Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Interna na Mazowszu czerwiec 2015 Dr n. med. Marek Stopiński Konsultant Wojewódzki ds. Chorób Wewnętrznych dla woj. Mazowieckiego MZ Warszawa 09.06.2016.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Interna na Mazowszu czerwiec 2015 Dr n. med. Marek Stopiński Konsultant Wojewódzki ds. Chorób Wewnętrznych dla woj. Mazowieckiego MZ Warszawa 09.06.2016."— Zapis prezentacji:

1 Interna na Mazowszu czerwiec 2015 Dr n. med. Marek Stopiński Konsultant Wojewódzki ds. Chorób Wewnętrznych dla woj. Mazowieckiego MZ Warszawa 09.06.2016 e-mail:interna@szpitalzachodni.pl

2 Zagadnienia do omówienia Przydział miejsc specjalizacyjnych /rezydentur Interna na Mazowszu 2014/2015 Problemy z dostępnością do łóżek internistycznych na Mazowszu Podsumowanie

3 Definicja oddziału internistycznego Zarejestrowane łóżka internistyczne w rejestrze kod 4000 Podpisany kontrakt z NFZ na procedury zawarte w katalogu świadczeń choroby wewnętrzne

4 Rola oddziałów wewnętrznych Podstawowa baza diagnostyczna w regionie także dla oddziałów zabiegowych, szczególna rola w okresach epidemii. Leczenie wieloprofilowych chorych także w zakresie geriatrii Leczenie chorych w stanach terminalnych Leczenie chorych pozostającymi pod opieką ośrodków specjalistycznych np. onkologicznych-leczenie powikłań chemioterapii i dorażne postępowanie Konsultacje chorych pozostających pod opieką innych oddziałów szpitalnych/neurologia,ortopedia,chirurgia/

5 Jakich chorych leczymy w oddziałach wewnętrznych 80 letni chory po wszczepieniu przed 10 laty 2 sztucznych zastawek w ujscie mitralne i aortalne i protezy nadwieńcowa aorty wstęp. Żółtaczka i niedokrwistość – bilirubina 3,5mg%, bil. bezp- norma, hbg-9.0 mg% Test antyglobulinowy bezpośredni (TBA)-ujemny Echo serca (TEE)-istotny przeciek okołozastawkowy w okolicy protezy mitralnej Rozpoznanie: Niedokrwistość hemolityczna u osoby z przeciekiem okołozastawkowym

6 Jakich chorych leczymy w oddziałach wewnętrznych 60 letnia chora z RZS i pchn Leczona metotrexatem Pancytopenia: WBC-0.68, RBC-1.68, Hgb-5.3 PLT-77.0, Ostra niew. nerek-st.kreatyniny-7.78 Rozpoznanie: Pancytopenia polekowa i ostra niew. nerek Leczenie: filgrastym i kkcz

7 20142015 wnioski 175 / 99 rez 76 etat 115 Przydział rezydentur 26110 Zakwalifikowane rezydentury 26106 Zakwalifikowane etat 52 !9 Łącznie rez. + etat 78 115 Przydział miejsc specjalizacyjnych na Mazowszu 2014-2015

8 Przydział miejsc specjalizacyjnych 2014 w zakresie interny na Mazowszu c 2014 wnioski 175 / 99 rez 76 etat Przydział rezydentur 26 Zakwalifikowane rezydentury 26 Zakwalifikowane etat 52 ! Łącznie rez. + etat 78 Przydzielono najmniej rezydentur od 10 lat

9 Przydział miejsc specjalizacyjnych 2010-2013 w zakresie interny na Mazowszu 2010 2011 2012 2013 wnioski 100/ 70 rez 30 etat 74 / 65 rez 9 etat 111/85 rez 26 etat 177 Przydział rezydentur 7 39 36 50 Zakwalifikowane rezydentury 58 / 51 odw 47/ 8 odw 36 50 Zakwalifikowane etat 30 8 25 58 Łącznie rez. + etat 88 55 61 108

10 Propozycja przydziału miejsc specjalizacyjnych - wiosna 2016 Zaproponowałem: 1. Rezydentury – --------------------- 30 2. Pozarezydenckie –---------------- 20 3. Pozarezydenckie po I st. Specj.- 20 Przydzielono tylko: 4 rezydentury !!!

