Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZAKAŻENIA SZPITALNE - ZAGADNIENIA OGÓLNE. OKREŚLENIA Zakażenia nozokomialne Zakażenia nozokomialne (gr. nosos – choroba, komeion – opiekować się, szpital)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZAKAŻENIA SZPITALNE - ZAGADNIENIA OGÓLNE. OKREŚLENIA Zakażenia nozokomialne Zakażenia nozokomialne (gr. nosos – choroba, komeion – opiekować się, szpital)"— Zapis prezentacji:

1 ZAKAŻENIA SZPITALNE - ZAGADNIENIA OGÓLNE

2 OKREŚLENIA Zakażenia nozokomialne Zakażenia nozokomialne (gr. nosos – choroba, komeion – opiekować się, szpital) (gr. nosos – choroba, komeion – opiekować się, szpital) Zakażenia szpitalne Zakażenia szpitalne Zakażenia zakładowe Zakażenia zakładowe

3 DEFINICJA Ustawa z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi Art.2, pkt. 5: Art.2, pkt. 5: „Zakażenie, które wystąpiło w związku z „Zakażenie, które wystąpiło w związku z udzieleniem świadczeń zdrowotnych, w przypadku gdy udzieleniem świadczeń zdrowotnych, w przypadku gdy choroba: choroba: a) nie pozostawała w okresie udzielania świadczeń zdrowotnych w okresie wylęgania, b) wystąpiła po udzieleniu świadczeń zdrowotnych, w okresie nie dłuższym niż najdłuższy okres jej wylęgania.”

4 CZAS WYSTĄPIENIA ZAKAŻENIA SZPITALNEGO RÓŻNY RÓŻNY do 2 tygodni dla L.pneumophila do 2 tygodni dla L.pneumophila do 30 dni po zabiegu operacyjnym do 30 dni po zabiegu operacyjnym do 6 m-cy – zakażenia wirusami hepatotropowymi (HBV, HCV) do 6 m-cy – zakażenia wirusami hepatotropowymi (HBV, HCV) do roku – wszczepienie ciała obcego do roku – wszczepienie ciała obcego

5 ZNACZENIE CZĘSTOŚĆ CZĘSTOŚĆ KOSZTY KOSZTY (MEDYCZNE, EPIDEMIOLOGICZNE, EKONOMICZNE) (MEDYCZNE, EPIDEMIOLOGICZNE, EKONOMICZNE) NASTĘPSTWA PRAWNE NASTĘPSTWA PRAWNE

6 PRZYCZYNY FLORA ENDOGENNA FLORA ENDOGENNA FLORA EGZOGENNA FLORA EGZOGENNA

7 FLORA WŁASNA Gronkowce (S.aureus, S.epidermidis) Gronkowce (S.aureus, S.epidermidis) Corynebacterium sp. Corynebacterium sp. E.coli E.coli Bacteroides sp. Bacteroides sp. Enterokoki Enterokoki Paciorkowce Paciorkowce Veillonella sp. Veillonella sp. Fusobacterium sp. Fusobacterium sp.

8 PODZIAŁ CZYNNIKÓW RYZYKA JATROGENNE JATROGENNE ORGANIZACYJNE ORGANIZACYJNE ZALEŻNE OD PACJENTA ZALEŻNE OD PACJENTA RÓŻNE KONSTELACJE CZYNNIKÓW RYZYKA U POJEDYNCZEGO PACJENTA !!

9 CZYNNIKI RYZYKA – JATROGENNE PROCEDURY INWAZYJNE PROCEDURY INWAZYJNE LECZENIE IMMUNOSUPRESYJNE (farmakologiczne, naświetlania) LECZENIE IMMUNOSUPRESYJNE (farmakologiczne, naświetlania) ŁAMANIE ZASAD HIGIENY SZPITALNEJ ŁAMANIE ZASAD HIGIENY SZPITALNEJ (MYCIE RĄK !!) (MYCIE RĄK !!)

10 CZYNNIKI RYZYKA – ORGANIZACYJNE PRZELUDNIENIE SAL CHORYCH PRZELUDNIENIE SAL CHORYCH NIEDOSTATEK PERSONELU PIELĘGNIARSKIEGO NIEDOSTATEK PERSONELU PIELĘGNIARSKIEGO SKAŻENIE WODY LUB URZĄDZEŃ SKAŻENIE WODY LUB URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH KLIMATYZACYJNYCH

11 CZYNNIKI RYZYKA – ZALEŻNE OD PACJENTA CHOROBA PODSTAWOWA CHOROBA PODSTAWOWA ORAZ SCHORZENIA I STANY ORAZ SCHORZENIA I STANY WSPÓŁISTNIEJĄCE WSPÓŁISTNIEJĄCE SKRAJNE GRUPY WIEKOWE SKRAJNE GRUPY WIEKOWE

12 ODDZIAŁY WYSOKIEGO RYZYKA INTENSYWNA TERAPIA INTENSYWNA TERAPIA LECZENIA OPARZEŃ LECZENIA OPARZEŃ HEMATOLOGIA HEMATOLOGIA HEMODIALIZY HEMODIALIZY CHIRURGIA CHIRURGIA NEONATOLOGIA NEONATOLOGIA

