Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wyniki ankiety dotyczącej nauczania przedmiotów przyrodniczych przeprowadzonej przez PSNPP mgr Dawid Basak mgr Małgorzata Nowatkowska dr Krzysztof Rochowicz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wyniki ankiety dotyczącej nauczania przedmiotów przyrodniczych przeprowadzonej przez PSNPP mgr Dawid Basak mgr Małgorzata Nowatkowska dr Krzysztof Rochowicz."— Zapis prezentacji:

1 Wyniki ankiety dotyczącej nauczania przedmiotów przyrodniczych przeprowadzonej przez PSNPP mgr Dawid Basak mgr Małgorzata Nowatkowska dr Krzysztof Rochowicz dr Józefina Turło KPCEN/PSNPP Toruń

2 Informacje o uczestnikach

3 Typ szkoły

4 Ukończone studia (kierunek)

5 Typ ukończonej szkoły wyższej

6 Nauczany przedmiot

7 Staż pracy 7%

8 Stopień awansu zawodowego 2%

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41 Podsumowanie ankiety Większość (60%) ankietowanych uważa obecną strukturę nauczania za optymalną, a realizację treści w układzie liniowym za właściwą Zdaniem 73% ankietowanych treści nauczanego przedmiotu są skorelowane z treściami innych przedmiotów Zdecydowana większość (96-98%) uważa, że posiada wystarczające przygotowanie merytoryczne i metodyczne Ponad 2/3 jest zadowolonych z zaplecza pomocy dydaktycznych i wyposażenia pracowni w środki multimedialne Połowie ankietowanych odpowiada wielość programów nauczania, a prawie 2/3 – wielość i różnorodność podręczników 60% uważa za właściwe organizowanie egzaminów zewnętrznych, choć tylko 40% uważa formę egzaminu po gimnazjum za właściwą (przeciwnego zdania jest 30% ankietowanych). W opiniach podkreślana jest m.in. nieadekwatność sprawdzania wiedzy z przedmiotów przyr. za pomocą 5 pytań zamkniętych 60% uważa, że treści z zakresu geografii powinny być częścią przedmiotu przyroda w szkole podstawowej 65% uważa, że nauczanie przedmiotów przyrodniczych w liceum powinno obejmować wszystkich uczniów, choć tylko 20% jest za kontynuacją nauczania przedmiotu PRZYRODA (przeciwnego zdania jest 50% ankietowanych)

42 Dziękujemy za uwagę!


Pobierz ppt "Wyniki ankiety dotyczącej nauczania przedmiotów przyrodniczych przeprowadzonej przez PSNPP mgr Dawid Basak mgr Małgorzata Nowatkowska dr Krzysztof Rochowicz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google