11 Miejsca specjalizacyjne na Mazowszu w zakresie interny 12.2015 Łączna liczba miejsc specjalizacyjnych – 1226 Liczba lekarzy w trakcie specjalizacji: 12.2010 - 680 01.2012 - 443 12.2012 - 392 /rezydentury 269/ 12.2013 - 382 /rezydentury 247/ 12.2014 - 383 /rezydentury 222/ 12.2015 - 378 /rezydentury 286/ Liczba wolnych miejsc specjalizacyjnych – 848 Maleje liczba lekarzy w trakcie specjalizacji i rezydentów.!!!!!

12 Liczba lekarzy specjalistow na Mazowszu / 2014/ Choroby wewnętrzne I st. – 407 II st. - 606 nowy tryb – 480 RAZEM – 1493 Sp. chorób wewnętrznych stanowią 14.2% wszystkich specjalistów na Mazowszu Wszyscy specjaliści I st. – 1608 II st. – 5898 nowy tryb-3384 RAZEM - 10890 zródło: MZ-89/2014

13 Liczba specjalistów z chorób wewnętrznych na Mazowszu /2015/ Liczba lekarzy z I st. specjalizacji – 1628 Liczba lekarzy z II st. specjalizacji – 1487 Liczba specjalistów w nowym trybie – 1317 Liczba specjalistów – 2804 + 1628 z I st. specj. Dane z OIL w W-wie 2015

14 Liczba specjalistów z chorób wewnętrznych na Mazowszu /2015/ Brakuje lekarzy specjalistów w oddziałach wewnętrznych Mapy potrzeb zdrowotnych – dane nie odzwierciedlają sytuacji kadrowej w oddziałach wew.

15 Oddziały wewnętrzne na Mazowszu w 2014-2015 roku 69 oddziałów wewnętrznych MZ-29 za 2014/ dane bez MSW, MS/ 83 oddziały wewnętrzne Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą/31.12.2015/ Liczba łóżek internistycznych 3129. 83 liczba zakontraktowanych oddziałów NFZ w 2015

16 Jednostki akredytowane na Mazowszu w zakresie chorób wewnętrznych/2015/ W 2015 – 124 jednostki miały akredytacje Akredytacja w Modułowym Systemie Specjalizacji - przyznano akredytacje na podstawie oświadczenia dyrektorów tym jednostkom, które miały już wczesniej przyznaną akredytację.

17 Oddziały wewnętrzne na Mazowszu w 2014-2015 roku 69 oddziałów wewnętrznych 3195 łóżek /12.2014/- faktycznie 3300 łóżek? 25375 liczba wszystkich łóżek na Mazowszu Średnie wykorzystanie łóżek w o.wew -82.7 % Średnie wykorzystanie łózek wszystkich-70.0% Średni czas pobytu na internie - 7.0 dni MZ-29 za 2014/ dane bez MSW, MS/

18 Liczba łóżek internistycznych na Mazowszu i Warszawie 2010- 3258 Łóżek / bez MON, MSWiA, MS / 2015- 3195 łóżek / bez MSW, MS / 3129 łóżek /Rejestr Wojewody/ Liczba oddziałów wewnętrznych w Warszawie -20 Średnie wykorzystanie łóżek w Warszawie – 84 % Liczba łóżek w Warszawie 2014-1002 ł. MZ -29 za 2014/ bez MSW, MS /

19 Liczba hospitalizacji w oddziałach wewnętrznych Mazowsza 2010-2015 2010 - 138 585, / Warszawa - 39 795 2012 - 143248 / Warszawa - 39 886 / 2015 - 136 806 zródło:MZ-29/2010, 2012,2014, dane NFZ- 2015

20 Średni czas hospitalizacji w oddziałach wewnętrznych na Mazowszu 2010-2014 2010 – 7.16 dnia /Warszawa – 7.32/ 2014 - 7.00 dni /Warszawa – 7.84/ MZ-29/2010/2014

