjna

3 SPIS TREŚCI CELE ŚRODKI DYDAKTYCZNE METODY i FORMY PRACY PRZEBIEG ZAJĘĆ

4 CELE Ogólne Szczegółowe Uczeń
kształcenie umiejętności czytania i pisania; utrwalenie wiadomości o pisowni wyrazów z „nie”; kształcenie umiejętności pracy z multimediami; rozwijanie kreatywności. Uczeń potrafi powiedzieć, kiedy „nie” piszemy z wyrazami łącznie a kiedy oddzielnie; potrafi poprawnie pisać nie z czasownikami, rzeczownikami i przymiotnikami; myśli logicznie; wykazuje się kreatywnością.

5 z różnymi częściami mowy.
ZAGADNIENIA Nauka o pisaniu „nie” z różnymi częściami mowy.

6 METODY I FORMY PRACY ŚRODKI DYDAKTYCZNE Metody i formy pracy
burza mózgów; pogadanka praca w grupach gry interaktywne praca z komputerem komputer przeglądarka internetowa

7 PRZEBIEG ZAJĘĆ Powitanie z uczniami.
Powtórzenie wiedzy o częściach mowy. Nauczyciel wprowadza wiedzę na temat pisowni „nie” z różnymi częściami mowy. Ćwiczenia praktyczne. Podsumowanie zajęć i zakończenie lekcji.

8 Który wyraz nie pasuje do pozostałych?
Łącznie piszemy nie z: rzeczownikami, np. nieszczęście, nieprawda, niezgoda; przymiotnikami, np. niedobry, nieładny, niekorzystny; przysłówkami utworzonymi od przymiotników, np. niedobrze, nieładnie. Rozdzielnie piszemy nie z: czasownikami (w formie osobowej i bezokoliczniku), np. nie zrobię, nie zrobić; przymiotnikami (w stopniu wyższym i najwyższym), np. nie lepszy, nie najlepszy; przysłówkami (w stopniu wyższym i najwyższym), np. nie lepiej, nie najlepiej;

9 WYJĄTKI WYRAZY DO ZAPAMIĘTANIA
niepokoić nie warto niedomagać nie można niedowidzieć nie trzeba nienawidzić nie należy niecierpliwić się nie wolno niewolić nie brak nieruchomieć nie potrzeba

10 przyjaciel Ćwiczenie Jak napiszecie „nie” z wyrazem…
Jaka to część mowy?

11 Ćwiczenie Jak napiszecie „nie” z wyrazem… lubię Jaka to część mowy?

12 szczęśliwy Ćwiczenie Jak napiszecie „nie” z wyrazem…
Jaka to część mowy?

13 Ćwiczenie Jak napiszecie „nie” z wyrazem… przyjdę Jaka to część mowy?

14 Ćwiczenie Jak napiszecie „nie” z wyrazem… ostrożny Jaka to część mowy?

15 Ćwiczenie Jak napiszecie „nie” z wyrazem… równy Jaka to część mowy?

16 Ćwiczenie Jak napiszecie „nie” z wyrazem… wolno Jaka to część mowy?

17 Ćwiczenie Jak napiszecie „nie” z wyrazem… trzeba Jaka to część mowy?

18 Ćwiczenie Jak napiszecie „nie” z wyrazem… ruszać Jaka to część mowy?


Pobierz ppt "MULTIMEDIALNY SCENARIUSZ ZAJĘĆ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google