Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Objęta patronatem dwóch uczelni wyższych: *Politechniki Śląskiej w Katowicach Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii oraz * Wyższej szkoły Biznesu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Objęta patronatem dwóch uczelni wyższych: *Politechniki Śląskiej w Katowicach Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii oraz * Wyższej szkoły Biznesu."— Zapis prezentacji:

1 objęta patronatem dwóch uczelni wyższych: *Politechniki Śląskiej w Katowicach Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii oraz * Wyższej szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

2 Jeżeli chcesz zdobyć zawód przyszłościowy- chcesz być lekarzem, farmaceutą, biotechnologiem, kosmetologiem, inżynierem, grafikiem komputerowym architektem, naukowcem – tutaj rozpocznie się Twoja przygoda!!! ZAPRASZAMY DO SZENWALDA

3  Dl a kreatywnych, otwartych na wyzwania współczesności młodych ludzi, którzy zdobędą wszechstronne wykształcenie,  będą mobilni na rynku pracy. Jest otwarta na najnowsze trendy edukacyjne!!!

4  Celem kształcenia uczniów w tej klasie jest umożliwienie rozwijania zainteresowań z zakresu nauk matematyczno- przyrodniczych.  Oprócz tradycyjnych zajęć w szkole, uczniowie tej klasy będą mieli okazję uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez wykładowców Politechniki Śląskiej Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii w Katowicach i Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

5 Program przedmiotów matematyczno- przyrodniczych będzie realizowany m.in. w formie e-learningu przy wsparciu Centrum Nowoczesnych Metod i Technologii Edukacyjnych WSB w Dąbrowie Górniczej program obejmuje:  zajęcia tematyczne,  zajęcia z nauczycielami akademickimi oraz pracownikami naukowymi wyższych uczelni, a także naukowe sesje wyjazdowe.

6 Uczniowie tej klasy będą mogli korzystać z:  edukacyjnych programów komputerowych,  narzędzi internetowych,  nowoczesnego sprzętu komputerowego. W programie również obozy naukowe.

7 Efekty kształcenia  Rozbudzenie aspiracji w zakresie zdobywania wiedzy matematyczno - przyrodniczej.  Zwiększenie zainteresowania przedmiotami ścisłymi.  Rozbudzenie pasji naukowych i badawczych.  Przyrost wiedzy i umiejętności praktycznych, praca metodą coachingu.  Wzrost samooceny uczniów w zakresie własnych możliwości i predyspozycji do uczenia się przedmiotów ścisłych.  Podniesienie poziomu szeroko rozumianej kultury matematycznej.  Doskonalenie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną.  Umiejętność samodzielnej pracy laboratoryjnej

8 Jakie są korzyści uczęszczania do klasy e-P  Pogłębisz i poszerzysz swoją wiedzę z matematyki, informatyki, biologii, geografii, chemii, fizyki, będziesz mógł lepiej przygotować się do konkursów i olimpiad przedmiotowych.  Uzyskasz umiejętności rozwiązywania problemów za pomocą programów komputerowych oraz kalkulatorów graficznych.  Zdobędziesz dodatkowe umiejętności w zakresie obsługi komputerów. Co mi to da?  Możesz być o krok do przodu z przedmiotów ścisłych, trafić na dobre studia.

9 SZANUJĄC PRZESZŁOŚĆ, Z DUMĄ SPOGLĄDAMY W PRZYSZŁOŚĆ W klasie tej proponujemy:  uczestnictwo uczniów w wykładach i warsztatach organizowanych na Wydziałach Uniwersytetu Śląskiego (Mat.-Fiz.-Chem, Biologii i Ochrony Środowiska, Nauk o Ziemi)  udział w zajęciach na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej w Katowicach,  udział w zajęciach tematycznych w Muzeum Miejskim ”Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej  korzystanie z oferty kół naukowych działających na w/w Wydziałach by zapewnić rozwój indywidualnej kariery naukowo – badawczej pod opieką pracowników naukowych,  zajęcia laboratoryjne z chemii, biologii na terenie szkoły oraz zajęcia terenowe z geografii.

10 Jesteśmy SZKOŁĄ NOWYCH TECHNOLOGII, która proponuje Ci: - zajęcia z przedmiotów ścisłych prowadzone we współpracy z Politechniką Śląską i Uniwersytetem Śląskim na terenie tych uczelni; - możliwość korzystania z platformy e-learningowej, dostępne testy on-line, dzięki którym utrwalisz i sprawdzisz swoją wiedzę z matematyki; - programy edukacyjne np.. GeoGebra - program wspomagający nauczanie geometrii, - pogłębianie wiedzy z zakresu matematyki, informatyki i fizyki w ramach zajęć pozalekcyjnych, realizowanych również we współpracy z Politechniką Śląską i Uniwersytetem Śląskim.

11  Ciekawą innowacją będzie realizacja w klasie drugiej i trzeciej przedmiotu uzupełniającego - edukacja politechniczna. W ramach tej oferty będzie można zgłębiać tajniki fizyki, informatyki i matematyki wyższej oraz brać udział w warsztatach i zajęciach organizowanych przez różne uczelnie.  Profil politechniczny pozwoli uczniom zdawać egzamin maturalny z wybranych przedmiotów na poziomie rozszerzonym bez konieczności realizowania dodatkowych zajęć. Przygotuje bardzo dobrze do zdania matury z matematyki zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym, umożliwiając dobry start na różne kierunki studiów wyższych.

12 Zajęcia laboratoryjne z chemii w pracowni szkolnej

13 Wykłady z biologii na Uniwersytecie Śląskim

14 Zajęcia laboratoryjne z biologii w pracowni biologicznej

15 Zajęcia z geografii

16 Zajęcia z fizyki

17 Obozy naukowe

18 ZAPRASZAMY Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych : Anna Czernecka Joanna Król Magdalena Ligenza Anna Pytel


Pobierz ppt "Objęta patronatem dwóch uczelni wyższych: *Politechniki Śląskiej w Katowicach Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii oraz * Wyższej szkoły Biznesu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google