Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Uwarunkowania innowacyjności kobiet w biznesie Ewa Lisowska Szkoła Główna Handlowa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Uwarunkowania innowacyjności kobiet w biznesie Ewa Lisowska Szkoła Główna Handlowa."— Zapis prezentacji:

1 Uwarunkowania innowacyjności kobiet w biznesie Ewa Lisowska Szkoła Główna Handlowa

2 Co wynika z danych statystycznych i badań? Polki są przedsiębiorcze! Ich firmy lokują się głównie w rolnictwie, handlu i usługach na rzecz biznesu Rzadko są to firmy związane z nowymi technologiami Zakładanie własnych firm często wynika z braku innych możliwości

3 Udział samozatrudnionych wśród ogółu pracujących, Eurostat 2007 KobietyMężczyźni EU-279,7%18,2% Polska14,4%22,3% Grecja20,1%34,3% Włochy17,0%27,6% Portugalia16,9%20,8%

4 Polki są przedsiębiorcze, ale Do wyjątków należą firmy, które są ulokowane w innowacyjnych sektorach Kobiety bardzo rzadko korzystają z venture capital Kobiece firmy rzadko są obecne w parkach technologicznych, zespołach badawczych 7PR czy projektach realizowanych przez wyższe uczelnie techniczne

5 Dlaczego tak jest, czyli bariery innowacyjności Brak kapitału/pieniędzy Trudny dla kobiet dostęp do funduszy venture capital Brak programów - szkoleniowych i promujących kobiety w dostępie do projektów badawczych Stereotypy i wynikający z nich brak wiary we własne możliwości Mało kobiet na politechnikach Brak kultury innowacyjności

6 Polska gospodarka nie jest innowacyjna! (raport PKPP Lewiatan, 2008) Udział wydatków na B+R w PKB wynosi 0,6%, podczas gdy w Szwecji i Finlandii 3,7-3,5% Struktura finansowania B+R: w 2/3 środki publiczne (w 1/3 środki z przemysłu); w większości krajów UE – odwrotnie Udział eksportu produktów wysokich technologii w eksporcie ogółem – w Polsce na poziomie 3%, przeciętna unijna to 17% Około 20% MSP wprowadziło jakieś innowacje w okresie styczeń 2007 – czerwiec 2008 Maleje przekonanie MSP do innowacji

7 Wnioski Na podstawie dostępnych danych nie można stwierdzić, czy kobiety czy mężczyźni - właściciele MSP – wykazują większe przekonanie do wprowadzania innowacji jako rozwiązań korzystnie wpływających na wzrost sprzedaży i zysków Innowacyjność polskiej gospodarki jest ogólnie niska Kształtowania postaw przedsiębiorczych i innowacyjnych to długotrwały proces: edukacja, formy zachęt ze strony systemu podatkowego, tworzenie warunków dla innowacyjności


Pobierz ppt "Uwarunkowania innowacyjności kobiet w biznesie Ewa Lisowska Szkoła Główna Handlowa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google