Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nadleśnictwo Płock. Położenie nadleśnictwa Nadleśnictwo Płock obejmuje zasięgiem terytorialnym 238389,30 ha w 18 gminach powiatów płockiego, płońskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nadleśnictwo Płock. Położenie nadleśnictwa Nadleśnictwo Płock obejmuje zasięgiem terytorialnym 238389,30 ha w 18 gminach powiatów płockiego, płońskiego."— Zapis prezentacji:

1 Nadleśnictwo Płock

2 Położenie nadleśnictwa Nadleśnictwo Płock obejmuje zasięgiem terytorialnym 238389,30 ha w 18 gminach powiatów płockiego, płońskiego i sierpeckiego województwa mazowieckiego. Najdalej wysuniętą na północ miejscowością jest Słupia w gminie Szczutowo, na wschód Wólka Przybojewska w gminie Czerwińsk nad Wisłą, na południe Rakowo w gminie Wyszogród, na zachód Głowina w gminie Brudzeń Duży.

3 Historia nadleśnictwa Dokumentacja historyczna Nadleśnictwa Płock datowana jest od 1945 roku. W latach 1945 r. - 1979 r. obecne obręby Nadleśnictwa Płock: Płock i Sierpc były samodzielnymi jednostkami gospodarczymi. W skład lasów państwowych przed wojną wchodziło jedynie uroczysko Brwilno, Słupno i Niesłuchowo (obecny obręb Płock) o powierzchni około 2,5 tys. ha oraz uroczysko Żarówka, Studzieniec, Szczutowo (obecny obręb Sierpc) o powierzchni około 1,5 tys. ha. Nadleśnictwo Płock w obecnych granicach zostało utworzone dn. 1.01.1979 roku w wyniku dostosowywania jednostek gospodarczych Lasów Państwowych do nowego podziału administracyjnego kraju. Powstało po połączeniu Nadleśnictwa Płock z Nadleśnictwem Sierpc i korektach granic z sąsiednimi nadleśnictwami (Dwukoły, Ciechanów, Skrwilno, Płońsk).

4 Zasoby leśne

5 Gospodarka leśna NASIENNICTWO I SELEKCJA Lasy Nadleśnictwa Płock leżą w makroregionie nasiennym 318/4, mikroregionie nasiennym 451. Na terenie nadleśnictwa znajdują się dwa wyłączone drzewostany nasienne: w Leśnictwie Brwilno dęba szypułkowego - pow. 4.23 ha, w Leśnictwie Zglenice olszy czarnej - pow. 0,90 ha. Wytypowana także 67 gospodarczych drzewostanów nasiennych o łącznej powierzchni 345 ha SZKÓŁKARSTWO Szkółka leśna Nadleśnictwa Płock położona jest w miejscowości Gałki gm. Mała Wieś (Leśnictwo Brody). Powierzchnia produkcyjna pod uprawą polową wynosi 606 ar. Na terenie szkółki są cztery kwatery Szkółka posiada deszczownię stałą, której integralną częścią jest zbiornik wodny służący również do celów przeciwpożarowych, kompostownię z utwardzonymi drogami.

6 Gospodarka leśna Pielęgnowanie obejmuje pielęgnację gleby (ręczną i mechaniczną), pielęgnacje upraw (czyszczenia wczesne), pielęgnacje młodników (czyszczenia późne). Pielęgnacja gleby polega najczęściej na motyczeniu na glebach cięższych oraz w odnowieniach pod osłoną, a także na wykaszaniu chwastów. Pielęgnowanie przewidziane w latach 2005-2014: pielęgnowanie gleby - 1644,77 ha czyszczenia wczesne - 1967,58 ha czyszczenia późne - 584,50 ha Pielęgnacja Melioracje leśne Na lata 2005-2014 zaprojektowano 1054,85 ha zabiegów agrotechnicznych dotyczących głównie oczyszczania powierzchni oraz specjalnego przygotowania gleby przed odnowieniami. Nie projektowano nawożenia mineralnego.

7 Ochrona lasu W ochronie lasu obowiązuje zasada profilaktycznego (zapobiegawczego) działania. Jest to całokształt działań i środków mających na celu zapobieganie procesom chorobowym oraz zwiększenie zdolności obronnej drzew w stosunku do szkodników i czynników chorobotwórczych.

8 Walory przyrodnicze nadleśnictwa Rezerwaty przyrody Rezerwat Brwilno – pow. 67, 68 ha, istnieje od 1977r. Rezerwat Sikórz – pow. 136,6 ha istnieje od 1980 r. Rezerwat Brudzeńskie Jary - pow. 39,10 ha, istnieje od 2002 r.

9 Walory przyrodnicze nadleśnictwa Parki Krajobrazowe Brudzeński Park Krajobrazowy Obszary chronionego krajobrazu Nadwiślański Obszar Chronionego Krajobrazu Obszar Chronionego Krajobrazu Przyrzecze Skrwy Prawej Obszar Chronionego Krajobrazu Równina Raciąska

10 Walory przyrodnicze nadleśnictwa Obszary NATURA 2000. Obszar Dolina Środkowej Wisły Obszar Sikórz (kod PLH 140012) Kampinoska Dolina Wisły (kod 140029) Pomniki Przyrody W granicach nadleśnictwa istnieje 27 egzemplarzy starych drzew, które objęte są ochroną konserwatorską. Posiadają one duże walory przyrodnicze i krajobrazowe, często podnoszą walory estetyczne krajobrazu wiejskiego. Drzewa pomnikowe stanowią głównie dęby i lipy. Najcenniejszym pomnikiem przyrody jest orzech czarny w miejscowości Podgórze Parcele gm. Mała Wieś oraz dwa zrośnięte buki w miejscowości Kobierniki gm. Stara Biała.

11 ● Wykonali: Marta Stankiewicz i Patryk Łukasiak ● Klasa II Technikum w zawodzie technik rolnik ● Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu ● Kategoria: szkoły ponadgimnazjalne


Pobierz ppt "Nadleśnictwo Płock. Położenie nadleśnictwa Nadleśnictwo Płock obejmuje zasięgiem terytorialnym 238389,30 ha w 18 gminach powiatów płockiego, płońskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google