21 Dane NFZ za 2015 dla Mazowsza choroby wewnętrzne Liczba zakontraktowanych oddziałów – 83 Liczba hospitalizacji – 136 806 Średni czas hospitalizacji – 8 dni

22 Wartość pierwotna kontraktów z NFZ 2011-2016 Wartość kontraktów 01.2011 – 325 198 074 Wartość kontraktów 01.2015 – 338 016 380 Wartość kontraktów 12.2015 – 344 352 993 Wartość kontraktów 01.2016 za I półrocze – 170 146 132 Brak istotnej poprawy finansowania

23 Struktura wiekowa pacjentow na Mazowszu w 2015-dane NFZ dane NFZ >60 r.ż. – 72% >70 r.ż. – 50% >80 r.ż. – 27%

24 Struktura % sprawozdawanych chorych wg JGP na Mazowszu w 2015-dane NFZ

25 Problemy z dostępnoscią do łóżek internistycznych na Mazowszu Olbrzymi napływ chorych internistycznych w stanach zagrożenia życia do SOR – niewydolny system POZ i ambulatoryjnej specjalistyki Brak wolnych łóżek na internach, tzw dostawki na korytarzach lub przyjęcia na wolne łóżka w innych oddziałach Długie oczekiwanie w SOR na przyjecie do o.wewnetrznego 80-85 % chorych przyjmowanych w trybie ratującym życie, praktycznie brak przyjęć planowych Ponad 50% to wieloprofilowi chorzy w podeszłym wieku >70 r.ż

26 Problemy z dostępnoscią do łóżek internistycznych na Mazowszu Brak płatności NFZ za tzw. nadwykonania, kontrakty są niedoszacowane Brak lekarzy specjalistów w wielu oddziałach – lekarze odchodza do lepiej płatnej pracy w POZ (kontrakt 80-100 pln/godz) Straty finansowe w o. wewn. powodują redukcje lekarzy i personelu a w konsekwencji ograniczenia ilości łóżek. Brak sal intensywnego nadzoru w o. wewn. powoduje dużą niestabilizacje i bałagan organizacyjny związany z poszukiwaniem wolnych łózek intensywnych

27 Problemy z dostępnoscią do łóżek internistycznych na Mazowszu 2014 Próba likwidacji oddziału wewnętrznego w Szpitalu przy ulicy Barskiej w Warszawie Poważne problemy kadrowe w oddziale wewnętrznym w Żyrardowie Zmniejszenie ilości łóżek w oddziale wewnętrznym w Grodzisku Maz.

28 Problemy z dostępnoscią do łóżek internistycznych na Mazowszu 2015 Konflikt w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu Poważne problemy kadrowe o oddziale wewnętrznym w Pruszkowie,Przasnyszu, Nowym Miescie nad Pilicą Próba czasowego zamknięcia oddziału wew. w Pułtusku Próba zmniejszenia ilości łózek w o. wew. w Kozienicach- reorganizacja i utworzenie pododdziału zakażnego Problemy kadrowe w Sierpcu Listopad 2015- poważne problemy kadrowe w Płońsku- 60 łóżek, 3 lekarzy

29 Problemy z dostępnoscią do łóżek internistycznych na Mazowszu 2016 Istotne zmniejszenie kadry lekarskiej w oddziale wewnętrznym w Węgrowie, Grójcu, Plany zmniejszenia ilości łóżek w Szpitalu Praskim po remoncie ze 142 do 84 łóżek

30 Paradoks remontów W wyniku remontów zostaje zmniejszona istotnie liczba łóżek np Szpial Grochowski wykonał kompleksowy remont oddziałow wewnetrznych Efekt: Zmniejszenie ilości łózek : I wewnetrzny 42 do 27 III wewnetrzny 63 do 43 Efekt pośredni: Zmniejszenie ilosci łózek o 35 ale sale z łazienkami Efekt końcowy : poważny „zator”z pacjentami w SOR