13 POSTACI KLINICZNE ZAKAŻENIA UKŁADU MOCZOWEGO ZAKAŻENIA UKŁADU MOCZOWEGO ZAPALENIA PŁUC ZAPALENIA PŁUC ZAKAŻENIA MIEJSCA OPEROWANEGO ZAKAŻENIA MIEJSCA OPEROWANEGO zakażenia związane z cewnikami naczyniowymi zakażenia związane z cewnikami naczyniowymi BAKTERIEMIA / POSOCZNICA PIERWOTNA BAKTERIEMIA / POSOCZNICA PIERWOTNA

14 POSTACI KLINICZNE - RZADSZE ZAKAŻENIA WIRUSAMI HEPATOTROPOWYMI ZAKAŻENIA WIRUSAMI HEPATOTROPOWYMI ODLEŻYNY ODLEŻYNY ZAPALENIE OPON MÓZGOWO-RDZENIOWYCH ZAPALENIE OPON MÓZGOWO-RDZENIOWYCH ZAKAŻENIA RANY OPARZENIOWEJ ZAKAŻENIA RANY OPARZENIOWEJ ZAKAŻENIA PRZEWODU POKARMOWEGO ZAKAŻENIA PRZEWODU POKARMOWEGO

15 DROBNOUSTROJE ALARMOWE Czynnik alarmowy – biologiczny czynnik chorobotwórczy o szczególnej zjadliwości lub oporności Art.2, pkt.5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

16 LISTA CZYNNIKÓW ALARMOWYCH Załącznik 1 do rozporządzenia Ministra Załącznik 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2005r. w Zdrowia z dnia 11 marca 2005r. w sprawie rejestrów zakażeń zakładowych sprawie rejestrów zakażeń zakładowych oraz raportów o występowaniu tych oraz raportów o występowaniu tych zakażeń zakażeń

17 DROBNOUSTROJE ALARMOWE – BAKTERIE MRSA, VISA lub VRSA MRSA, VISA lub VRSA S.pyogenes S.pyogenes VRE VRE ESBL ESBL Pałeczki G(-) oporne na karbapenemy Pałeczki G(-) oporne na karbapenemy P.aeruginosa lub Acinetobacter oporne na karbapenemy lub 2 odmienne grupy leków P.aeruginosa lub Acinetobacter oporne na karbapenemy lub 2 odmienne grupy leków C.difficile C.difficile Shigella lub C.jejuni Shigella lub C.jejuni Szczepy toksynotwórcze C.diphteriae Szczepy toksynotwórcze C.diphteriae B.pertussis B.pertussis N.meningitidis N.meningitidis S.pneumoniae oporny na C3G lub PENI S.pneumoniae oporny na C3G lub PENI L.pneumophila L.pneumophila Prątki chorobotwórcze* Prątki chorobotwórcze* * =zakażenia ostre lub pierwszorazowe

18 MECHANIZMY OPORNOŚCI BAKTERII ENZYMY ROZKŁADAJĄCE LEKI ENZYMY ROZKŁADAJĄCE LEKI UNIEMOŻLIWIENIE WNIKNIĘCIA LEKU DO KOMÓRKI BAKTERYJNEJ UNIEMOŻLIWIENIE WNIKNIĘCIA LEKU DO KOMÓRKI BAKTERYJNEJ AKTYWNE USUWANIE LEKU AKTYWNE USUWANIE LEKU MODYFIKACJA MIEJSCA DOCELOWEGO DLA LEKU MODYFIKACJA MIEJSCA DOCELOWEGO DLA LEKU

19 DROBNOUSTROJE ALARMOWE – WIRUSY VZV VZV Wirus odry Wirus odry Wirusy grypy Wirusy grypy Rotawirusy Rotawirusy RSV RSV HBV* HBV* HCV* HCV* HIV* HIV* * =zakażenia ostre lub pierwszorazowe

20 ZAPOBIEGANIE E-D-U-K-A-C-J-A PERSONELU !! E-D-U-K-A-C-J-A PERSONELU !! NADZÓR (ODDZIAŁY WYSOKIEGO RYZYKA) NADZÓR (ODDZIAŁY WYSOKIEGO RYZYKA) HIGIENA SZPITALNA (MYCIE RĄK !!) HIGIENA SZPITALNA (MYCIE RĄK !!) STRATEGIA POSTĘPOWANIA (KOLONIZACJA BAKTERIAMI LEKOOPORNYMI) STRATEGIA POSTĘPOWANIA (KOLONIZACJA BAKTERIAMI LEKOOPORNYMI) POLITYKA ANTYBIOTYKOWA POLITYKA ANTYBIOTYKOWA

21 PODSUMOWANIE SZPITAL – MIEJSCE POTENCJALNIE NIEBEZPIECZNE SZPITAL – MIEJSCE POTENCJALNIE NIEBEZPIECZNE ISTOTNY PROBLEM WSPÓŁCZESNEJ MEDYCYNY ISTOTNY PROBLEM WSPÓŁCZESNEJ MEDYCYNY MYCIE RĄK – PROSTE (?), TANIE, SKUTECZNE !! MYCIE RĄK – PROSTE (?), TANIE, SKUTECZNE !!


Pobierz ppt "ZAKAŻENIA SZPITALNE - ZAGADNIENIA OGÓLNE. OKREŚLENIA Zakażenia nozokomialne Zakażenia nozokomialne (gr. nosos – choroba, komeion – opiekować się, szpital)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google