Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

 PODSUMOWANIE PROJEKTU „POSTAW NA SŁOŃCE”. Energia konwencjonalna : ● - spalanie paliw kopalnych ● - promieniowanie pierwiastków Energia Odnawialna:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: " PODSUMOWANIE PROJEKTU „POSTAW NA SŁOŃCE”. Energia konwencjonalna : ● - spalanie paliw kopalnych ● - promieniowanie pierwiastków Energia Odnawialna:"— Zapis prezentacji:

1  PODSUMOWANIE PROJEKTU „POSTAW NA SŁOŃCE”

2 Energia konwencjonalna : ● - spalanie paliw kopalnych ● - promieniowanie pierwiastków Energia Odnawialna: ● - energia słoneczna ● - energia geotermalna ● - energia wody ● - energia wiatru ● - energia ze spalania biomasy

3 ● Zatruwanie środowiska i atmosfery ziemskiej ● Powiększanie dziury ozonowej ● Zwiększenie globalnej temperatury na ziemi ● Wyginięcie wielu gatunków ryb oraz roślin ● Kwaśne deszcze

4 Nasze zasoby kopalniane są na wyczerpaniu, więc szukamy możliwości wytwarzania energii z innych źródeł. Mamy dwie możliwości: ● zaczniemy korzystać ze źródeł odnawialnych i jednocześnie czystych ekologicznie lub ● -wybudujemy drogie elektrownie jądrowe, które ochronią naturę

5  Energie odnawialną możemy otrzymywać bez obawy o surowce, gdyż źródłem energii jest słońce i pochodzące od niego: wiatr, ciepło Ziemi, obieg wody oraz przyciąganie księżyca.

6  Energią nazywamy odnawialną wtedy, gdy nie wyczerpuje ona zasobów Ziemi i odnawia się w sposób cykliczny. Pochodzi ona głównie od słońca i występuje pod różnymi postaciami. Nie wpływa negatywnie na środowisko i jest niewyczerpalna

7 Prosument jest programem priorytetowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. O uzyskanie dotacji można ubiegać się poprzez trzy kanały: Narodowy FOŚiGW, Wojewódzki FOŚiGW oraz BOŚ Bank. Środki przyznawane są w postaci bezzwrotnej dotacji 40% kosztów kwalifikowanych (w latach 2014-2016) lub 30% od roku 2016 oraz obowiązkowego kredytu preferencyjnego na pozostałą część kosztów inwestycji. Maksymalny okres finansowania pożyczką wynosi 15 lat. O dotacje mogą się ubiegać osoby fizyczne oraz wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe.

8 Taryfy gwarantowane FIT to nic innego jak gwarantowana na 15 lat stała stawka zakupu energii elektrycznej wyprodukowanej w instalacji OZE. Jest to mechanizm polityki państwa, który ma na celu przyspieszenie inwestycji w zakresie technologii energii odnawialnych. W przypadku taryf gwarantowanych zgodnie z aktualną ustawą, od 1 stycznia 2016r. obowiązują dwie stawki: 75 gr/kWh dla instalacji do 3 kW 65 gr/kWh dla instalacji powyżej 3 do 10 kWh. Mechanizm ten z założenia wpłynie na szybszy rozwój energetyki odnawialnej w kraju poprzez oferowanie producentom długoterminowych kontraktów. Mechanizm ten również może ulec zmianom w kolejnych latach, jednak w tym artykule nie będziemy się zagłębiać w tą kwestię. Niestety system wsparcia nie przewiduje możliwości łączenia tych dwóch systemów…

9 Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=GzNWCS5XT-k

10 INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA W DOMU https://www.google.pl/search?q=instalacje+fotowoltaiczne+przekrój&biw=1334&bih=655&tbm=isch&imgil=zmt4uxW0uUEbJM%3A%3By- JAaPxToEHWmM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.protechpv.pl%252Ffotowoltaika%252Fo-instalacjach&source=iu&pf=m&fir=zmt4uxW0uUEbJM%3A%2Cy- JAaPxToEHWmM%2C_&usg=__h8SXWXf51JN5QEkU9d65ZKs6mgM%3D&ved=0ahUKEwj_u57jmILNAhUEGZoKHRRmBsoQyjcIJg&ei=2mZMV__mDoSy6ASUzJnQDA#imgrc=zmt4uxW0uUEbJM %3A

11 WARUNKI INSTALACJI OGNIW PV - Orientacja dachu, - Nachylenie dachu, - Zacienienie, - Wykonawstwo instalacji,

12 - ogniwo monokrystaliczne, - polikrystaliczne, - amorficzne ogniwo CIGS i CdTe

13

14 Obliczyliśmy zapotrzebowanie energetyczne i dobraliśmy ogniwa PV dla domów jednorodzinnych

15 Promowaliśmy Odnawialne źródła energii, a szczególnie instalacje fotowoltaiczne wśród społeczności

16 Zaprojektowaliśmy instalacje PV dla naszej szkoły

17 W naszych działaniach opieraliśmy się stronie konkursowej „Postaw na słońce” oraz korzystaliśmy z dostępnych tam kalkulatorów.

18 Jeśli ktokolwiek z Państwa ma pytania lub potrzebuje pomocy, prosimy o skierowanie je na nasz e-mail: sun.essence@tlen.pl lub spotkać nas możecie w dniu 09.06.2016 o godz.11.00 pod Ratuszem na happeningu promującym OZE.


Pobierz ppt " PODSUMOWANIE PROJEKTU „POSTAW NA SŁOŃCE”. Energia konwencjonalna : ● - spalanie paliw kopalnych ● - promieniowanie pierwiastków Energia Odnawialna:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google