31 Problemy z dostępnoscią do łóżek internistycznych na Mazowszu CEL – PRZECIWDZIAŁANIE LIKWIDACJI ŁÓŻEK INTERNISTYCZNYCH Apel OIL w Warszawie / 10.2011 / w sprawie szpitalnych oddziałów chorób wewnętrznych: 1. Nowe regulacje prawne umożliwiają dyrektorom likwidację nierentownych oddziałów w zasadzie bez konsultacji 2. Rodzi to niepokój związany z możliwością zmniejszenia liczby łóżek internistycznych jako nierentownych w wielu szpitalach 3. Apel skierowany do NRL w celu ponownej wyceny świadczeń z zakresu chorób wewnętrznych i przeciwdziałanie likwidacji łóżek internistycznych 4. Na Mazowszu mamy poparcie Marszałka i Wojewody Mazowieckiego

32 Problemy z dostępnoscią do łóżek internistycznych na Mazowszu Stanowisko Warszawskiej Rady Polityki Zdrowotnej z 19.12.2012 w sprawie sytuacji w dziedzinie świadczeń internistycznej oraz geriatrycznej opieki szpitalnej w m.st. Warszawie Konieczność zmiany polityki w zakresie internistycznej i geriatrycznej opieki szpitalnej w celu zabezpieczenia odpowiedniej bazy łóżkowej i finansowania Zbyt niska wycena świadczeń internistycznych w porównaniu do innych specjalności a szczególnie zabiegowych Polityka NFZ nie pozwala na stabilizacje ale grozi załamaniem sie całego systemu opieki zdrowotnej Liczba chorych wymagających leczenia zwiększa sie co prowadzi do katastrofy budżetów szpitalnych Sytuacja wymusza na dyrektorach decyzje przekształceń łóżek internistycznych a więc dalsze pogłębianie sie problemu Sygnatariusze: Z-ca Prezydenta m.st. Warszawy, Dyr BPZ,,Wojewoda Mazowiecki,W-cemarszałek Woj. Maz, prorektor WUMi inni

33 Problemy z dostępnoscią do łóżek internistycznych na Mazowszu 04.03 2015 skierowałem pismo do Wojewody w sprawie zagrożenia i problemów z dostępnością do łóżek internistycznych na Mazowszu i negatywnych skutkach dla całego systemu służby zdrowia/ Radom, Żyrardów, Pruszków, Grodzisk Maz., Warszawa / 05/06.2015 Przedstawiłem zagrożenia w zakresie interny dla Mazowsza na Radzie Społecznej MO NFZ i na Warszawskiej Radzie Polityki Zdrowtnej Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie chorób wewnętrznych za rok 2015.

34 Korzystne rozwiązania i nadzieja na poprawę Remont i zwiększenie ilości łóżek w Klinice Nefrologii i Chorób Wewnętrznych – Szpital Bielański-06.2015 Oddanie do użytku nowego oddziału chorób wew. Szpitalu w Piasecznie-02.2016 Oddanie do użytku nowo wyremontowanych oddziałów w Szpitalu Grochowskim Otwarcie oddziału geriatrycznego w Szpitalu Wolskim i pododdziału w Szpitalu Zachodnim

35 Upadek interny może skutkować załamaniem się całego systemu lecznictwa w Regionie

36 Cele interny na Mazowszu Zapewnienie właściwego finansowania dla oddziałów wewnętrznych i internistów pracujących w szpitalach Poprawa wyceny procedur internistycznych Utrzymanie liczby łóżek na stałym poziomie Przydział miejsc rezydenckich 90-100 rocznie Opracowanie programu opieki hospicyjnej, geriatrycznej i długoterminowej dla Mazowsza Organizacja w oddziałach wewnętrznych Sal Intensywnego Nadzoru dla chorych w stanach zagrożenia życia ze stałym dyżurem lekarsko- pięlęgniarskim i zapewnienie finansowania przez NFZ Opracowanie zasad postępowania u chorych z zakażną biegunką Konieczność organizacji oddziałów wewnętrznych / 15-20 łóżek / w dużych szpitalach psychiatrycznych

37 Dziękuję za uwagę

38


Pobierz ppt "Interna na Mazowszu czerwiec 2015 Dr n. med. Marek Stopiński Konsultant Wojewódzki ds. Chorób Wewnętrznych dla woj. Mazowieckiego MZ Warszawa 09.06.2016."

Podobne prezentacje


Reklamy Google