Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ruch turystyczny w Krakowie w 2010 roku Kraków grudzień 2003 dr Krzysztof Borkowski Kraków listopad 2010.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ruch turystyczny w Krakowie w 2010 roku Kraków grudzień 2003 dr Krzysztof Borkowski Kraków listopad 2010."— Zapis prezentacji:

1 Ruch turystyczny w Krakowie w 2010 roku Kraków grudzień 2003 dr Krzysztof Borkowski Kraków listopad 2010

2 Liczba gości, Struktura i dynamika ruchu turystycznego, Cele przyjazdów Środki transportu Struktura zakwaterowania w ogóle i w hotelach Wydatki Długość pobytu Źródła informacji o Krakowie Ocena oferty miasta Deklaracje lojalności względem miasta Krakowa

3 Szacunkowa liczba gości odwiedzających Kraków w 2003 roku Dane szacunkowe MOT Ogółem% Odwiedzający Kraków 5.500.000100 w tym odwiedzający krajowi 4.800.00087,3 w tym odwiedzający zagraniczni 700.00012,7

4 Szacunkowa liczba gości odwiedzających Kraków w 2004 roku Dane szacunkowe MOT Ogółem% Odwiedzający Kraków 6.400.000100 w tym odwiedzający krajowi 4.860.00076 w tym odwiedzający zagraniczni 1.540.00024

5 Szacunkowa liczba gości odwiedzających Kraków w 2005 roku Dane szacunkowe MOT Ogółem% Odwiedzający Kraków 7.100.000100 w tym odwiedzający krajowi 4.900.00069 w tym odwiedzający zagraniczni 2.200.00031

6 Szacunkowa liczba gości odwiedzających Kraków w 2006 roku Dane szacunkowe MOT Ogółem% Odwiedzający Kraków 8.000.000100 w tym odwiedzający krajowi 5.550.00069,38 w tym odwiedzający zagraniczni 2.450.00030,62

7 Szacunkowa liczba gości odwiedzających Kraków w 2007 roku Dane szacunkowe IPSOS Ogółem% Odwiedzający Kraków 8.060.000100 w tym odwiedzający krajowi 5.560.00069 w tym odwiedzający zagraniczni 2.500.00031

8 Szacunkowa liczba gości odwiedzających Kraków w 2008 roku Dane szacunkowe MOT Ogółem% Odwiedzający Kraków 7.450.000100 w tym odwiedzający krajowi 5.300.00071,14 w tym odwiedzający zagraniczni 2.150.00028,86

9 Szacunkowa liczba gości odwiedzających Kraków w 2009 roku Dane szacunkowe MOT Ogółem% Odwiedzający Kraków 7.300.000100 w tym odwiedzający krajowi 5.200.00071,23 w tym odwiedzający zagraniczni 2.100.00028,77

10 Szacunkowa liczba gości odwiedzających Kraków w 2010 roku Dane szacunkowe MOT Ogółem% Odwiedzający Kraków 8.150.000100 w tym odwiedzający krajowi 6.050.00074,23 w tym odwiedzający zagraniczni 2.100.00025,77

11 Struktura ruchu turystycznego w 2009 roku krajowizagranicznirazem % ogółu Ogółem odwiedzający 5.200.0002.100.0007.300.000 100,0 Turyści ogółem 3.900.0001.950.0005.850.000 80,13

12 Struktura ruchu turystycznego w 2010 roku krajowizagranicznirazem % ogółu Ogółem odwiedzający 6.050.0002.100.0008.150.000 100,0 Turyści ogółem 4.050.0002.000.0006.050.000 74,23

13 Szacunkowa liczba turystów w Krakowie w latach 2003-2010 Ogółem wzrost o 3,42% zagraniczni wzrost o 2,56% krajowi wzrost o 3,85%

14

15 Struktura przyjazdów cudzoziemców do Krakowa według wybranych państw w 2008 roku. Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MOT

16 Struktura przyjazdów cudzoziemców do Krakowa według wybranych państw w 2009 roku. Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MOT

17 Struktura przyjazdów cudzoziemców do Krakowa według wybranych państw w 2010 roku. Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MOT

18 Struktura przyjazdów cudzoziemców do Krakowa według wybranych państw w 2009 i 2010 roku. Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MOT

19 Struktura przyjazdów cudzoziemców do Krakowa według wybranych państw w 2008, 2009 i 2010 roku. Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MOT

20 Struktura przyjazdów cudzoziemców do Krakowa według wybranych państw w 2008 roku. Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MOT

21 Struktura przyjazdów cudzoziemców do Krakowa według wybranych państw w 2009 roku. Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MOT

22 Struktura przyjazdów cudzoziemców do Krakowa według wybranych państw w 2010 roku. Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MOT

23 Struktura przyjazdów cudzoziemców do Krakowa według wybranych państw w 2008 i 2009 roku. Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MOT

24 Struktura przyjazdów cudzoziemców do Krakowa według wybranych państw w 2009, 2010 roku. Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MOT

25 Struktura przyjazdów cudzoziemców do Krakowa według wybranych państw w 2008, 2009, 2010 roku. Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MOT

26 Struktura przyjazdów cudzoziemców do Krakowa według wybranych państw w 2008 i 2009 roku. Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MOT

27 Struktura przyjazdów cudzoziemców do Krakowa według wybranych państw w 2009 i 2010 roku. Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MOT

28 STRUKTURA % PRZYJAZDÓW CUDZOZIEMCÓW DO KRAKOWA Z WYBRANYCH PAŃSTW OD 2004 DO 20010 ROKU Z WYBRANYCH PAŃSTW OD 2004 DO 20010 ROKU. Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MOT

29 STRUKTURA % PRZYJAZDÓW CUDZOZIEMCÓW DO KRAKOWA Z WYBRANYCH PAŃSTW OD 2004 DO 20010 ROKU Z WYBRANYCH PAŃSTW OD 2004 DO 20010 ROKU. Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MOT

30 Trendy przyjazdów cudzoziemców do Krakowa w/g wybranych państw od 2003 do 2010 roku Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MOT

31 Trendy przyjazdów cudzoziemców do Krakowa w/g wybranych państw od 2003 do 2010 roku Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MOT

32 Trendy przyjazdów cudzoziemców do Krakowa w/g wybranych państw od 2003 do 2010 roku Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MOT

33 Trendy przyjazdów cudzoziemców do Krakowa w/g wybranych państw od 2003 do 2010 roku Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MOT

34 Struktura % przyjazdów Polaków do Krakowa z miejsca zamieszkania według województw w 2008, 2009, 2010 roku. Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MOT

35 Struktura % przyjazdów Polaków do Krakowa z miejsca zamieszkania według województw w 2008, 2009, 2010 roku. Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MOT

36 Struktura % przyjazdów Polaków do Krakowa z miejsca zamieszkania według województw w 2010 roku. Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MOT

37 Główne cele przyjazdu do Krakowa w 2010 roku OGÓŁEM Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MOT

38 Główne cele przyjazdu do Krakowa w 2010 roku KRAJOWI Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MOT

39 Główne cele przyjazdu do Krakowa w 2010 roku ZAGRANICZNI Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MOT

40 Struktura środków transportu podczas przyjazdów do Krakowa (odwiedzający krajowi) Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MOT

41 Struktura środków transportu podczas przyjazdów do Krakowa (odwiedzający zagraniczni) Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MOT

42 Struktura gości krajowych i zagranicznych przyjeżdżających do Krakowa w 2008 roku wg miejsca zakwaterowania według MOT (dane szacunkowe) według MOT Źródło: Opracowanie własne

43 Struktura gości krajowych i zagranicznych przyjeżdżających do Krakowa w 2009 roku wg miejsca zakwaterowania według MOT (dane szacunkowe) według MOT Źródło: Opracowanie własne

44 Struktura gości krajowych i zagranicznych przyjeżdżających do Krakowa w 2010 roku wg miejsca zakwaterowania według MOT (dane szacunkowe) według MOT Źródło: Opracowanie własne

45 Struktura turystów nocujących w Krakowie w 2008 roku w hotelach wg kategorii według MOT (dane szacunkowe) według MOT Źródło: Opracowanie własne

46 Struktura turystów nocujących w Krakowie w 2009 roku w hotelach wg kategorii według MOT (dane szacunkowe) według MOT Źródło: Opracowanie własne

47 Struktura turystów nocujących w Krakowie w 2010 roku w hotelach wg kategorii według MOT (dane szacunkowe) według MOT Źródło: Opracowanie własne

48 Podczas pobytu w Krakowie w roku 2010 goście wydali : 3 miliardy 500 milionów zł Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MOT

49 2010 roku (bez kosztów dojazdu i opłaconego wcześniej noclegu) Podczas pobytu w 2010 roku w Krakowie goście wydali: (bez kosztów dojazdu i opłaconego wcześniej noclegu) krajowi średnio 272 zł na osobę, zagraniczni średnio 937 zł na osobę 3 miliardy 500 milionów złotych Daje to 3 miliardy 500 milionów złotych pozostawionych przez turystów podczas pobytu w Krakowie w 2010 roku dla porównania rok 20092.600 mln zł dla porównania rok 2008 2.800 mln zł dla porównania rok 2007 5.500 mln zł* IPSOS dla porównania rok 2006 2.800 mln zł dla porównania rok 2005 2.400 mln zł dla porównania rok 2004 2.300 mln zł dla porównania rok 2003 1.800 mln zł * - IPSOS w obliczył wydatki w 2007 roku wraz z kosztami transportu do Krakowa

50 Deklaracje odwiedzających Kraków w 2008 roku o możliwości wydatkowania większych sum pieniężnych Źródło: Opracowanie własne Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MOT

51 Deklaracje odwiedzających Kraków w 2009 roku o możliwości wydatkowania większych sum pieniężnych Źródło: Opracowanie własne Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MOT

52 Deklaracje odwiedzających Kraków w 2010 roku o możliwości wydatkowania większych sum pieniężnych Źródło: Opracowanie własne Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MOT

53 Czy byłby/aby Pan/i skłonny/a wydać więcej? Zakładając, że każdy z deklarujących „tak” byłby skłonny wydać tylko o 1/10 więcej, to w skali roku w Krakowie mogłoby pozostać dodatkowo ok. 200 milionów zł. Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MOT

54 Długość pobytu odwiedzających krajowych w Krakowie w 2003 + 2006 i 2008 roku. Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MOT

55 Długość pobytu odwiedzających krajowych w Krakowie w 2009 i 2010 roku. Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MOT

56 Długość pobytu odwiedzających zagranicznych w Krakowie w 2003 + 2006 i 2008 roku. Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MOT

57 Długość pobytu odwiedzających zagranicznych w Krakowie 2009 i 2010 roku. Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MOT

58 Wykorzystywane przez odwiedzających Kraków w 2010 roku źródło informacji o mieście

59 Wykorzystywane przez odwiedzających Kraków w 2010 roku źródło informacji o mieście (krajowi)

60 Wykorzystywane przez odwiedzających Kraków w 2010 roku źródło informacji o mieście (zagraniczni)

61 Ocena wybranych elementów oferty turystycznej miasta Krakowa przez turystów krajowych w 2008 roku

62 Ocena wybranych elementów oferty turystycznej miasta Krakowa przez turystów krajowych w 2009 roku

63 Ocena wybranych elementów oferty turystycznej miasta Krakowa przez turystów krajowych w 2010 roku

64 Ocena wybranych elementów oferty turystycznej miasta Krakowa przez turystów krajowych w 2008 roku

65 Ocena wybranych elementów oferty turystycznej miasta Krakowa przez turystów krajowych w 2009 roku

66 Ocena wybranych elementów oferty turystycznej miasta Krakowa przez turystów krajowych w 2010 roku

67 Ocena wybranych elementów oferty turystycznej miasta Krakowa przez turystów zagranicznych w 2008 roku

68 Ocena wybranych elementów oferty turystycznej miasta Krakowa przez turystów zagranicznych w 2009 roku

69 Ocena wybranych elementów oferty turystycznej miasta Krakowa przez turystów zagranicznych w 2010 roku

70 Ocena wybranych elementów oferty turystycznej miasta Krakowa przez turystów zagranicznych w 2008 roku

71 Ocena wybranych elementów oferty turystycznej miasta Krakowa przez turystów zagranicznych w 2009 roku

72 Ocena wybranych elementów oferty turystycznej miasta Krakowa przez turystów zagranicznych w 2010 roku

73 Rekomendacja Krakowa jako destynacji turystycznej Prawie wszyscy turyści bo 91% z kraju 89% z zagranicy polecą Kraków swoim znajomym.

74 Czy odwiedzający Kraków w 2008 roku poleci odwiedzenie miasta swoim znajomym?

75 Czy odwiedzający Kraków w 2009 roku poleci odwiedzenie miasta swoim znajomym?

76 Czy odwiedzający Kraków w 2010 roku poleci odwiedzenie miasta swoim znajomym?

77 Deklaracja ponownego przyjazdu do Krakowa 2008

78 Deklaracja ponownego przyjazdu do Krakowa 2009

79 Deklaracja ponownego przyjazdu do Krakowa 2010

80 Deklaracja ponownego przyjazdu do Krakowa ? 64% odwiedzających zagranicznych zamierza ponownie przyjechać do Krakowa, przy czym zdecydowanie zdeklarowanych jest 29 %. Inne proporcje można zaobserwować wśród odwiedzających krajowych. Ponad 90% odwiedzających wyraziło wolę ponownego przyjazdu do Krakowa, z tego 50 % jest jednoznacznie zdecydowanych.

81 w 2010 roku Ruch turystyczny w Krakowie w 2010 roku Badania monitoringowe 2003-2010 Prof. dr hab. Tadeusz Grabiński dr Krzysztof Borkowski dr Renata Seweryn dr Anna Wilkońska mgr Leszek Mazanek Recenzja naukowa Prof. dr hab. Anna Nowakowska Prof. dr hab. Leszek Kozioł


Pobierz ppt "Ruch turystyczny w Krakowie w 2010 roku Kraków grudzień 2003 dr Krzysztof Borkowski Kraków listopad 2010."

Podobne prezentacje


Reklamy Google